Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

OYS: OYSiin tullut poik­keuk­sel­li­sen paljon jä­nis­rut­to­ta­pauk­sia

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suomen historia
Kirja-arvio: Kristiina Kalleinen tuo kirjassaan esiin uusia, tuoreita näkökohtia ja tulkintoja, jotka avaavat ajatuksellisia polkuja Suomi-valtion varhaishistoriaan

Kir­ja-ar­vio: Kris­tii­na Kal­lei­nen tuo kir­jas­saan esiin uusia, tuo­rei­ta nä­kö­koh­tia ja tul­kin­to­ja, jotka avaavat aja­tuk­sel­li­sia polkuja Suo­mi-val­tion var­hais­his­to­riaan

05.05.2023 15:05 1
Tilaajille
Suomi juostiin ja sodittiin maailmankartalle katkeruuden ja vihan voimalla – kun oikein jurppii, syntyy suuria tekoja, kertoo oululaissyntyisen Timo J. Tuikan uusi tietokirja

Suomi juos­tiin ja so­dit­tiin maail­man­kar­tal­le kat­ke­ruu­den ja vihan voi­mal­la – kun oikein jurp­pii, syntyy suuria tekoja, kertoo ou­lu­lais­syn­tyi­sen Timo J. Tuikan uusi tie­to­kir­ja

23.03.2023 16:00 2
Tilaajille
Suomen pohjanoteerauksesta tasan 50 vuotta: presidentinvaalit peruttiin ja Kekkosen vastustajat leimattiin fasisteiksi – Professori Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lukashenko vallassa"

Suomen poh­ja­no­tee­rauk­ses­ta tasan 50 vuotta: pre­si­den­tin­vaa­lit pe­rut­tiin ja Kek­ko­sen vas­tus­ta­jat lei­mat­tiin fa­sis­teik­si – Pro­fes­so­ri Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lu­kas­hen­ko val­las­sa"

17.01.2023 18:30 116
Tilaajille
Suomen tunnetuin murha liki 900 vuoden takaa joutui epäilyn kohteeksi

Suomen tun­ne­tuin murha liki 900 vuoden takaa joutui epäilyn koh­teek­si

22.10.2022 17:00 9
Tilaajille
Puolustusratkaisua on Suomessa haettu aiemminkin liittoutumalla
Kolumni

Puo­lus­tus­rat­kai­sua on Suo­mes­sa haettu aiem­min­kin liit­tou­tu­mal­la

05.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Isän sisällissotaa pojan runoissa – majuri Jani Kortesluoma teki retken sukunsa lähihistoriaan

Isän si­säl­lis­so­taa pojan ru­nois­sa – ­ma­ju­ri Jani Kor­tes­luo­ma teki retken sukunsa lä­hi­his­to­riaan

12.09.2021 09:00
Tilaajille
Avataanpa ylisukupolvinen trauma
Kolumni

Ava­taan­pa yli­su­ku­pol­vi­nen trauma

14.06.2021 06:00 9
Tilaajille
Viikon lopuksi: Aivot narikassa – miksi taistolaiset hurahtivat

Viikon lo­puk­si: Aivot na­ri­kas­sa – miksi tais­to­lai­set hu­rah­ti­vat

28.05.2021 12:10 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on aika muistaa ja elä­vöit­tää Suomen his­to­riaa

29.09.2020 05:45
Tilaajille
Kun Ruotsin ja Venäjän välistä rajaa piirrettiin vuonna 1809, ratkaisevassa roolissa oli yksi mies – Ilman häntä Suomen länsiraja saattaisi kulkea nyt Kalixjoessa

Kun Ruotsin ja Venäjän välistä rajaa piir­ret­tiin vuonna 1809, rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa oli yksi mies – Ilman häntä Suomen län­si­ra­ja saat­tai­si kulkea nyt Ka­lix­joes­sa

20.07.2020 18:00 3
Tilaajille
Orjakauppa ja kansanmurha Pohjanmaalla – pysäyttävin muistopaikka isollevihalle on Hailuoto
Kolumni

Or­ja­kaup­pa ja kan­san­mur­ha Poh­jan­maal­la – py­säyt­tä­vin muis­to­paik­ka isol­le­vi­hal­le on Hai­luo­to

08.07.2020 20:00 16
Tilaajille
”Petoxesta waldacunda wastaan”– vanhoista laeista
Kolumni

”Pe­to­xes­ta wal­da­cun­da was­taan”– van­hois­ta laeista

08.07.2020 12:00
Tilaajille
Pohjois-Suomi oli Ruotsin riistomaata – meiltä riistettiin hitaasti uusiutuva luonnonvara: miehet
Kolumni

Poh­jois-Suo­mi oli Ruotsin riis­to­maa­ta – meiltä riis­tet­tiin hi­taas­ti uu­siu­tu­va luon­non­va­ra: miehet

10.06.2020 20:00 10
Tilaajille