Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Kerrostalot
Oulun Pikku-Moskovassa varttui 70- ja 80-luvulla viisikymmenpäinen lapsilauma – "Vartuimme poikkeuksellisen yhteisöllisessä ilmapiirissä"

Oulun Pik­ku-Mos­ko­vas­sa varttui 70- ja 80-lu­vul­la vii­si­kym­men­päi­nen lap­si­lau­ma – "Var­tuim­me poik­keuk­sel­li­sen yh­tei­söl­li­ses­sä il­ma­pii­ris­sä"

19.11.2021 06:10 15
Kelloon tehdään 25 asuntoa käsittävä kerrostalokortteli

Kelloon tehdään 25 asuntoa kä­sit­tä­vä ker­ros­ta­lo­kort­te­li

18.10.2021 21:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pyö­rien la­taa­mi­nen ta­lo­yh­tiön pyö­rä­kel­la­ris­sa vaa­ran­taa pa­lo­tur­val­li­suu­den

12.10.2021 03:00
Tilaajille
Oulun ydinkeskustaan nousevan 13-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen alkaa kesäkuussa – Oulun Albert tulee entisen diakoniaopiston paikalle

Oulun ydin­kes­kus­taan nou­se­van 13-ker­rok­si­sen asuin­ker­ros­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen alkaa ke­sä­kuus­sa – Oulun Albert tulee entisen dia­ko­nia­opis­ton pai­kal­le

17.05.2021 15:18 19
Yksiö on ilahduttavan toimiva ja viihtyisä rokkiklubin paikalle kohonneessa kerrostalossa Limingantullissa

Yksiö on ilah­dut­ta­van toimiva ja viih­tyi­sä rok­ki­klu­bin pai­kal­le ko­hon­nees­sa ker­ros­ta­los­sa Li­min­gan­tul­lis­sa

29.03.2021 07:00
Tilaajille
Vuoden 2024 lopulla Oulun ydinkeskustassa seisoo vieretysten kolme tornia – 16-kerroksinen Plaanatorni alkaa kohota kesällä Valkean kupeeseen, 13-kerroksisen Plaanavahdin rakentaminen alkanee vuoden sisällä

Vuoden 2024 lopulla Oulun ydin­kes­kus­tas­sa seisoo vie­re­tys­ten kolme tornia – 16-ker­rok­si­nen Plaa­na­tor­ni alkaa kohota kesällä Valkean ku­pee­seen, 13-ker­rok­si­sen Plaa­na­vah­din ra­ken­ta­mi­nen alkanee vuoden sisällä

03.03.2021 19:00 13
Tilaajille

Kau­ko­vai­niol­le nousee Ne­los­tien viereen uusi ker­ros­ta­loa­lue, Kau­ko­vai­nion­port­ti

09.02.2021 19:22 2
Tilaajille

Ou­lun­sa­loon nousee uusi ker­ros­ta­lo­alue – kä­si­teol­li­suus­ra­ken­nus­ten alue muuttuu osin asuin­ker­ros­ta­lo­jen kort­te­lik­si

09.02.2021 19:00
Tilaajille
Oulun Rautatienkadulle rakennettavan talon ikkunoiden takana oleva harmaa betoniseinä ihmetyttää – Rakennuttajayhtiö ja arkkitehti kertovat, mistä on kyse

Oulun Rau­ta­tien­ka­dul­le ra­ken­net­ta­van talon ik­ku­noi­den takana oleva harmaa be­to­ni­sei­nä ih­me­tyt­tää – Ra­ken­nut­ta­ja­yh­tiö ja ark­ki­teh­ti ker­to­vat, mistä on kyse

15.12.2020 06:00 24
Tilaajille
Marskinpuiston hulppea neliö on tällä hetkellä myytävänä Oulun toiseksi kalleimmalla hinnalla – heti huoneiston ovelta aukeaa näkymä keskustan yli Rommakonselälle

Mars­kin­puis­ton hulppea neliö on tällä het­kel­lä myy­tä­vä­nä Oulun toi­sek­si kal­leim­mal­la hin­nal­la – heti huo­neis­ton ovelta aukeaa näkymä kes­kus­tan yli Rom­ma­kon­se­läl­le

16.11.2020 07:00 3
Tilaajille
Limingantulliin noussut Oulun Sepänahjo on muuttoa vaille valmis

Li­min­gan­tul­liin noussut Oulun Se­pän­ah­jo on muuttoa vaille valmis

09.11.2020 07:00
Tilaajille
Kerrostalon ilmanvaihtoventtiilejä ei pidä tukkia, vaikka kylmä puhallus ärsyttäisi – venttiilien tukkiminen voi aiheuttaa huonoa sisäilmaa ja vetoa naapurissa

Ker­ros­ta­lon il­man­vaih­to­vent­tii­le­jä ei pidä tukkia, vaikka kylmä pu­hal­lus är­syt­täi­si – vent­tii­lien tuk­ki­mi­nen voi ai­heut­taa huonoa si­sä­il­maa ja vetoa naa­pu­ris­sa

24.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun van­ki­lan ton­til­le mah­tui­si useampi ker­ros­ta­lo

20.10.2020 05:00 2
Tilaajille
Kerrostalohuoneisto paloi asuinkelvottomaksi Pyykösjärvellä tiistai-iltapäivänä – palo onnistuttiin rajaamaan yhteen asuntoon

Ker­ros­ta­lo­huo­neis­to paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Pyy­kös­jär­vel­lä tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä – palo on­nis­tut­tiin ra­jaa­maan yhteen asun­toon

11.08.2020 17:14
Sitkeä riesa russakoista ja lutikoista piinaa kerrostaloa Tuirassa – entinen asukas sai kolme kertaa ohjeeksi hankkia uuden sängyn ja hävittää sohvan, eikä asunnon ongelma ratkennut

Sitkeä riesa rus­sa­kois­ta ja lu­ti­kois­ta piinaa ker­ros­ta­loa Tui­ras­sa – entinen asukas sai kolme kertaa oh­jeek­si hankkia uuden sängyn ja hä­vit­tää sohvan, eikä asunnon ongelma rat­ken­nut

08.08.2020 06:00 16
Tilaajille
Bonava myy kerrostalojen rakennuspaikkansa Oulussa –  "Olemme saaneet hyvin tarjouksia ja neuvottelemme koko ajan tonteista", sanoo aluejohtaja Marjukka Kuittinen-Jussila

Bonava myy ker­ros­ta­lo­jen ra­ken­nus­paik­kan­sa Oulussa –  "Olemme saaneet hyvin tar­jouk­sia ja neu­vot­te­lem­me koko ajan ton­teis­ta", sanoo alue­joh­ta­ja Mar­juk­ka Kuit­ti­nen-Jus­si­la

09.06.2020 19:04 6
Tilaajille