Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Meri-Lappi
Pohjoinen on huumeille yhä tärkeämpi reitti, kun itäraja on kiinni – Kirjailija Anu Ojala nostaa rikosmaailman kipupisteet pöydälle teoksissaan

Poh­joi­nen on huu­meil­le yhä tär­keäm­pi reitti, kun itäraja on kiinni – Kir­jai­li­ja Anu Ojala nostaa ri­kos­maail­man ki­pu­pis­teet pöy­däl­le teok­sis­saan

02.09.2023 16:00
Tilaajille
Kemissä useita pahoinpitelyitä ja hurjia ylinopeuksia – "Viimeinen vuorokausi Kemin keskustan alueella on ollut poliisin kannalta erittäin vilkas"

Kemissä useita pa­hoin­pi­te­lyi­tä ja hurjia yli­no­peuk­sia – "Vii­mei­nen vuo­ro­kau­si Kemin kes­kus­tan alueel­la on ollut po­lii­sin kan­nal­ta erit­täin vilkas"

06.08.2023 11:33 2
Tilaajille
Mies meni väärään asuntoon Kemissä ja pahoinpiteli asukkaan – Pellossa puolestaan väärään asuntoon mennyt pahoinpideltiin

Mies meni väärään asun­toon Kemissä ja pa­hoin­pi­te­li asuk­kaan – Pel­los­sa puo­les­taan väärään asun­toon mennyt pa­hoin­pi­del­tiin

16.07.2023 12:02 4
Tilaajille
Punkkiliveen ropissut kymmeniätuhansia puutiaishavaintoja – Väkilukuun suhteutettuna Oulu on havaintojen kärkipäässä

Punk­ki­li­veen ro­pis­sut kym­me­niä­tu­han­sia puu­tiais­ha­vain­to­ja – Vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na Oulu on ha­vain­to­jen kär­ki­pääs­sä

06.06.2023 16:12 15
Tilaajille
Huumeita takavarikoitiin noin 40 000 euron edestä Meri-Lapissa, poliisin mukaan valvonnassa paljastui huolestuttavia piirteitä

Huu­mei­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin noin 40 000 euron edestä Me­ri-La­pis­sa, po­lii­sin mukaan val­von­nas­sa pal­jas­tui huo­les­tut­ta­via piir­tei­tä

15.05.2023 16:15
Poliisi pysäytti Kemissä kaksi rattijuopumuksesta epäiltyä henkilöä, Torniossa poliisia vastaan ajoi kaahari

Poliisi py­säyt­ti Kemissä kaksi rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäil­tyä hen­ki­löä, Tor­nios­sa po­lii­sia vastaan ajoi kaahari

11.02.2023 10:21 1
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin yhteinen Prüm-operaatio paljasti piilorikollisuutta länsirajalla – lähes 50 henkilöä tarkastettiin, 15 rikosilmoitusta tehtiin

Suomen ja Ruotsin yh­tei­nen Prüm-ope­raa­tio pal­jas­ti pii­lo­ri­kol­li­suut­ta län­si­ra­jal­la – lähes 50 hen­ki­löä tar­kas­tet­tiin, 15 ri­kos­il­moi­tus­ta tehtiin

08.02.2023 09:25
Tilaajille
Nuuskan salakuljetuskin syynissä – viranomaisilla meneillään laaja valvontaoperaatio Oulun ja Meri-Lapin alueilla

Nuuskan sa­la­kul­je­tus­kin syy­nis­sä – vi­ran­omai­sil­la me­neil­lään laaja val­von­ta­ope­raa­tio Oulun ja Me­ri-La­pin alueil­la

08.02.2023 06:00 36
Tilaajille
Nelostiellä Tervolassa kahden henkilöauton kolari, humalaiset henkilöt pitivät poliisin kiireisenä

Ne­los­tiel­lä Ter­vo­las­sa kahden hen­ki­lö­au­ton kolari, hu­ma­lai­set hen­ki­löt pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä

05.02.2023 10:34
Tilaajille
Poliisilla oli Meri-Lapissa vilkas perjantai-ilta ja yö: risteyskolari, epäiltyjä rattijuopumuksia Simossa, Kemissä ja Torniossa

