Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Pekka Olsbo jopa odottaa yhteistyötä Oulun poliitikkojen kanssa, vaikka edeltäjä tympääntyi vääntöön – Tällainen on Luupin uusi johtaja

Pekka Olsbo jopa odottaa yh­teis­työ­tä Oulun po­lii­tik­ko­jen kanssa, vaikka edel­tä­jä tym­pään­tyi vään­töön – Täl­lai­nen on Luupin uusi johtaja

20.09.2023 07:00 8
Tilaajille
Museo- ja tiedekeskus Luupin uudeksi johtajaksi on valittu Pekka Olsbo

Museo- ja tie­de­kes­kus Luupin uudeksi joh­ta­jak­si on valittu Pekka Olsbo

11.09.2023 12:44 10
Kolme ehdolla Museo- ja tiedekeskus Luupin johtajaksi – "Toivomme, että uusi johtaja pääsisi aloittamaan aika pian"

Kolme ehdolla Museo- ja tie­de­kes­kus Luupin joh­ta­jak­si – "Toi­vom­me, että uusi johtaja pääsisi aloit­ta­maan aika pian"

30.08.2023 06:02
Tietomaahan rakennetaan toinen torni, mutta kukaan ei vielä tiedä mitä sinne tulee – Vuosia kestävän remontin aikana myös tiedekeskuksen nimi muuttuu

Tie­to­maa­han ra­ken­ne­taan toinen torni, mutta kukaan ei vielä tiedä mitä sinne tulee – Vuosia kes­tä­vän re­mon­tin aikana myös tie­de­kes­kuk­sen nimi muuttuu

05.08.2023 14:00 6
Tilaajille
Tietomaa menee elokuussa remonttiin kolmeksi vuodeksi, ja sillä aikaa koulut voivat tilata näyttelyn omaan käyttöönsä – osa näyttelykohteista ei palaa enää remontin jälkeen

Tie­to­maa menee elo­kuus­sa re­mont­tiin kol­mek­si vuo­dek­si, ja sillä aikaa koulut voivat tilata näyt­te­lyn omaan käyt­töön­sä – osa näyt­te­ly­koh­teis­ta ei palaa enää re­mon­tin jälkeen

21.06.2023 17:29 16
Tilaajille
Museo- ja tiedekeskus Luupin johtaja Jonna Tamminen irtisanoutui virastaan Oulussa

Museo- ja tie­de­kes­kus Luupin johtaja Jonna Tam­mi­nen ir­ti­sa­nou­tui vi­ras­taan Oulussa

02.05.2023 14:27 21

Oulun museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi sai Mu­seo­vi­ras­tol­ta yli 30 000 euroa avus­tus­ta

22.03.2023 15:33 3
Käy museossa ja hyvinvointisi paranee 864 euron edestä? Myös Oulun Museo- ja tiedekeskus Luuppi osallistui kohua herättäneeseen tutkimukseen

Käy mu­seos­sa ja hy­vin­voin­ti­si paranee 864 euron edestä? Myös Oulun Museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi osal­lis­tui kohua he­rät­tä­nee­seen tut­ki­muk­seen

08.02.2023 10:15 9
Tilaajille
Huomasitko sinä, että Triceratops olikin Stegosauruksen poikanen? Kuusivuotias oululainen Jalmari Aikio huomasi ja Tietomaan Dinosauria-näyttelyyn lipsahtanut virhe korjattiin oitis

Huo­ma­sit­ko sinä, että Tri­ce­ra­tops olikin Ste­go­sau­ruk­sen poi­ka­nen? Kuu­si­vuo­tias ou­lu­lai­nen Jalmari Aikio huomasi ja Tie­to­maan Di­no­sau­ria-näyt­te­lyyn lip­sah­ta­nut virhe kor­jat­tiin oitis

07.02.2023 08:00 7
Tilaajille
Oulun kaupungin museo- ja tiedekeskuksen Twitteriin ilmestyi kuluvalla viikolla omituisia julkaisuja: "Kukaan työntekijöistämme ei ole tämän takana"

Oulun kau­pun­gin museo- ja tie­de­kes­kuk­sen Twit­te­riin il­mes­tyi ku­lu­val­la vii­kol­la omi­tui­sia jul­kai­su­ja: "Kukaan työn­te­ki­jöis­täm­me ei ole tämän takana"

03.02.2023 16:19 3
Tilaajille
Katso Tyrannosaurus rexiä silmiin: Tietomaan uusi näyttely vie miljoonien vuosien taakse dinosaurusten jalanjäljille – katso videolta, miltä näyttelyssä kuulostaa ja näyttää

