Sisäilmaongelmat
Oulun kaupunki aikoo luopua Isonkadun väistötiloista – taustalla tarve säästää tilakustannuksissa sekä työntekijöiden sisäilmaoireilu

Oulun kau­pun­ki aikoo luopua Ison­ka­dun väis­tö­ti­lois­ta – taus­tal­la tarve säästää ti­la­kus­tan­nuk­sis­sa sekä työn­te­ki­jöi­den si­sä­il­ma­oi­rei­lu

08.11.2020 07:00 7
Tilaajille
Näyttämön tarve yhdistää puolta Kemiä, uuden Kulttuuritalon toteutus yhä epäselvä – "On todella vaikea suunnitella yhtään mitään"

Näyt­tä­mön tarve yh­dis­tää puolta Kemiä, uuden Kult­tuu­ri­ta­lon to­teu­tus yhä epä­sel­vä – "On todella vaikea suun­ni­tel­la yhtään mitään"

21.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Lauri Nikula

Po­lii­si­ase­man paikka on kau­pun­gin kes­kus­tas­sa tai sen vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä – muutto vai­kut­tai­si väis­tä­mät­tä po­lii­sin nä­ky­vyy­teen Oulun kes­kus­tan alueel­la

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Johtava aluesyyttäjä on huolissaan syyttäjien resursseista – "Täällä on tullut ilmi juttuja, jotka ovat ihmetyttäneet suuresti näinkin vanhaa kettua", eläköityvä päällikkö muistelee

Johtava alue­syyt­tä­jä on huo­lis­saan syyt­tä­jien re­surs­seis­ta – "Täällä on tullut ilmi jut­tu­ja, jotka ovat ih­me­tyt­tä­neet suu­res­ti näinkin vanhaa ket­tua", elä­köi­ty­vä pääl­lik­kö muis­te­lee

28.08.2020 19:00 1
Tilaajille
Tupoksen koulun väistötilojen kilpailutus poiki valituksen, rakentaminen etenee siitä huolimatta – valituksen taustalla huonekorkeudesta puuttuvat vajaat viisi senttiä

Tu­pok­sen koulun väis­tö­ti­lo­jen kil­pai­lu­tus poiki va­li­tuk­sen, ra­ken­ta­mi­nen etenee siitä huo­li­mat­ta – va­li­tuk­sen taus­tal­la huo­ne­kor­keu­des­ta puut­tu­vat vajaat viisi senttiä

14.08.2020 15:46 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Miia Länsitie, Anni Haaranen, Malla Kaarlela, Tiina Jarva, Jori Piira, Anu Terho, Heikki Kumpula, Minna Hämeenaho-Paajanen, Janne Länsitie

Hyvä kasvaa Kem­pe­lees­sä – vai onko sit­ten­kään?

26.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Poliisipäällikkö Sauli Kuha ei usko, että Oulun uusi poliisitalo nousee Hiukkavaaraan – "Alan tulla vanhaksi, kärttyiseksi, kriittiseksi ja omapäiseksi äijäksi"

Po­lii­si­pääl­lik­kö Sauli Kuha ei usko, että Oulun uusi po­lii­si­ta­lo nousee Hiuk­ka­vaa­raan – "Alan tulla van­hak­si, kärt­tyi­sek­si, kriit­ti­sek­si ja oma­päi­sek­si äi­jäk­si"

09.06.2020 06:00 6
Tilaajille
Vesikarin tiloissa opiskellaankin vielä syksyllä – Tupoksen koulun oppilaiden vanhempien vetoomukset keräsivät noin 350 allekirjoitusta vajaassa vuorokaudessa

Ve­si­ka­rin ti­lois­sa opis­kel­laan­kin vielä syk­syl­lä – Tu­pok­sen koulun op­pi­lai­den van­hem­pien ve­too­muk­set ke­rä­si­vät noin 350 al­le­kir­joi­tus­ta va­jaas­sa vuo­ro­kau­des­sa

29.05.2020 15:50 0
Vain pari vuotta toiminut Limingan Ojanperän koulu satojentuhansien sisäilmaremonttiin – satoja neliöitä epoksilattiaa vaihtoon, ilmanvaihtoa uusitaan

Vain pari vuotta toi­mi­nut Li­min­gan Ojan­pe­rän koulu sa­to­jen­tu­han­sien si­sä­il­ma­re­mont­tiin – satoja ne­liöi­tä epok­si­lat­tiaa vaih­toon, il­man­vaih­toa uu­si­taan

12.02.2020 06:00 12
Tilaajille
THL: Koulujen olosuhteet aiheuttivat sisäilmaoireita, mutta oireet eivät ole luotettava mittari sisäilman laadusta

THL: Kou­lu­jen olo­suh­teet ai­heut­ti­vat si­säil­maoi­rei­ta, mutta oireet eivät ole luo­tet­ta­va mittari si­sä­il­man laa­dus­ta

14.01.2020 08:00 29