Kolumni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­taus­tai­nen Ma­rian­ne Le­hi­koi­nen auttaa naisia pää­se­mään yrit­tä­jyy­den huip­pu­tu­lok­siin

Valvonta
Vanhat jätteet riesana Ruskon tontilla, kaupunki ei tule vastaan jätemaksuissa – "Oletimme, että jäte on raportin mukaisesti puhdasta puuainesta"

Vanhat jätteet riesana Ruskon ton­til­la, kau­pun­ki ei tule vastaan jä­te­mak­suis­sa – "O­le­tim­me, että jäte on ra­por­tin mu­kai­ses­ti puh­das­ta puuai­nes­ta"

29.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Oulun keskustassa on useita katuja, joilla ei saa ajaa öisin – poliisi jakoi satoja huomautuksia viikonlopun tehovalvonnan aikana

Oulun kes­kus­tas­sa on useita katuja, joilla ei saa ajaa öisin – poliisi jakoi satoja huo­mau­tuk­sia vii­kon­lo­pun te­ho­val­von­nan aikana

30.05.2022 14:04 6
Länsirajan valvonta: Nuuskaa saatetaan tuoda kerralla satoja kiloja, myös törkeitä huumausainerikoksia paljastunut

Län­si­ra­jan val­von­ta: Nuuskaa saa­te­taan tuoda ker­ral­la satoja kiloja, myös tör­kei­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sia pal­jas­tu­nut

16.05.2022 09:12 9
Tilaajille
Poliisi tehovalvoi raskaan liikenteen kuljetuksia Meri-Lapissa – seuraamuksia kirjoitettiin virkavallan mukaan paljon

Poliisi te­ho­val­voi raskaan lii­ken­teen kul­je­tuk­sia Me­ri-La­pis­sa – seu­raa­muk­sia kir­joi­tet­tiin vir­ka­val­lan mukaan paljon

18.10.2021 09:57
Tilaajille
Lähes ummikkokin voi ajaa taksia – Oulun poliisi huolissaan myös somen laittomista taksi- ja tavarakuskeista, jotka vievät leipää laillisilta yrittäjiltä

Lähes um­mik­ko­kin voi ajaa taksia – Oulun poliisi huo­lis­saan myös somen lait­to­mis­ta taksi- ja ta­va­ra­kus­keis­ta, jotka vievät leipää lail­li­sil­ta yrit­tä­jil­tä

15.10.2021 06:00 27
Tilaajille
Oulun poliisi: Lauantain mopomiitti sujui kohtalaisen rauhallisesti – kymmenkunta mopoa määrättiin katsastettavaksi, kahdelta kuskilta takavarikoitiin moottoripyörät

Oulun po­lii­si: Lauan­tain mo­po­miit­ti sujui koh­ta­lai­sen rau­hal­li­ses­ti – kym­men­kun­ta mopoa mää­rät­tiin kat­sas­tet­ta­vak­si, kah­del­ta kus­kil­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin moot­to­ri­pyö­rät

05.09.2021 08:25 43
Oulun koulujen pihoilta on tänäkin syksynä varastettu polkupyöriä – selvitimme, miten pyörien turvallisuutta valvotaan koulujen pihoilla

Oulun kou­lu­jen pi­hoil­ta on tänäkin syksynä va­ras­tet­tu pol­ku­pyö­riä – sel­vi­tim­me, miten pyörien tur­val­li­suut­ta val­vo­taan kou­lu­jen pi­hoil­la

27.08.2021 06:30 21
Tilaajille
Syrjäseutujen poliisi voi jatkossa tulla toisen poliisilaitoksen alueelta – Hälytys- ja valvontakeikkojen avulla lisätään poliisin näkyvyyttä

Syr­jä­seu­tu­jen poliisi voi jat­kos­sa tulla toisen po­lii­si­lai­tok­sen alueel­ta – Hä­ly­tys- ja val­von­ta­keik­ko­jen avulla li­sä­tään po­lii­sin nä­ky­vyyt­tä

25.05.2021 16:44 2
Tilaajille
Poliisi valvoo suojattomien tienkäyttäjien turvallisuutta tehostetusti torstaina – tarkkailussa muun muassa jalankulkijat ja sähköajoneuvot

Poliisi valvoo suo­jat­to­mien tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suut­ta te­hos­te­tus­ti tors­tai­na – tark­kai­lus­sa muun muassa ja­lan­kul­ki­jat ja säh­kö­ajo­neu­vot

07.04.2021 11:01 4
Sumussa tai hämärässäkin vaaditaan valot pyörään – Oulun poliisilaitoksen alueella odotettavissa tehovalvonta

Sumussa tai hä­mä­räs­sä­kin vaa­di­taan valot pyörään – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la odo­tet­ta­vis­sa te­ho­val­von­ta

28.09.2020 10:28 4
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti tarkkaamattomuutta ja suojatiesääntöjen noudattamista – "Suojatie ei valitettavasti vieläkään ole nimensä veroinen"

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti tark­kaa­mat­to­muut­ta ja suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – "Suo­ja­tie ei va­li­tet­ta­vas­ti vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 10:35 1
Arpajaislain näkökulmasta kaikki Suomeen kohdennetut ulkomaiset verkkokasinot ja niiden mainokset ovat laittomia – kysyimme, kuka verkkorahapelejä valvoo

Ar­pa­jais­lain nä­kö­kul­mas­ta kaikki Suomeen koh­den­ne­tut ul­ko­mai­set verk­ko­ka­si­not ja niiden mai­nok­set ovat lait­to­mia – ky­syim­me, kuka verk­ko­ra­ha­pe­le­jä valvoo

17.08.2020 17:00
Tilaajille
Kuluttaja-asiamiehelle uusia valvontakeinoja – voi määrä lainvastaisen sisällön poistettavaksi somesta

Ku­lut­ta­ja-asia­mie­hel­le uusia val­von­ta­kei­no­ja – voi määrä lain­vas­tai­sen si­säl­lön pois­tet­ta­vak­si somesta

15.07.2020 12:46