Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Kansanmurha
Raportti: Venäjän valtio yllyttää kansanmurhaan Ukrainassa, tarkoituksena tuhota Ukrainan kansa

Ra­port­ti: Venäjän valtio yl­lyt­tää kan­san­mur­haan Uk­rai­nas­sa, tar­koi­tuk­se­na tuhota Uk­rai­nan kansa

28.05.2022 11:55 36
Raportti: Kiina pyrkii tuhoamaan uiguurit ryhmänä – raportin mukaan Kiina rikkoo kansanmurhien estämiseen tähtäävää YK-sopimusta

Ra­port­ti: Kiina pyrkii tu­hoa­maan ui­guu­rit ryhmänä – ra­por­tin mukaan Kiina rikkoo kan­san­mur­hien es­tä­mi­seen täh­tää­vää YK-so­pi­mus­ta

09.03.2021 10:45 11
Hovioikeus käsittelee rundalaispastorin vapauttamispyyntöä – Kansanmurhaan osallistuminen toi historian ensimmäisen joukkotuhontatuomion Suomessa

Ho­vi­oi­keus kä­sit­te­lee run­da­lais­pas­to­rin va­paut­ta­mis­pyyn­töä – Kan­san­mur­haan osal­lis­tu­mi­nen toi his­to­rian en­sim­mäi­sen jouk­ko­tu­hon­ta­tuo­mion Suo­mes­sa

28.01.2021 12:30
Orjakauppa ja kansanmurha Pohjanmaalla – pysäyttävin muistopaikka isollevihalle on Hailuoto
Kolumni

Or­ja­kaup­pa ja kan­san­mur­ha Poh­jan­maal­la – py­säyt­tä­vin muis­to­paik­ka isol­le­vi­hal­le on Hai­luo­to

08.07.2020 20:00 16
Tilaajille