Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Taloyhtiöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöt tar­vit­se­vat roh­keam­paa tu­pa­koin­ti­sään­te­lyä – Savuton Suomi 2030 -ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää seu­raa­val­ta hal­li­tuk­sel­ta tart­tu­mis­ta haas­tei­siin

23.01.2023 06:00 14
Tilaajille
Taloyhtiön kannattaa muistuttaa asukkaita lämmitystolppien turvallisesta käytöstä – johtoa ei saa jättää roikkumaan

Ta­lo­yh­tiön kan­nat­taa muis­tut­taa asuk­kai­ta läm­mi­tys­tolp­pien tur­val­li­ses­ta käy­tös­tä – johtoa ei saa jättää roik­ku­maan

01.01.2023 20:59 10
Tilaajille
Taloyhtiöt pohtivat isännöintiyhtiöiden haastamista yksin tai yhdessä – "Yhtiökokous päättää enemmistöpäätöksellä kanteen nostamisesta"

Ta­lo­yh­tiöt poh­ti­vat isän­nöin­ti­yh­tiöi­den haas­ta­mis­ta yksin tai yhdessä – "Yh­tiö­ko­kous päättää enem­mis­tö­pää­tök­sel­lä kanteen nos­ta­mi­ses­ta"

16.12.2022 16:47 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten tulee kä­si­tel­lä isän­nöin­ti­palk­kioi­den muu­tok­set

25.10.2022 05:15 2
Tilaajille
Lasketaanko huonelämpötilaa? – Taloyhtiöt voivat säästää energiankulutuksesta useilla tehokkailla keinoilla

Las­ke­taan­ko huo­ne­läm­pö­ti­laa? – Ta­lo­yh­tiöt voivat säästää ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta useilla te­hok­kail­la kei­noil­la

20.08.2022 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöis­sä eletään nyt yh­tiö­ko­kous­ten aikaa – kik­kai­lua ko­kous­kut­sun kahden viikon mää­rä­ajal­la

17.05.2022 06:00 9
Tilaajille
Kerros- ja rivitaloissa voidaan tuottaa asukkaille aurinkoenergiaa – Oulussa taloyhtiöt eivät ole hoksanneet asiaa

Kerros- ja ri­vi­ta­lois­sa voidaan tuottaa asuk­kail­le au­rin­ko­ener­giaa – Oulussa ta­lo­yh­tiöt eivät ole hok­san­neet asiaa

30.01.2022 06:00 30
Tilaajille
Nyt riitti – taloyhtiön huoltotöiden tilkkutäkkipaikkaaminen on kallista ja sieppaa syvältä
Kolumni

Nyt riitti – ta­lo­yh­tiön huol­to­töi­den tilk­ku­täk­ki­paik­kaa­mi­nen on kal­lis­ta ja sieppaa syvältä

26.01.2022 06:00 33
Tilaajille
Infonäytöt tekevät tuloaan kerrostalojen rappukäytäviin – taloyhtiöiden digitaalisille ilmoitustauluille on tullut mainoksia

In­fo­näy­töt tekevät tuloaan ker­ros­ta­lo­jen rap­pu­käy­tä­viin – ta­lo­yh­tiöi­den di­gi­taa­li­sil­le il­moi­tus­tau­luil­le on tullut mai­nok­sia

05.01.2022 06:00 14
Tilaajille