Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seol­le ra­ken­ne­taan tilat Tie­to­maan uu­dis­osan yh­tey­teen ja Ainolan mu­seo­käy­tös­tä luo­vu­taan – ­Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Oulun yh­dis­tys esittää Ainolaa ja ym­pä­röi­vää puistoa suo­jel­ta­vik­si

Aikataulu Oulun museo- ja tiedekeskus Luupin uusien tilaratkaisujen suhteen on erittäin tiukka. Tavoitteena on saada uudet tilat käyttövalmiiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026 mennessä.

Oulu
Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen puheenjohtaja Inka Karvonen kertoo yhdistyksen olevan huolissaan siitä, miten Ainolan mahdollinen myyminen vaikuttaa puistoon kokonaisuutena.
Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen puheenjohtaja Inka Karvonen kertoo yhdistyksen olevan huolissaan siitä, miten Ainolan mahdollinen myyminen vaikuttaa puistoon kokonaisuutena.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan, että museo- ja tiedekeskus Luupin tilojen perusparannukset toteutetaan tilaratkaisuja pohtineen työryhmän kakkosvaihtoehdon mukaisesti, jossa Tietomaan vanha osa peruskorjataan ja nykyinen tiedeteatteri korvataan uudisrakennuksella. Uudisrakennukseen rakennetaan tilat myös Pohjois-Pohjanmaan museolle. Samalla Ainolan museokäytöstä luovutaan.

Mikko Raudaskoski (vas.) ja Anne Huotari (vas.) jättivät asiasta eriävän mielipiteen.