Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun Infra
Hollihaan venesatamaa kritisoidaan ”romupihaksi”, jossa kaikkia veneitä ei edes lasketa vesille – "Oulun merellisyys on ala-arvoista", vuokralainen sanoo

Hol­li­haan ve­ne­sa­ta­maa kri­ti­soi­daan ”ro­mu­pi­hak­si”, jossa kaikkia veneitä ei edes lasketa vesille – "Oulun me­rel­li­syys on ala-ar­vois­ta", vuok­ra­lai­nen sanoo

26.08.2023 06:00 76
Tilaajille
Oululaisten lempipuistossa touhuaa joukko luontoa rakastavia ihmisiä – Viheralueita hoitava Saila Määttä suosii kasvilajeja, jotka ovat hyväksi Hupisaarten luonnolle

Ou­lu­lais­ten lem­pi­puis­tos­sa touhuaa joukko luontoa ra­kas­ta­via ihmisiä – ­Vi­he­ra­luei­ta hoitava Saila Määttä suosii kas­vi­la­je­ja, jotka ovat hyväksi Hu­pi­saar­ten luon­nol­le

04.08.2023 18:00 5
Tilaajille
Jättipalsamit saivat kyytiä vieraskasvitalkoissa Oulunsalossa – Oululaisen lastentarhanopettajan kesäharrastus on hävittää haitallisia kasveja luonnosta ja kaupungista

Jät­ti­pal­sa­mit saivat kyytiä vie­ras­kas­vi­tal­kois­sa Ou­lun­sa­los­sa – Ou­lu­lai­sen las­ten­tar­han­opet­ta­jan ke­sä­har­ras­tus on hä­vit­tää hai­tal­li­sia kasveja luon­nos­ta ja kau­pun­gis­ta

05.07.2023 12:51 2
Tilaajille
Oulun Vaaranpuiston remontti venyy loppukesään – kaupunki aikoo ottaa opikseen puiden kaatamista seuranneesta palautetulvasta

Oulun Vaa­ran­puis­ton re­mont­ti venyy lop­pu­ke­sään – kau­pun­ki aikoo ottaa opik­seen puiden kaa­ta­mis­ta seu­ran­nees­ta pa­lau­te­tul­vas­ta

26.06.2023 06:30 34
Tilaajille
Puistoissa autoilu vähenee, kun Oulun Infran käyttöön tuli liuta sähköavusteisia tavarapyöriä

Puis­tois­sa autoilu vä­he­nee, kun Oulun Infran käyt­töön tuli liuta säh­kö­avus­tei­sia ta­va­ra­pyö­riä

30.05.2023 11:53 4
Oulun Infra -liikelaitoksen ulkoistaminen voitti niukasti Oulun kaupunginvaltuustossa

Oulun Infra -lii­ke­lai­tok­sen ul­kois­ta­mi­nen voitti niu­kas­ti Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

23.05.2023 16:05 118
Tilaajille
Mieltä osoittaneet Oulun Infran työntekijät saivat tukea vasemmalta – Päätös liikelaitoksesta tehdään kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantai-iltana

Mieltä osoit­ta­neet Oulun Infran työn­te­ki­jät saivat tukea va­sem­mal­ta – Päätös lii­ke­lai­tok­ses­ta tehdään kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa maa­nan­tai-il­ta­na

22.05.2023 19:00 7
Tilaajille
JHL:n maanantainen lakko sulkee Oulun kaupungin ulkoliikuntapaikkojen pukukopit ja Heinäpään palloiluhallin – kaupunki pitää lakkoa laittomana

JHL:n maa­nan­tai­nen lakko sulkee Oulun kau­pun­gin ul­ko­lii­kun­ta­paik­ko­jen pu­ku­ko­pit ja Hei­nä­pään pal­loi­lu­hal­lin – kau­pun­ki pitää lakkoa lait­to­ma­na

19.05.2023 12:54 3
JHL vastustaa Oulun Infran ulkoistamista – vuorokauden mittainen lakko ja mielenilmaus maanantaina

JHL vas­tus­taa Oulun Infran ul­kois­ta­mis­ta – vuo­ro­kau­den mit­tai­nen lakko ja mie­len­il­maus maa­nan­tai­na

17.05.2023 12:29 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tuu­te­tuil­la vastuu Oulun Infra -lii­ke­lai­tok­sen tu­le­vai­suu­des­ta

15.05.2023 07:20 6
Tilaajille
Oulussa järjestetään mielenilmaus Oulun Infra -liikelaitoksen ulkoistamista vastaan

Oulussa jär­jes­te­tään mie­len­il­maus Oulun Infra -lii­ke­lai­tok­sen ul­kois­ta­mis­ta vastaan

11.05.2023 10:08 24
Oulun kaupunki: Oulu Infran lakko on laiton ja sillä pyritään vaikuttamaan työnjohto-oikeuteen

Oulun kau­pun­ki: Oulu Infran lakko on laiton ja sillä py­ri­tään vai­kut­ta­maan työn­joh­to-oi­keu­teen

03.05.2023 12:45 24
Kiistelty Oulun Infran ulkoistusesitys eteni Oulun kaupunginhallituksessa – osittaista ulkoistusta esitetään valtuustolle

Kiis­tel­ty Oulun Infran ul­kois­tus­esi­tys eteni Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – osit­tais­ta ul­kois­tus­ta esi­te­tään val­tuus­tol­le

02.05.2023 18:55 61
Tilaajille
JHL:n lakko keskeytti hiekanpoiston Oulun keskustassa, yleiset roska-astiat voivat täyttyä – Kiistelty Oulun Infran ulkoistus kaupunginhallituksessa tiistaina

JHL:n lakko kes­keyt­ti hie­kan­pois­ton Oulun kes­kus­tas­sa, yleiset ros­ka-as­tiat voivat täyttyä – ­Kiis­tel­ty Oulun Infran ul­kois­tus kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa tiis­tai­na

02.05.2023 10:36 74
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Infran työn­te­ki­jät ovat mo­nio­saa­jia, jotka tie­tä­vät koh­tei­den eri­tyis­haas­teet

29.04.2023 05:15 3
Tilaajille
JHL aloittamassa viikon mittaisen lakon Oulun Infra -liikelaitoksessa – tavoitteena kaataa kaupungin ulkoistusaikeet

JHL aloit­ta­mas­sa viikon mit­tai­sen lakon Oulun Infra -lii­ke­lai­tok­ses­sa – ta­voit­tee­na kaataa kau­pun­gin ul­kois­tus­ai­keet

28.04.2023 15:32 61
Oulun kaupungin yhdyskuntarakentaminen eli Oulun Infra -liikelaitoksen toiminnot halutaan kilpailuttaa ja ulkoistaa

Oulun kau­pun­gin yh­dys­kun­ta­ra­ken­ta­mi­nen eli Oulun Infra -lii­ke­lai­tok­sen toi­min­not ha­lu­taan kil­pai­lut­taa ja ul­kois­taa

18.04.2023 18:00 74
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Inf­ra­ra­ken­ta­mi­nen ei kuulu Oulun kau­pun­gin ydin­teh­tä­viin

18.04.2023 05:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Infran ul­kois­tuk­sen tie olisi tur­miol­li­nen

14.04.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten käy Oulun kau­pun­gin imagon ja työan­ta­ja­mie­li­ku­van?

03.04.2023 05:30 1
Tilaajille