ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

JHL va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen Oulun pää­tök­ses­tä ul­kois­taa ateria- ja puh­taus­pal­ve­lut – pitää pää­tös­tä lait­to­ma­na ja vaatii täy­tän­töön­pa­non kieltoa

Oulun kaupunginvaltuusto päätti ulkoistamisesta 5. lokakuuta järjestetyssä kokouksessa.
Oulun kaupunginvaltuusto päätti ulkoistamisesta 5. lokakuuta järjestetyssä kokouksessa.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) on tehnyt kunnallisvalituksen Oulun päätöksestä ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelut. Valitus on tehty Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

JHL:n Oulun kunta-alan yhteisjärjestö teki valituksen päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeutta pyydetään kumoamaan päätös ja kieltämään sen täytäntöönpano.

Kunnallisvalitus on ensisijainen keino, jolla voi hakea muutosta valtuuston tekemään päätökseen. Kuntaliiton mukaan kunnallisvalituksen voi tehdä, jos päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätöksen ollessa muuten lainvastainen.

JHL vetoaa valituksessaan siihen, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä eli päätöksenteossa on tapahtunut laillisuusvirhe.

JHL:n tiedotteen mukaan valtuusto äänesti ensiksi pohjaesityksen ja ensimmäisen muutosesityksen välillä ja tämän jälkeen pohjaesityksen ja toisen muutosesityksen välillä. Liitto vetoaa kuntalakiin ja Oulun kaupungin hallintosääntöön, joiden mukaan äänestykseen tulisi ensiksi ottaa vastakkain muutosesitykset, minkä jälkeen niistä voittanut asetettaisiin pohjaesitystä vastaan.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kertoo, että ulkoistuksia vaaditaan välittömästi täytäntöönpanokieltoon.
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kertoo, että ulkoistuksia vaaditaan välittömästi täytäntöönpanokieltoon.
Kuva: Selma Paavola

JHL:n mukaan Oulun kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt kuntalaista poikkeavaa äänestystä tai äänestysjärjestystä kokouksessa ennen äänestämistä.

– On täysin ilmeistä, että kaupunginvaltuusto on rikkonut äänestysmenettelyssä sekä kuntalakia että kaupungin hallintosääntöä. Vaadimme ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisesta tehtyä päätöstä asetettavaksi välittömästi täytäntöönpanokieltoon, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa.

JHL on vastustanut voimakkaasti Oulun ulkoistusaikeita. JHL ja Jyty ovat olleet syksyn aikana lakossa kaksi kertaa ulkoistussuunnitelmien aikana. Toinen lakoista kesti yhden päivän ja toinen kolme päivää.

Ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisesta päätettiin 5. lokakuuta järjestetyssä Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa. Päätöksen mukaan Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalvelutuotannon henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella kilpailutuksen voittaneelle palveluntuottajalle.

JHL kertoo ehdottaneensa Oulun kaupungille, että sen kannattaisi perustaa ateria- ja puhtauspalveluihin oman inhouse-yhtiö ulkoistamisen sijaan.