Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Oulun ruoka- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen ul­kois­tus­ta ei tar­vit­se kes­keyt­tää

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen, jonka mukaan Oulun kaupungin ei tarvitse keskeyttää aiemmin syksyllä päätettyjen ulkoistusten toteuttamista.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti lokakuun alussa, että Oulun Tilapalvelujen ruoka- ja puhtauspalvelut ulkoistetaan. Työntekijöitä edustava Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. JHL:n mukaan Oulun kaupunginvaltuusto oli päättänyt asiasta virheellisessä järjestyksessä eli päätöksenteossa on tapahtunut laillisuusvirhe.

Kunnallisvalituksessa JHL vaati täytäntöönpanokieltoa valtuuston ulkoistuspäätökselle.

Tuoreessa välipäätöksessään hallinto-oikeus toteaa, että päätöksen täytäntöönpanokiellolle ei ole tässä vaiheessa perusteita.

Hallinto-oikeus antaa lopullisen päätöksen kunnallisvalitukseen myöhemmin.

Oulun kaupunginvaltuusto valtuutti lokakuussa tekemällään päätöksellä kaupunginhallituksen päättämään liikkeenluovutuksesta kilpailutuksen jälkeen. Kaupunginhallitus tekee palvelusopimuksesta ja liikkeenluovutuksesta erillisen päätöksen. Ateria- ja puhtauspalvelujen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan uudelle palveluntuottajalle.

Lisäksi Oulun kaupunki päätti ulkoistaa koulusihteerit sekä Oulun Digi-liikelaitoksen ict-palvelut.