Po­lii­sil­la oli Me­ri-La­pis­sa vilkas per­jan­tai-il­ta ja yö: ris­teys­ko­la­ri, epäil­ty­jä rat­ti­juo­pu­muk­sia Si­mos­sa, Kemissä ja Tor­nios­sa

04.02.2023 11:11 1
Tilaajille
Meri-Lapin jousikvartetti hakee neljättä soittajaa – juhlavuosi alkaa kansainvälisien vieraiden konserteilla

Me­ri-La­pin jou­si­kvar­tet­ti hakee nel­jät­tä soit­ta­jaa – juh­la­vuo­si alkaa kan­sain­vä­li­sien vie­rai­den kon­ser­teil­la

31.01.2023 19:00 2
Tilaajille
Meri-Lapin alueelta kadonneeksi ilmoitettu 31-vuotias mies on löytynyt

Me­ri-La­pin alueel­ta ka­don­neek­si il­moi­tet­tu 31-vuo­tias mies on löy­ty­nyt

06.01.2023 09:45
Poliisilla oli kiireinen uudenvuodenyö Lapissa: ilotulitteita ammuttiin rakennuksia päin Kemissä, Rovaniemellä useita pahoinpitelyjä

Po­lii­sil­la oli kii­rei­nen uu­den­vuo­den­yö La­pis­sa: ilo­tu­lit­tei­ta am­mut­tiin ra­ken­nuk­sia päin Ke­mis­sä, Ro­va­nie­mel­lä useita pa­hoin­pi­te­ly­jä

01.01.2023 11:17
Tilaajille
Poliisi sai kiinni rattijuoppoja Kemissä, Torniossa ja Pellossa – sivulliset ilmoittivat päihtyneistä kuljettajista hätäkeskukseen

Poliisi sai kiinni rat­ti­juop­po­ja Ke­mis­sä, Tor­nios­sa ja Pel­los­sa – si­vul­li­set il­moit­ti­vat päih­ty­neis­tä kul­jet­ta­jis­ta hä­tä­kes­kuk­seen

31.12.2022 10:08
Tilaajille
16-vuotias kuljettaja pakeni poliisia traktoriksi rekisteröidyllä autolla Ylitorniolta Ruotsin puolelle – kyydissä viisi kaveria

16-vuo­tias kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­sia trak­to­rik­si re­kis­te­röi­dyl­lä autolla Yli­tor­niol­ta Ruotsin puo­lel­le – kyy­dis­sä viisi kaveria

26.12.2022 10:52 2
Lapin poliisi on takavarikoinut useita aseita ja huumeita – osalla tekijöistä kytkentöjä järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Lapin poliisi on ta­ka­va­ri­koi­nut useita aseita ja huu­mei­ta – osalla te­ki­jöis­tä kyt­ken­tö­jä jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen

20.12.2022 13:41 1
Tilaajille
Meri-Lapin alueella varkauksia ja rattijuoppoja, Ylitorniolla epäillään hirven salakaatoa

Me­ri-La­pin alueel­la var­kauk­sia ja rat­ti­juop­po­ja, Yli­tor­niol­la epäil­lään hirven sa­la­kaa­toa

29.10.2022 10:11 1
Tilaajille
Autoja varastettiin Torniosta ja Ylitorniolta – toinen autoista löytyi Ruotsista, Kemissä varkaus jäi yritykseksi

Autoja va­ras­tet­tiin Tor­nios­ta ja Yli­tor­niol­ta – toinen au­tois­ta löytyi Ruot­sis­ta, Kemissä varkaus jäi yri­tyk­sek­si

23.10.2022 10:39 3
Tilaajille
Viisi pahoinpitelyä Meri-Lapissa perjantain ja lauantain välisenä yönä, yksi otettiin kiinni

Viisi pa­hoin­pi­te­lyä Me­ri-La­pis­sa per­jan­tain ja lauan­tain vä­li­se­nä yönä, yksi otet­tiin kiinni

22.10.2022 10:00
Tilaajille
Poliisi suoritti raskaan liikenteen valvontaiskun Meri-Lapissa, esiin pulpahti ruhtinaallinen määrä erinäisiä rikkomuksia

Poliisi suo­rit­ti raskaan lii­ken­teen val­von­ta­is­kun Me­ri-La­pis­sa, esiin pul­pah­ti ruh­ti­naal­li­nen määrä eri­näi­siä rik­ko­muk­sia

14.10.2022 13:47 12