Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Taloyhtiöt
Monia taloja uhkaa pakkoremontti – EU:n energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat etenkin 1970-luvulla ja sitä ennen rakennettuihin taloihin

Monia taloja uhkaa pak­ko­re­mont­ti – EU:n ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set koh­dis­tu­vat etenkin 1970-lu­vul­la ja sitä ennen ra­ken­net­tui­hin ta­loi­hin

28.04.2023 05:00 38
Tilaajille
Kaleva selvitti: He hallitsevat Oulun keskustaa – Katso, keitä ovat ydinkeskustan arvokiinteistöjen taustahenkilöt

Kaleva sel­vit­ti: He hal­lit­se­vat Oulun kes­kus­taa – Katso, keitä ovat ydin­kes­kus­tan ar­vo­kiin­teis­tö­jen taus­ta­hen­ki­löt

08.04.2023 08:00 103
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pai­men­oh­jei­ta Si­va­kal­ta – nor­maa­lia elämää ta­lo­yh­tiös­sä han­ka­loi­te­taan

02.04.2023 05:30 6
Tilaajille
Jätekatoksiin viety väärä tavara on huoltoyhtiöille Oulussa jopa päivittäinen riesa – "Jos joku vie asiaankuulumatonta tavaraa, se ruokkii ilmiötä"

Jä­te­ka­tok­siin viety väärä tavara on huol­to­yh­tiöil­le Oulussa jopa päi­vit­täi­nen riesa – "Jos joku vie asiaan­kuu­lu­ma­ton­ta ta­va­raa, se ruokkii il­miö­tä"

07.03.2023 18:00 31
Tilaajille
Tuore raportti romuttaa luulot Oulun ydinkeskustan näivettymisestä: kivijalkoihin on niin kova tunku, että kaikille ei löydy sopivia tiloja

Tuore ra­port­ti ro­mut­taa luulot Oulun ydin­kes­kus­tan näi­vet­ty­mi­ses­tä: ki­vi­jal­koi­hin on niin kova tunku, että kai­kil­le ei löydy sopivia tiloja

16.02.2023 10:00 115
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­työ­tä teh­täes­sä on huo­leh­dit­ta­va siitä, että ta­val­li­nen kodin omis­ta­ja pysyy muu­tok­ses­sa mukana

07.02.2023 05:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöt tar­vit­se­vat roh­keam­paa tu­pa­koin­ti­sään­te­lyä – Savuton Suomi 2030 -ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää seu­raa­val­ta hal­li­tuk­sel­ta tart­tu­mis­ta haas­tei­siin

23.01.2023 06:00 14
Tilaajille
Taloyhtiön kannattaa muistuttaa asukkaita lämmitystolppien turvallisesta käytöstä – johtoa ei saa jättää roikkumaan

Ta­lo­yh­tiön kan­nat­taa muis­tut­taa asuk­kai­ta läm­mi­tys­tolp­pien tur­val­li­ses­ta käy­tös­tä – johtoa ei saa jättää roik­ku­maan

01.01.2023 20:59 10
Tilaajille
Taloyhtiöt pohtivat isännöintiyhtiöiden haastamista yksin tai yhdessä – "Yhtiökokous päättää enemmistöpäätöksellä kanteen nostamisesta"

Ta­lo­yh­tiöt poh­ti­vat isän­nöin­ti­yh­tiöi­den haas­ta­mis­ta yksin tai yhdessä – "Yh­tiö­ko­kous päättää enem­mis­tö­pää­tök­sel­lä kanteen nos­ta­mi­ses­ta"

16.12.2022 16:47 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten tulee kä­si­tel­lä isän­nöin­ti­palk­kioi­den muu­tok­set

25.10.2022 05:15 2
Tilaajille
Lasketaanko huonelämpötilaa? – Taloyhtiöt voivat säästää energiankulutuksesta useilla tehokkailla keinoilla

Las­ke­taan­ko huo­ne­läm­pö­ti­laa? – Ta­lo­yh­tiöt voivat säästää ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta useilla te­hok­kail­la kei­noil­la

20.08.2022 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöis­sä eletään nyt yh­tiö­ko­kous­ten aikaa – kik­kai­lua ko­kous­kut­sun kahden viikon mää­rä­ajal­la

17.05.2022 06:00 9
Tilaajille
Kerros- ja rivitaloissa voidaan tuottaa asukkaille aurinkoenergiaa – Oulussa taloyhtiöt eivät ole hoksanneet asiaa

Kerros- ja ri­vi­ta­lois­sa voidaan tuottaa asuk­kail­le au­rin­ko­ener­giaa – Oulussa ta­lo­yh­tiöt eivät ole hok­san­neet asiaa

30.01.2022 06:00 30
Tilaajille
Nyt riitti – taloyhtiön huoltotöiden tilkkutäkkipaikkaaminen on kallista ja sieppaa syvältä
Kolumni

Nyt riitti – ta­lo­yh­tiön huol­to­töi­den tilk­ku­täk­ki­paik­kaa­mi­nen on kal­lis­ta ja sieppaa syvältä

26.01.2022 06:00 33
Tilaajille
Infonäytöt tekevät tuloaan kerrostalojen rappukäytäviin – taloyhtiöiden digitaalisille ilmoitustauluille on tullut mainoksia

In­fo­näy­töt tekevät tuloaan ker­ros­ta­lo­jen rap­pu­käy­tä­viin – ta­lo­yh­tiöi­den di­gi­taa­li­sil­le il­moi­tus­tau­luil­le on tullut mai­nok­sia

05.01.2022 06:00 14
Tilaajille