Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

JHL valitti Oulun ul­kois­tuk­sis­ta hal­lin­to-oi­keu­teen, kau­pun­gin­hal­li­tus antoi vas­ti­neen: "Vir­heel­lis­tä me­net­te­lyä ei ta­pah­tu­nut"

Oulun kaupunginhallitus kertoo antavansa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle vastineen Oulun ulkoistuspäätöksestä tehtyyn valitukseen liittyen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Oulun kunta-alan yhteisjärjestö teki valituksen Oulun päätöksestä ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelut. Oulun kaupunginvaltuusto päätti 5. lokakuuta, että Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen alla toimineet ateria- ja puhtauspalvelut ulkoistetaan.

JHL vetosi valituksessaan siihen, että päätös tehtiin virheellisellä menettelyllä eli päätöksenteossa olisi tapahtunut laillisuusvirhe. Valituksen mukaan ulkoistuspäätös tulisi kumota ja päätös pitäisi asettaa täytäntöönpanokieltoon.

Kaupunginhallituksen näkemys on kuitenkin se, ettei virheellistä menettelyä ole tapahtunut. Näin kaupunginhallitus esittää, että valitus hylätään ja ettei täytäntöönpalokieltoa määrätä.

–Vaaditun täytäntöönpanokiellon asettaminen on kohtuutonta muun muassa siitä syystä, että kaupunginvaltuuston päätöstä eivät rasita valituksessa esitetyt laillisuusvirheet, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyysi vastinetta täytäntöönpanokieltoon, mutta kaupunginhallitus päätti antaa samalla vastineen valitukseen. Kaupunginhallitus päätti vastineen antamisesta tiistaina 3. marraskuuta.