Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Supo
Viranomaiset paljastavat: Kyberhyökkäyksistä on tullut jokapäiväisiä – "Venäjä tuskin pyrkii Suomen lamauttamiseen", arvioi supon päällikkö Antti Pelttari

Vi­ran­omai­set pal­jas­ta­vat: Ky­ber­hyök­käyk­sis­tä on tullut jo­ka­päi­väi­siä – "Venäjä tuskin pyrkii Suomen la­maut­ta­mi­seen", arvioi supon pääl­lik­kö Antti Pelt­ta­ri

21.04.2023 16:17 7
Tilaajille
Marinin kanssa juhlineet jäävät ilman turvallisuusselvityksiä – avustajien tilanne voi olla toinen

Marinin kanssa juh­li­neet jäävät ilman tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­siä – avus­ta­jien tilanne voi olla toinen

26.08.2022 18:15 21
Tilaajille
Arvio: Supo oli liian liukas saippuanpala naapurin isolle karhulle

Arvio: Supo oli liian liukas saip­puan­pa­la naa­pu­rin isolle kar­hul­le

10.06.2022 15:25
Tilaajille
Supon ylietsivä teki Fennovoimaan liittyvän virkatehtävän esteellisenä, käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Supon yli­et­si­vä teki Fen­no­voi­maan liit­ty­vän vir­ka­teh­tä­vän es­teel­li­se­nä, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

08.07.2021 15:11
Supo: Eduskuntaan viime vuonna kohdistetun kyberhyökkäyksen taustat viittaavat Kiinaan – teon motiivina voinut olla "hankkia tietoa vieraan valtion hyödyksi tai vahingoittaa Suomea"

Supo: Edus­kun­taan viime vuonna koh­dis­te­tun ky­ber­hyök­käyk­sen taustat viit­taa­vat Kiinaan – teon mo­tii­vi­na voinut olla "hank­kia tietoa vieraan valtion hyö­dyk­si tai va­hin­goit­taa Suomea"

18.03.2021 15:25 12
Analyysi: Jatkokaudelle valittu Antti Pelttari vie loppuun suojelupoliisin muuttumisen tiedustelupalveluksi

Ana­lyy­si: Jat­ko­kau­del­le valittu Antti Pelt­ta­ri vie loppuun suo­je­lu­po­lii­sin muut­tu­mi­sen tie­dus­te­lu­pal­ve­luk­si

28.01.2021 14:45
Antti Pelttari hakee jatkokautta supon päällikkönä – "Suojelupoliisin muutos Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi on kesken"

Antti Pelt­ta­ri hakee jat­ko­kaut­ta supon pääl­lik­kö­nä – "Suo­je­lu­po­lii­sin muutos Suomen tur­val­li­suus- ja tie­dus­te­lu­pal­ve­luk­si on kesken"

24.11.2020 16:42 1
Krp:lle uusi päällikkö vasta joulukuussa – Supon päällikköhakua hoitaa nykyisen johtajan virantäytössä voittanut kansliapäällikkö

Krp:lle uusi pääl­lik­kö vasta jou­lu­kuus­sa – Supon pääl­lik­kö­ha­kua hoitaa ny­kyi­sen joh­ta­jan vi­ran­täy­tös­sä voit­ta­nut kans­lia­pääl­lik­kö

10.11.2020 06:00
Tilaajille
Suojelupoliisi julkistaa kansallisen turvallisuuden katsauksen – katso suora lähetys kello 9.30

Suo­je­lu­po­lii­si jul­kis­taa kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den kat­sauk­sen – katso suora lähetys kello 9.30

29.10.2020 09:25
Supo: Suurilla kiinalaisilla yrityksillä vahvoja sidoksia valtiovaltaan – Huawein tietoturvajohtaja kiistää tietojenluovutusvelvollisuuden Kiinalle

Supo: Suu­ril­la kii­na­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä vahvoja si­dok­sia val­tio­val­taan – Huawein tie­to­tur­va­joh­ta­ja kiistää tie­to­jen­luo­vu­tus­vel­vol­li­suu­den Kii­nal­le

25.10.2020 06:00 10
Näkökulma: Tiedustelun lisäksi salattua on sen valvonta – valvontavaltuutetun raportti raottaa salamyhkäisyyden verhoa vain vähän

Nä­kö­kul­ma: Tie­dus­te­lun lisäksi sa­lat­tua on sen val­von­ta – val­von­ta­val­tuu­te­tun ra­port­ti raottaa sa­la­myh­käi­syy­den verhoa vain vähän

18.06.2020 12:37 1
Vieraat valtiot ovat pyrkineet hankkimaan maan turvallisuutta uhkaavia omistuksia Suomesta, kertoo Supon päällikkö Antti Pelttari

Vieraat valtiot ovat pyr­ki­neet hank­ki­maan maan tur­val­li­suut­ta uh­kaa­via omis­tuk­sia Suo­mes­ta, kertoo Supon pääl­lik­kö Antti Pelt­ta­ri

13.06.2020 22:43 1
Supon päällikkö kofliktialueilta palaavista suomalaisista MTV:lle: "Muodostavat terrorismiuhan"

Supon pääl­lik­kö kof­lik­tia­lueil­ta pa­laa­vis­ta suo­ma­lai­sis­ta MTV:l­le: "Muo­dos­ta­vat ter­ro­ris­miu­han"

13.06.2020 19:06 1