Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Oulun ruoka- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen ul­kois­tus­ta ei tar­vit­se kes­keyt­tää

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen, jonka mukaan Oulun kaupungin ei tarvitse keskeyttää aiemmin syksyllä päätettyjen ulkoistusten toteuttamista.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti lokakuun alussa, että Oulun Tilapalvelujen ruoka- ja puhtauspalvelut ulkoistetaan. Työntekijöitä edustava Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. JHL:n mukaan Oulun kaupunginvaltuusto oli päättänyt asiasta virheellisessä järjestyksessä eli päätöksenteossa on tapahtunut laillisuusvirhe.

Kunnallisvalituksessa JHL vaati täytäntöönpanokieltoa valtuuston ulkoistuspäätökselle.

Tuoreessa välipäätöksessään hallinto-oikeus toteaa, että päätöksen täytäntöönpanokiellolle ei ole tässä vaiheessa perusteita.

Hallinto-oikeus antaa lopullisen päätöksen kunnallisvalitukseen myöhemmin.

Oulun kaupunginvaltuusto valtuutti lokakuussa tekemällään päätöksellä kaupunginhallituksen päättämään liikkeenluovutuksesta kilpailutuksen jälkeen. Kaupunginhallitus tekee palvelusopimuksesta ja liikkeenluovutuksesta erillisen päätöksen. Ateria- ja puhtauspalvelujen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan uudelle palveluntuottajalle.

Lisäksi Oulun kaupunki päätti ulkoistaa koulusihteerit sekä Oulun Digi-liikelaitoksen ict-palvelut.