Ravintolat: Kok­ki­pu­la vaivaa Oulun ra­vin­to­loi­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Baarit: Oulussa on puo­len­tu­si­naa cock­tail­baa­ria, mutta vain yhdessä se on pääasia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kerrostalot
Kuukausi
Asuntopuntari: Väljä kolmio värikkäässä kerrostalokokonaisuudessa tarjoaa arkkitehtuuria ja asumisen laatua Toppilansalmen rannalla

Asun­to­pun­ta­ri: Väljä kolmio vä­rik­kääs­sä ker­ros­ta­lo­ko­ko­nai­suu­des­sa tarjoaa ark­ki­teh­tuu­ria ja asu­mi­sen laatua Top­pi­lan­sal­men ran­nal­la

29.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Muistatko, kun nuoriso häiritsi arvoasuntojen asukkaita niin, että Kiikeliin järkättiin ulkonaliikkumiskieltoa? Tällainen on Oululle mainetta ja kunniaa tuoneen Meritullin tarina

Muis­tat­ko, kun nuoriso häi­rit­si ar­vo­asun­to­jen asuk­kai­ta niin, että Kii­ke­liin jär­kät­tiin ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa? Täl­lai­nen on Oululle mai­net­ta ja kunniaa tuoneen Me­ri­tul­lin tarina

28.05.2023 06:00 21
Tilaajille
Asuntopuntari: Välivainiolle rakentuvan kerrostalon kaksiosta tulisi pienillä muutoksilla mainio

Asun­to­pun­ta­ri: Vä­li­vai­niol­le ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kak­sios­ta tulisi pie­nil­lä muu­tok­sil­la mainio

22.05.2023 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Hätkähdyttävän kookkaan kerrostalon kolmiossa tilat toimivat, mutta olohuoneen kustannuksella

Asun­to­pun­ta­ri: Hät­käh­dyt­tä­vän kook­kaan ker­ros­ta­lon kol­mios­sa tilat toi­mi­vat, mutta olo­huo­neen kus­tan­nuk­sel­la

15.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Asuntopuntari: Möljän sillan kupeeseen rakentuvan kerrostalon neliössä on hulppea kattoterassi ja perinteinen putkikeittiö

Asun­to­pun­ta­ri: Möljän sillan ku­pee­seen ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon ne­liös­sä on hulppea kat­to­te­ras­si ja pe­rin­tei­nen put­ki­keit­tiö

08.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Omakotitalo vaihtui kolmioon Karjasillalla – kodin sisustuksessa näkyvät Maija Sutelan lukuisat ulkomaanmatkat

Oma­ko­ti­ta­lo vaihtui kol­mioon Kar­ja­sil­lal­la – kodin si­sus­tuk­ses­sa näkyvät Maija Sutelan lu­kui­sat ul­ko­maan­mat­kat

29.04.2023 05:00 9
Tilaajille
Oululaisparin suloinen koti on sisustettu värikkäästi ja leikkisästi – "Sisustuksen ei tarvitse olla vakavaa"

Ou­lu­lais­pa­rin su­loi­nen koti on si­sus­tet­tu vä­rik­kääs­ti ja leik­ki­säs­ti – "Si­sus­tuk­sen ei tar­vit­se olla va­ka­vaa"

22.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Asuntopuntari: Kempeleen Asemantien varteen rakentuvassa kerrostalossa peruspalvelut ovat lähellä ja rautatieasemalle lyhyt kävelymatka

Asun­to­pun­ta­ri: Kem­pe­leen Ase­man­tien varteen ra­ken­tu­vas­sa ker­ros­ta­los­sa pe­rus­pal­ve­lut ovat lähellä ja rau­ta­tie­ase­mal­le lyhyt kä­ve­ly­mat­ka

03.04.2023 07:00 2
Tilaajille
Limingantullin kerrostalokaksio muuntuisi pienillä keinoin paremmaksi – ristivalo tuo huoneistoon tunnelmaa, mutta eteinen haukkaa suhteettomasti neliöitä

Li­min­gan­tul­lin ker­ros­ta­lo­kak­sio muun­tui­si pie­nil­lä keinoin pa­rem­mak­si – ris­ti­va­lo tuo huo­neis­toon tun­nel­maa, mutta eteinen haukkaa suh­teet­to­mas­ti ne­liöi­tä

06.03.2023 07:00 1
Tilaajille
Asuntopuntari: Keväällä valmistuva Oulun Satamanvalo tarjoaa 131 asuntoa, joista puolet on pieniä yksiöitä ja kaksioita

Asun­to­pun­ta­ri: Ke­vääl­lä val­mis­tu­va Oulun Sa­ta­man­va­lo tarjoaa 131 asun­toa, joista puolet on pieniä yk­siöi­tä ja kak­sioi­ta

20.02.2023 07:00 12
Tilaajille
YIT:n kerrostalohankkeille Rautatienkadulla ja Toppilassa ei herunut jatkoaikaa, Oulun kaupunki alkaa periä sopimussakkoja

YIT:n ker­ros­ta­lo­hank­keil­le Rau­ta­tien­ka­dul­la ja Top­pi­las­sa ei herunut jat­koai­kaa, Oulun kau­pun­ki alkaa periä so­pi­mus­sak­ko­ja

14.02.2023 19:48 33
Tilaajille
50 neliötä vertaansa vailla – Oulun Sairaalanrinteelle valmistuvan kerrostalon kaksio on lähes esimerkillisen hyvä ollakseen 2020-luvun tuotantoa

50 neliötä ver­taan­sa vailla – Oulun Sai­raa­lan­rin­teel­le val­mis­tu­van ker­ros­ta­lon kaksio on lähes esi­mer­kil­li­sen hyvä ol­lak­seen 2020-lu­vun tuo­tan­toa

06.02.2023 07:00 7
Tilaajille
Merihenkinen oululaispariskunta löysi uuden kodin merimaisemista – Pateniemenrannasta avautuvat huikeat näköalat

Me­ri­hen­ki­nen ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta löysi uuden kodin me­ri­mai­se­mis­ta – Pa­te­nie­men­ran­nas­ta avau­tu­vat huikeat nä­kö­alat

30.01.2023 08:46 17
Tilaajille
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 10:57 24
Tilaajille
Sielut sykähtivät, kun asunnon myynnistä vielä tietämättömät myyjä ja ostaja kohtasivat – oululaisnaisen uusi koti löytyi sattumalta samasta rapusta 1950-luvun talosta

Sielut sy­käh­ti­vät, kun asunnon myyn­nis­tä vielä tie­tä­mät­tö­mät myyjä ja ostaja koh­ta­si­vat – ou­lu­lais­nai­sen uusi koti löytyi sat­tu­mal­ta samasta rapusta 1950-lu­vun talosta

21.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­pe­ri­se­na jaettu tiedote on monelle edel­leen tärkeä

09.01.2023 05:00 4
Tilaajille