Ulkoistukset
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide Anne Huotari

Jos Oulussa todella ha­lut­tai­siin säästää mil­joo­nia, työl­li­syys­pal­ve­lui­hin pitäisi pa­nos­taa paljon enemmän kuin nyt

05:30 0
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Jukka Kolmonen

Oulu haluaa turvata pal­ve­lut kun­ta­lai­sil­le

20.10.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olli Kohonen, Jorma Hanhela, Anne Huotari, Tuomas Kuusniemi, Suvi Röntynen, Matti Vähänen

Oulun ul­kois­tuk­set märkä rätti työn­te­ki­jän kas­voil­le

16.10.2020 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eija Säilynoja

Ul­kois­tuk­sen vai­ku­tuk­sia ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen laatuun on seu­rat­ta­va

16.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarmo J. Husso, Sami Pikkuaho

Ul­kois­tuk­set kaik­kien ou­lu­lais­ten ve­ron­mak­sa­jien yh­tei­sek­si eduksi

13.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Kaakinen

Ul­kois­tus­ten edut kiis­ta­na­lai­sia, sääs­tö­jä Oulun kau­pun­gin hal­lin­non ras­kais­ta ra­ken­teis­ta

08.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Oulun lakon osapuolet syyttävät toisiaan laittomuuksista – JHL kertoo ehdottaneensa säästötoimia kaupungille, kaupunki yrittää minimoida lakon haitat

Oulun lakon osa­puo­let syyt­tä­vät toi­siaan lait­to­muuk­sis­ta – JHL kertoo eh­dot­ta­neen­sa sääs­tö­toi­mia kau­pun­gil­le, kau­pun­ki yrittää mi­ni­moi­da lakon haitat

29.09.2020 17:34 9
Tilaajille
JHL ja Jyty kolmen päivän lakkoon Oulussa: Kouluihin kehotetaan ottamaan omat eväät ja päiväkotiin vientiä välttämään,  katso lista lakon vaikutuksista

JHL ja Jyty kolmen päivän lakkoon Ou­lus­sa: Kou­lui­hin ke­ho­te­taan ot­ta­maan omat eväät ja päi­vä­ko­tiin vientiä vält­tä­mään, katso lista lakon vai­ku­tuk­sis­ta

29.09.2020 15:09 98
Oulun suunnittelemat ulkoistukset siirtyvät valtuuston käsittelyyn – myös pitkään kiistelty koulusihteerien ulkoistus etenee

Oulun suun­nit­te­le­mat ul­kois­tuk­set siir­ty­vät val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn – myös pitkään kiis­tel­ty kou­lu­sih­tee­rien ul­kois­tus etenee

28.09.2020 22:04 6
Tilaajille
JHL ja Jyty päivän mittaiseen lakkoon Oulussa – työtaistelu on vastalause kaupungin ulkoistusaikeille

JHL ja Jyty päivän mit­tai­seen lakkoon Oulussa – työ­tais­te­lu on vas­ta­lau­se kau­pun­gin ul­kois­tus­ai­keil­le

23.09.2020 15:32 19
Vanhemmat
Kunta-alojen ammattiliitot pitävät Oulun kaupungin ulkoistamisaikeita röyhkeinä – "Yksityiset yritykset vaativat aina lisää rahaa saadakseen voittoja ja jakaakseen osinkoja"

Kun­ta-alo­jen am­mat­ti­lii­tot pitävät Oulun kau­pun­gin ul­kois­ta­mis­ai­kei­ta röyh­kei­nä – "Yk­si­tyi­set yri­tyk­set vaa­ti­vat aina lisää rahaa saa­dak­seen voit­to­ja ja ja­kaak­seen osin­ko­ja"

21.09.2020 20:48 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marja Mäkkeli

Ostaja tekee aina va­lin­to­ja – mikä sii­vouk­ses­sa maksaa?

18.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Kustannusten oltava kestäviä – Oulun tavoittelemat säästöt kertyvät useista puroista
Pääkirjoitus

Kus­tan­nus­ten oltava kes­tä­viä – Oulun ta­voit­te­le­mat säästöt ker­ty­vät useista pu­rois­ta

06.09.2020 20:00 6
Tilaajille