Juuri nyt: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa

Ruoka: Näin Oulussa saa jou­lu­pöy­tään mah­dol­li­sim­man eet­tis­tä lihaa

Koulukone: Lai­toim­me 45 Oulun koulua jär­jes­tyk­seen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun museo- ja tiedekeskus
Ainolan museo valmistautuu viimeiseen jouluunsa – Oululaisten rakastama pienoismalli tuotiin esille joulua tuomaan

Ainolan museo val­mis­tau­tuu vii­mei­seen jou­luun­sa – Ou­lu­lais­ten ra­kas­ta­ma pie­nois­mal­li tuotiin esille joulua tuomaan

21.11.2023 06:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näyt­te­ly ei ole eläin­mu­seo

24.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Oulun uuden museo- ja tiedekeskusrakennuksen voittaja julkaistaan puoliltapäivin – täältä voit seurata suoraa lähetystä

Oulun uuden museo- ja tie­de­kes­kus­ra­ken­nuk­sen voit­ta­ja jul­kais­taan puo­lil­ta­päi­vin – täältä voit seurata suoraa lä­he­tys­tä

12.01.2023 11:15 4
Arkkitehtuurikilpailu voi teettää hurjan määrän turhaa työtä, mutta myös synnyttää menestyviä yrityksiä – katso kooste Oulussa järjestettyjen kilpailujen voittajatöistä

Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu voi teettää hurjan määrän turhaa työtä, mutta myös syn­nyt­tää me­nes­ty­viä yri­tyk­siä – katso kooste Oulussa jär­jes­tet­ty­jen kil­pai­lu­jen voit­ta­ja­töis­tä

29.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Oulun museo- ja tiedekeskuksen suunnittelun arkkitehtikilpailu alkaa tänään – uuteen keskukseen Tietomaa ja Pohjois-Pohjanmaan museo

Oulun museo- ja tie­de­kes­kuk­sen suun­nit­te­lun ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu alkaa tänään – uuteen kes­kuk­seen Tie­to­maa ja Poh­jois-Poh­jan­maan museo

15.06.2022 10:27 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ko­nais­val­tai­seen mu­seo­rat­kai­suun kuuluu eh­dot­to­mas­ti myös eläin­mu­seo Ouluun

09.04.2022 16:00 2
Tilaajille
Tietomaan uuden vaijeripyörän rakentaminen vaati yllättäviä rakennuslupia ja siltainsinöörin laskutaitoa – rahaakin paloi kokonaisen näyttelyn verran

Tie­to­maan uuden vai­je­ri­pyö­rän ra­ken­ta­mi­nen vaati yl­lät­tä­viä ra­ken­nus­lu­pia ja sil­ta­in­si­nöö­rin las­ku­tai­toa – ra­haa­kin paloi ko­ko­nai­sen näyt­te­lyn verran

02.07.2020 18:31
Tilaajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä yli 20 miljoonaa euroa kulttuurin ja taiteen toimijoille – Oulun kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri sekä museo- ja tiedekeskus saivat avustusta

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myönsi yh­teen­sä yli 20 mil­joo­naa euroa kult­tuu­rin ja taiteen toi­mi­joil­le – Oulun kau­pun­gin­teat­te­ri, kau­pun­gin­or­kes­te­ri sekä museo- ja tie­de­kes­kus saivat avus­tus­ta

24.06.2020 09:40 5
Muhoksen perhekotisurmajutulle ei valituslupaa – pitkät vankeustuomiot jäivät voimaan

Mu­hok­sen per­he­ko­ti­sur­ma­ju­tul­le ei va­li­tus­lu­paa – pitkät van­keus­tuo­miot jäivät voimaan

07.11.2017 09:35 2

Toinen Mu­hok­sen per­he­ko­ti­sur­mas­ta tuo­mit­tu veti va­li­tuk­sen­sa pois hovista

30.12.2016 14:54 4
Härö Museo- ja tiedekeskuksen johtoon

Härö Museo- ja tie­de­kes­kuk­sen johtoon

17.04.2013 21:01 25
Yhden hengen apurahataisto

Yhden hengen apu­ra­ha­tais­to

13.02.2013 09:19 10
Ministeriö: Museo- ja tiedekeskuksen johtajaksi ei voi pätevöityä jälkikäteen

Mi­nis­te­riö: Museo- ja tie­de­kes­kuk­sen joh­ta­jak­si ei voi pä­te­vöi­tyä jäl­ki­kä­teen

01.02.2013 06:38 40

Tie­de­kes­kus sai 21 ha­ke­mus­ta joh­ta­jak­si

29.01.2013 08:58 15
Museo- ja tiedekeskuksen johtajan ulkoinen haku alkoi

Museo- ja tie­de­kes­kuk­sen joh­ta­jan ul­koi­nen haku alkoi

13.01.2013 22:57 19
Pari kysymystä: Miten museo- ja tiedekeskuksen johtajan valintaprosessi etenee?

Pari ky­sy­mys­tä: Miten museo- ja tie­de­kes­kuk­sen joh­ta­jan va­lin­ta­pro­ses­si etenee?

15.12.2012 08:15 14

Oulun museo- ja tie­de­kes­kuk­sen joh­ta­jan virka uu­del­leen hakuun

12.12.2012 21:12 30
Museonjohtaja sittenkin sisäisellä haulla

Mu­seon­joh­ta­ja sit­ten­kin si­säi­sel­lä haulla

05.12.2012 09:55 31

Museo- ja tie­de­kes­kuk­sen joh­ta­jan virka jul­ki­seen hakuun

27.09.2012 20:23 6
Pari kysymystä: Pantiinko suut suppuun?

Pari ky­sy­mys­tä: Pan­tiin­ko suut sup­puun?

18.09.2012 10:37 30