Jalkapallo: Eemeli Rait­ti­nen olisi ha­lun­nut pelata enemmän AC Oulun lii­ga­jouk­kuees­sa

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vanhemmuus
Oululainen koulupoliisi: vapebisneksen velanperintä kuin huumekaupassa – Youtube neuvoo, miten aineet piilotetaan vanhemmilta

Ou­lu­lai­nen kou­lu­po­lii­si: va­pe­bis­nek­sen ve­lan­pe­rin­tä kuin huu­me­kau­pas­sa – Youtube neuvoo, miten aineet pii­lo­te­taan van­hem­mil­ta

22.09.2023 05:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­vain­to­ja nar­ko­maa­nin äitinä – val­mis­tau­du olemaan rohkea ja vaa­ti­maan asial­lis­ta koh­te­lua

16.09.2023 06:00 9
Tilaajille
Vanhemmuuden ihanteet muuttuvat jatkuvasti – Näin vanhemman itsensä saama kasvatus voi heijastua lapsen kasvatukseen

Van­hem­muu­den ihan­teet muut­tu­vat jat­ku­vas­ti – Näin van­hem­man itsensä saama kas­va­tus voi hei­jas­tua lapsen kas­va­tuk­seen

24.07.2023 12:00 3
Tilaajille
Suksikärry pelasti oululaispariskunnan yhteiset hiihtolenkit – Aleksi Romppainen on vetänyt hiihtäen kärryä taapero kyydissään jo yli 600 kilometriä talven mittaan

Suk­si­kär­ry pelasti ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan yh­tei­set hiih­to­len­kit – Aleksi Romp­pai­nen on vetänyt hiih­täen kärryä taapero kyy­dis­sään jo yli 600 ki­lo­met­riä talven mittaan

24.04.2023 18:30 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­ro­kaa, road­ma­nit tulevat – suh­tau­du­taan­ko kou­lu­vä­ki­val­taan vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäm­min kuin lii­ken­ne­rik­ko­muk­siin?

16.04.2023 05:30 1
Tilaajille
Asko Mäkäräisen videot ovat innoittaneet vanhempia liikkumaan lasten kanssa — kuuntele Radio Kalevan haastattelusta kuka toimi esikuvana nuorelle Mäkäräiselle

Asko Mä­kä­räi­sen videot ovat in­noit­ta­neet van­hem­pia liik­ku­maan lasten kanssa — kuun­te­le Radio Kalevan haas­tat­te­lus­ta kuka toimi esi­ku­va­na nuo­rel­le Mä­kä­räi­sel­le

04.04.2023 10:45
Oululaisen Silja Kejosen kolmas runokirja ilmestyy kuuman kulttuurikeskustelun keskelle: "Hyvä, että aiheesta puhutaan"

Ou­lu­lai­sen Silja Kejosen kolmas ru­no­kir­ja il­mes­tyy kuuman kult­tuu­ri­kes­kus­te­lun kes­kel­le: "Hyvä, että ai­hees­ta pu­hu­taan"

02.04.2023 13:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajat ovat rak­kaut­ta, asial­li­nen kes­kus­te­lu on lapsen par­haak­si

17.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Anna-Maria Alaluusuan lapsuudessa Pelkosenniemellä lapsia piiskattiin – nyt hänen tyttärentyttärensä opettaa mummia puhumaan rakkaudesta

An­na-Ma­ria Ala­luu­suan lap­suu­des­sa Pel­ko­sen­nie­mel­lä lapsia piis­kat­tiin – nyt hänen tyt­tä­ren­tyt­tä­ren­sä opettaa mummia pu­hu­maan rak­kau­des­ta

05.03.2023 15:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hem­pain­neu­vo­la, jokohan vih­doin?

27.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hem­muus on tai­to­la­ji – ei yh­teis­kun­nan tehtävä ole yksin kas­vat­taa ja olla tu­ki­pi­la­ri lap­sil­le

23.02.2023 05:30 6
Tilaajille
Oululaiset Heikki ja Annukka Hautamäki panivat kaiken peliin, jotta heidän lapsensa saivat tavoitella mäkihyppyunelmiaan – rahat olivat loppu, autot ajettiin loppuun, eikä vapaa-ajan ongelmia ollut: "Lapsilta ei koskaan vaadittu menestystä"

Ou­lu­lai­set Heikki ja Annukka Hau­ta­mä­ki panivat kaiken peliin, jotta heidän lap­sen­sa saivat ta­voi­tel­la mä­ki­hyp­py­unel­miaan – rahat olivat loppu, autot ajet­tiin lop­puun, eikä va­paa-ajan on­gel­mia ollut: "Lap­sil­ta ei koskaan vaa­dit­tu me­nes­tys­tä"

03.02.2023 17:00 16
Tilaajille
Isä sitoi kehitysvammaisen lapsen pinnasänkyyn katoksen – Oulun käräjäoikeus piti vapaudenriistona, mutta hovioikeus hylkäsi syytteen

Isä sitoi ke­hi­tys­vam­mai­sen lapsen pin­na­sän­kyyn ka­tok­sen – Oulun kä­rä­jä­oi­keus piti va­pau­den­riis­to­na, mutta ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teen

12.01.2023 16:34
Tilaajille
Wilma-viestintä hiertää monien opettajien ja vanhempien välejä – huoltajat eivät aina usko opettajien viestejä siitä, mitä koulussa on tapahtunut

Wil­ma-vies­tin­tä hiertää monien opet­ta­jien ja van­hem­pien välejä – ­huol­ta­jat eivät aina usko opet­ta­jien vies­te­jä siitä, mitä kou­lus­sa on ta­pah­tu­nut

17.12.2022 08:52 17
Tilaajille
VATT: Lasten kotihoidon tuesta haittaa lapsille sekä äideille

VATT: Lasten ko­ti­hoi­don tuesta haittaa lap­sil­le sekä äi­deil­le

01.12.2022 14:28 34
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­hei­tä kos­ke­via po­liit­ti­sia pää­tök­siä tehdään tut­ki­muk­sis­ta piit­taa­mat­ta – pik­ku­lap­sen ke­hit­ty­mis­tä täy­si­päi­sek­si ai­kui­sek­si ei malteta tukea

18.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Puheenaihe: Ovatko isät tasa-arvoisia huoltajuuskysymyksissä, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Ovatko isät ta­sa-ar­voi­sia huol­ta­juus­ky­sy­myk­sis­sä, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

13.11.2022 08:00
Tilaajille
Kahden eri sukupolven miehet pohtivat miehuutta ja isäksi kasvamista – Oululainen Jorma Heikkinen koki isänsä itkun heikkouden merkiksi

Kahden eri su­ku­pol­ven miehet poh­ti­vat mie­huut­ta ja isäksi kas­va­mis­ta – Ou­lu­lai­nen Jorma Heik­ki­nen koki isänsä itkun heik­kou­den mer­kik­si

12.11.2022 18:30 2
Tilaajille
Isällä on ainutlaatuinen merkitys lapselle läpi koko elämän
Kolumni

Isällä on ai­nut­laa­tui­nen mer­ki­tys lap­sel­le läpi koko elämän

11.11.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten no­peas­ti hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä ottaa kopin sil­loin, kun kun­ta­lai­sen hy­vin­voin­tia yl­lä­pi­tä­viin te­ki­jöi­hin tulee poik­kea­ma?

23.09.2022 04:30
Tilaajille