Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilintarkastus
Oululaisen tilintarkastajan Tapio Raappanan saama huomautus ei muuttunut hallinto-oikeudessa

Ou­lu­lai­sen ti­lin­tar­kas­ta­jan Tapio Raap­pa­nan saama huo­mau­tus ei muut­tu­nut hal­lin­to-oi­keu­des­sa

08.09.2023 13:51 4
Tilaajille
Sairaanhoitopiirin kulut paisuivat, kun OYSin potilashotellia konsultoitiin – Professori: Riippumattomuus voi vaarantua

Sai­raan­hoi­to­pii­rin kulut pai­sui­vat, kun OYSin po­ti­las­ho­tel­lia kon­sul­toi­tiin – P­ro­fes­so­ri: Riip­pu­mat­to­muus voi vaa­ran­tua

03.07.2023 06:00 14
Tilaajille
Oululainen tilintarkastaja Tapio Raappana sai huomautuksen valvojalta – PRH:n mielestä lakia ei ole noudatettu

Ou­lu­lai­nen ti­lin­tar­kas­ta­ja Tapio Raap­pa­na sai huo­mau­tuk­sen val­vo­jal­ta – PRH:n mie­les­tä lakia ei ole nou­da­tet­tu

02.06.2023 16:00 10
Tilaajille
Pystyykö viranomainen valvomaan Tapio Raappanaa ja Suomen 1 300:aa muuta tilintarkastajaa? – "Hapoilla mennään", valvontatiimin vetäjä myöntää

Pys­tyy­kö vi­ran­omai­nen val­vo­maan Tapio Raap­pa­naa ja Suomen 1 300:aa muuta ti­lin­tar­kas­ta­jaa? – "­Ha­poil­la men­nään", val­von­ta­tii­min vetäjä myöntää

05.05.2023 06:00
Tilaajille
Miten ihmeessä oululainen tilintarkastaja Tapio Raappana ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? Kalevan selvitys paljasti koko maan mittakaavassa valtavan asiakasmäärän sekä kanteluja ja poliisitutkintoja

Miten ih­mees­sä ou­lu­lai­nen ti­lin­tar­kas­ta­ja Tapio Raap­pa­na ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? Kalevan sel­vi­tys pal­jas­ti koko maan mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­van asia­kas­mää­rän sekä kan­te­lu­ja ja po­lii­si­tut­kin­to­ja

05.05.2023 06:00 36
Tilaajille
"Lakeja oli rikottu toistuvasti. Se ei tuntunut päättäjiä hätkäyttävän", hämmästelee tilintarkastusta tutkinut asiantuntija – Kalevan selvitys: Pohjoisen kuntien rahankäytön valvonta on keskittynyt kahteen yhtiöön

"Lakeja oli rikottu tois­tu­vas­ti. Se ei tun­tu­nut päät­tä­jiä hät­käyt­tä­vän", häm­mäs­te­lee ti­lin­tar­kas­tus­ta tut­ki­nut asian­tun­ti­ja – Kalevan sel­vi­tys: Poh­joi­sen kuntien ra­han­käy­tön val­von­ta on kes­kit­ty­nyt kahteen yhtiöön

03.05.2023 18:00 12
Tilaajille
Yrityssalaisuuksien vuotamista koskevat syytteet hylättiin Oulun käräjäoikeudessa

Yri­tys­sa­lai­suuk­sien vuo­ta­mis­ta kos­ke­vat syyt­teet hy­lät­tiin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

16.12.2022 11:40
Tilaajille