Katso Ty­ran­no­sau­rus rexiä sil­miin: Tie­to­maan uusi näyt­te­ly vie mil­joo­nien vuosien taakse di­no­sau­rus­ten ja­lan­jäl­jil­le – katso vi­deol­ta, miltä näyt­te­lys­sä kuu­los­taa ja näyttää

23.01.2023 16:30 1
Tilaajille
Arkkitehtuurikilpailun voittajatyöstä Loggia tehdään Myllytulliin uusi Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi

Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun voit­ta­ja­työs­tä Loggia tehdään Myl­ly­tul­liin uusi Oulun museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi

12.01.2023 17:47 13
Tilaajille
Oulun museo- ja tiedekeskuksen arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistetaan torstaina – uuden rakennuksen on tarkoitus valmistua kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 alussa

Oulun museo- ja tie­de­kes­kuk­sen ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun voit­ta­ja jul­kis­te­taan tors­tai­na – uuden ra­ken­nuk­sen on tar­koi­tus val­mis­tua kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den 2026 alussa

09.01.2023 13:49 15
Pompöösistä pönöttämisestä innostavaan oleskeluun - Oulun museo- ja näyttelytiloja uudistetaan maailman trendien mukaan

Pom­pöö­sis­tä pö­nöt­tä­mi­ses­tä in­nos­ta­vaan oles­ke­luun - Oulun museo- ja näyt­te­ly­ti­lo­ja uu­dis­te­taan maail­man tren­dien mukaan

25.11.2022 14:11 9
Eläinten jäljillä -näyttely avautuu Tietomaahan maaliskuussa – Näyttelyssä on esillä myös Oulun yliopiston eläinmuseon kokoelmia

Eläin­ten jäl­jil­lä -näyt­te­ly avautuu Tie­to­maa­han maa­lis­kuus­sa – Näyt­te­lys­sä on esillä myös Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seon ko­koel­mia

16.11.2022 15:30 2
Tilaajille
Oulu-alus, Kolmen kopla, Hohde ja Rysä: nämä ja 91 muuta ehdotusta Oulun uudeksi museo- ja tiedekeskusrakennukseksi ovat nyt yleisön kommentoitavissa

Ou­lu-alus, Kolmen kopla, Hohde ja Rysä: nämä ja 91 muuta eh­do­tus­ta Oulun uudeksi museo- ja tie­de­kes­kus­ra­ken­nuk­sek­si ovat nyt yleisön kom­men­toi­ta­vis­sa

03.11.2022 12:18 12
Ainolan museon kohtalo käsiteltävä uudelleen – Ostaja Cor Group odottaa kauppojen toteutumista kuitenkin ennen vuoden vaihdetta, suunnitteilla näyttelytila ja toimistotilat

Ainolan museon kohtalo kä­si­tel­tä­vä uu­del­leen – Ostaja Cor Group odottaa kaup­po­jen to­teu­tu­mis­ta kui­ten­kin ennen vuoden vaih­det­ta, suun­nit­teil­la näyt­te­ly­ti­la ja toi­mis­to­ti­lat

31.10.2022 10:41 82
Tilaajille
Luupin väki yllättyi iloisesti: uuden museo- ja tiedekeskuksen suunnittelukisaan jätetty lähes sata ehdotusta – yleisö saa nähdä ehdotukset ensi viikolla

Luupin väki yl­lät­tyi iloi­ses­ti: uuden museo- ja tie­de­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu­ki­saan jätetty lähes sata eh­do­tus­ta – yleisö saa nähdä eh­do­tuk­set ensi vii­kol­la

19.10.2022 10:25 4
Tilaajille
Pikisaaren merimiehenkotimuseossa tarjontaa syysviikkoina – lomalaisilla mahdollisuus osallistua bingoon ja kuunnella oikeiden merimiesten tarinoita

Pi­ki­saa­ren me­ri­mie­hen­ko­ti­mu­seos­sa tar­jon­taa syys­viik­koi­na – lo­ma­lai­sil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua bingoon ja kuun­nel­la oi­kei­den me­ri­mies­ten ta­ri­noi­ta

18.10.2022 16:41
Hurmiota ja turmiota Oulun taidemuseossa – uusi suurnäyttely esittelee suomalaista taidetta tanssiteeman kautta 140 vuoden ajalta, mausteenaan ripaus suuria nimiä maailmalta

Hur­mio­ta ja tur­mio­ta Oulun tai­de­mu­seos­sa – uusi suur­näyt­te­ly esit­te­lee suo­ma­lais­ta tai­det­ta tans­si­tee­man kautta 140 vuoden ajalta, maus­tee­naan ripaus suuria nimiä maail­mal­ta

07.10.2022 17:15
Tilaajille