Oikeus
Viimeisin 12 tuntia
Kittilässä helpotuttiin hovioikeuden vapauttavasta päätöksestä – Oikeusprosessi on vaikeuttanut jopa päätöksentekoa: "Toivomme, ettei tämänkaltaisia tilanteita enää tulisi"

Kit­ti­läs­sä hel­po­tut­tiin ho­vi­oi­keu­den va­paut­ta­vas­ta pää­tök­ses­tä – Oi­keus­pro­ses­si on vai­keut­ta­nut jopa pää­tök­sen­te­koa: "Toi­vom­me, ettei tä­män­kal­tai­sia ti­lan­tei­ta enää tulisi"

12:18
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen hovioikeus vapautti Kittilän kuntapäättäjät virkarikosjutussa – Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muutettu

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus va­paut­ti Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jät vir­ka­ri­kos­ju­tus­sa – Kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion lop­pu­tu­los­ta ei muu­tet­tu

19:38 5
Tilaajille
Iltalehden toimittajaa syytetään loukkauksia jakelevan oululaispoliitikon kunnian loukkaamisesta Twitterissä

Il­ta­leh­den toi­mit­ta­jaa syy­te­tään louk­kauk­sia ja­ke­le­van ou­lu­lais­po­lii­ti­kon kunnian louk­kaa­mi­ses­ta Twit­te­ris­sä

21.04.2021 08:20 1
Toimittaja Johanna Vehkoo sai valitusluvan tuomiostaan oululaisvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta

Toi­mit­ta­ja Johanna Vehkoo sai va­li­tus­lu­van tuo­mios­taan ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Junes Lokan kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

07.04.2021 09:14 3
Hovioikeus: Poliisi sai pysäyttää mopoilijan Oulussa oc-sumutetta käyttämällä – tuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta kumottiin

Ho­vioi­keus: Poliisi sai py­säyt­tää mo­poi­li­jan Oulussa oc-su­mu­tet­ta käyt­tä­mäl­lä – tuomio vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta ku­mot­tiin

26.03.2021 13:50 12
Tilaajille
Syyttäjän mukaan Koskelan murhasta syytetyt juottivat uhrille väkisin viinaa, minkä jälkeen pahoinpitelivät ja nöyryyttivät tätä

Syyt­tä­jän mukaan Kos­ke­lan mur­has­ta syy­te­tyt juot­ti­vat uhrille väkisin viinaa, minkä jälkeen pa­hoin­pi­te­li­vät ja nöy­ryyt­ti­vät tätä

17.02.2021 16:06 8
Syyttäjä: Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja hankki luvatta oikeusapua tuhansien eurojen edestä, laskut löytyivät kunnanjohtajan pöytälaatikosta tämän eläköidyttyä

Syyt­tä­jä: Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja hankki luvatta oi­keus­apua tu­han­sien eurojen edestä, laskut löy­tyi­vät kun­nan­joh­ta­jan pöy­tä­laa­ti­kos­ta tämän elä­köi­dyt­tyä

09.02.2021 14:45 10
Tilaajille
Vakuutusyhtiö tuomittiin käräjäoikeudessa maksamaan korvauksia kajaanilaisbaarille koronarajoitusten aiheuttamista haitoista

Va­kuu­tus­yh­tiö tuo­mit­tiin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa mak­sa­maan kor­vauk­sia ka­jaa­ni­lais­baa­ril­le ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­heut­ta­mis­ta hai­tois­ta

05.02.2021 21:20 1
Tilaajille
Pakistanin korkein oikeus vapautti toimittajan mestaamisesta tuomitut – Yhdysvalloissa päätöksestä ollaan tyrmistyneitä

Pa­kis­ta­nin korkein oikeus va­paut­ti toi­mit­ta­jan mes­taa­mi­ses­ta tuo­mi­tut – Yh­dys­val­lois­sa pää­tök­ses­tä ollaan tyr­mis­ty­nei­tä

29.01.2021 13:10 7
Hovioikeus muutti Haapavedelle ja Kainuuseen ulottuneen laajan huumejutun tuomioita – rikollispomon "luottomiehen" tuomio koveni sakoista 2,5 vuoden vankeuteen

Ho­vi­oi­keus muutti Haa­pa­ve­del­le ja Kai­nuu­seen ulot­tu­neen laajan huu­me­ju­tun tuo­mioi­ta – ri­kol­lis­po­mon "luot­to­mie­hen" tuomio koveni sa­kois­ta 2,5 vuoden van­keu­teen

12.01.2021 11:56 2
Tilaajille
Mies huijasi matkailuautokaupoilla Oulussa – jäi kiinni yrittäessään myydä ajoneuvoa eteenpäin

Mies huijasi mat­kai­lu­au­to­kau­poil­la Oulussa – jäi kiinni yrit­täes­sään myydä ajo­neu­voa eteen­päin

04.01.2021 13:09
Tilaajille
Oulun käräjäoikeudessa annettiin tuomio ympäristön turmelemisesta – yhtiö kaivoi maa-ainesta liian syvältä lähellä pohjavesialuetta

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa an­net­tiin tuomio ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – yhtiö kaivoi maa-ai­nes­ta liian syvältä lähellä poh­ja­ve­si­aluet­ta

29.12.2020 15:25 10
Lukijalta Mielipide Kari Kannala

Po­li­tiik­ka ja ju­ri­diik­ka Haa­vis­to-ta­pauk­ses­sa

29.12.2020 06:00 57
Tilaajille
Saariselän lasi-igluista tunnetulle Juhani Eiramolle vuosi ehdollista vankeutta törkeästä ympäristön turmelemisesta

Saa­ri­se­län la­si-ig­luis­ta tun­ne­tul­le Juhani Ei­ra­mol­le vuosi eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

11.12.2020 10:49 6
Tilaajille
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön saneerausmenettelyn lakkaamaan

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön sa­nee­raus­me­net­te­lyn lak­kaa­maan

03.12.2020 11:12
Käräjäoikeus tuomitsi sisäministeri Maria Ohisaloa netissä uhanneen miehen ehdolliseen vankeuteen

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si si­sä­mi­nis­te­ri Maria Ohi­sa­loa netissä uhan­neen miehen eh­dol­li­seen van­keu­teen

01.12.2020 15:00 3
HS: Toimittaja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta valituslupaa tuomioonsa oululaisvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta

HS: Toi­mit­ta­ja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta va­li­tus­lu­paa tuo­mioon­sa ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Junes Lokan kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

30.11.2020 14:24 8
Siikajoen karjakuolemasta nostettiin syyte – miestä epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja ympäristön turmelemisesta

Sii­ka­joen kar­ja­kuo­le­mas­ta nos­tet­tiin syyte – miestä epäil­lään tör­keäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta ja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

30.10.2020 09:34
Oulun käräjäoikeuden laamannia Antti Savelaa esitetään Itä-Suomen hovioikeuden presidentiksi

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den laa­man­nia Antti Savelaa esi­te­tään Itä-Suo­men ho­vi­oi­keu­den pre­si­den­tik­si

23.10.2020 13:57
Mies latasi entisen seurustelukumppaninsa alastonkuvia nettiin – Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mies latasi entisen seu­rus­te­lu­kump­pa­nin­sa alas­ton­ku­via nettiin – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

24.09.2020 11:44
Tilaajille