Kolumni
Tilaajille

Pohjois-Suomi oli Ruotsin riistomaata – meiltä riistettiin hitaasti uusiutuva luonnonvara: miehet


Ruotsin suurvallassa ihmisten eriarvoisuus perustui säätyihin, ei äidinkieleen. Talonpoika oli talonpoika ja piika piika niin Kainuussa kuin Länsi-Götanmaalla. Hallinnon vieraskielisyys haittasi rahvasta vain vähän.