Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tupakointi
Tupakointi vankiloiden sisätiloissa kielletään syyskuun alussa – kiellolla suojellaan vankeja ja henkilökuntaa terveyshaitoilta

Tu­pa­koin­ti van­ki­loi­den si­sä­ti­lois­sa kiel­le­tään syys­kuun alussa – kiel­lol­la suo­jel­laan vankeja ja hen­ki­lö­kun­taa ter­veys­hai­toil­ta

30.08.2023 11:50 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monilla on riesana naa­pu­rin tu­pa­kan­sa­vut

01.05.2023 05:45 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pai­men­oh­jei­ta Si­va­kal­ta – nor­maa­lia elämää ta­lo­yh­tiös­sä han­ka­loi­te­taan

02.04.2023 05:30 6
Tilaajille
Ovatko tässä seuraavat tupakoinnin rajoitukset? – Ikäraja nousee kahdella vuodella, nuuskan matkustajatuonti kielletään, tupakointitilat poistuvat

Ovatko tässä seu­raa­vat tu­pa­koin­nin ra­joi­tuk­set? – Ikäraja nousee kah­del­la vuo­del­la, nuuskan mat­kus­ta­ja­tuon­ti kiel­le­tään, tu­pa­koin­ti­ti­lat pois­tu­vat

16.02.2023 08:31 58
Nuoret kokevat nikotiinituotteiden hankkimisen helpoksi – nuuskan ja tupakan satunnainen käyttö kasvanut

Nuoret kokevat ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den hank­ki­mi­sen hel­pok­si – ­nuus­kan ja tupakan sa­tun­nai­nen käyttö kas­va­nut

01.06.2022 20:07 1
Tupakkalakia tiukennettiin – logot poistuvat pakkauksista

Tu­pak­ka­la­kia tiu­ken­net­tiin – logot pois­tu­vat pak­kauk­sis­ta

13.04.2022 15:21 5
Viikon lopuksi: Tupakka kallistuu kallistumistaan, missä kansannousu? – Tupakointiin kohdistuvat rajoitukset eivät kiinnosta enää ketään
Essee

Viikon lo­puk­si: Tupakka kal­lis­tuu kal­lis­tu­mis­taan, missä kan­san­nou­su? – Tu­pa­koin­tiin koh­dis­tu­vat ra­joi­tuk­set eivät kiin­nos­ta enää ketään

04.02.2022 19:00 11
Tilaajille
Taloyhtiöiden tupakointikiellosta päättämistä halutaan helpottaa – nyt kielto vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen

Ta­lo­yh­tiöi­den tu­pa­koin­ti­kiel­los­ta päät­tä­mis­tä ha­lu­taan hel­pot­taa – nyt kielto vaatii kaik­kien osak­kai­den suos­tu­muk­sen

11.01.2021 13:06 40
Makusavukkeet lähtivät jo, tulevatko seuraavaksi brändittömät pakkaukset ja 20 vuoden ikäraja? Katso lista siitä, miten tupakka-arki voi vielä lähitulevaisuudessa muuttua

Ma­ku­sa­vuk­keet läh­ti­vät jo, tu­le­vat­ko seu­raa­vak­si brän­dit­tö­mät pak­kauk­set ja 20 vuoden ikä­ra­ja? Katso lista siitä, miten tu­pak­ka-ar­ki voi vielä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa muuttua

30.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Paljon ja pitkään tupakoineilla havaittiin keskimäärin puolitoistakertainen riski hampaiden menetykseen, kertoo Oulun yliopistossa tarkastettava väitös

Paljon ja pitkään tu­pa­koi­neil­la ha­vait­tiin kes­ki­mää­rin puo­li­tois­ta­ker­tai­nen riski ham­pai­den me­ne­tyk­seen, kertoo Oulun yli­opis­tos­sa tar­kas­tet­ta­va väitös

22.05.2020 06:00
Tilaajille
Väitöstutkimus: Tupakointi ja diabetes yhteydessä hampaiden menetykseen – runsaasti ja pitkään tupakoineilla puolitoistakertainen riski hampaiden menetykseen

Väi­tös­tut­ki­mus: Tu­pa­koin­ti ja dia­be­tes yh­tey­des­sä ham­pai­den me­ne­tyk­seen – run­saas­ti ja pitkään tu­pa­koi­neil­la puo­li­tois­ta­ker­tai­nen riski ham­pai­den me­ne­tyk­seen

19.05.2020 10:12