Valvonta
Poliisi valvoo suojattomien tienkäyttäjien turvallisuutta tehostetusti torstaina – tarkkailussa muun muassa jalankulkijat ja sähköajoneuvot

Poliisi valvoo suo­jat­to­mien tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suut­ta te­hos­te­tus­ti tors­tai­na – tark­kai­lus­sa muun muassa ja­lan­kul­ki­jat ja säh­kö­ajo­neu­vot

07.04.2021 11:01 4
Sumussa tai hämärässäkin vaaditaan valot pyörään – Oulun poliisilaitoksen alueella odotettavissa tehovalvonta

Sumussa tai hä­mä­räs­sä­kin vaa­di­taan valot pyörään – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la odo­tet­ta­vis­sa te­ho­val­von­ta

28.09.2020 10:28 4
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti tarkkaamattomuutta ja suojatiesääntöjen noudattamista – "Suojatie ei valitettavasti vieläkään ole nimensä veroinen"

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti tark­kaa­mat­to­muut­ta ja suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – "Suo­ja­tie ei va­li­tet­ta­vas­ti vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 10:35 1
Arpajaislain näkökulmasta kaikki Suomeen kohdennetut ulkomaiset verkkokasinot ja niiden mainokset ovat laittomia – kysyimme, kuka verkkorahapelejä valvoo

Ar­pa­jais­lain nä­kö­kul­mas­ta kaikki Suomeen koh­den­ne­tut ul­ko­mai­set verk­ko­ka­si­not ja niiden mai­nok­set ovat lait­to­mia – ky­syim­me, kuka verk­ko­ra­ha­pe­le­jä valvoo

17.08.2020 17:00
Tilaajille
Kuluttaja-asiamiehelle uusia valvontakeinoja – voi määrä lainvastaisen sisällön poistettavaksi somesta

Ku­lut­ta­ja-asia­mie­hel­le uusia val­von­ta­kei­no­ja – voi määrä lain­vas­tai­sen si­säl­lön pois­tet­ta­vak­si somesta

15.07.2020 12:46