Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Suomalaiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eletään elämän lakien mukaan

29.11.2023 05:00 2
Suomalaiset näkevät maailman tulevaisuuden synkkänä – ja siitä voi seurata myös hyvää
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­set näkevät maail­man tu­le­vai­suu­den synk­kä­nä – ja siitä voi seurata myös hyvää

12.02.2023 20:00 5
Tilaajille
Pessimisti ei pety  – uskomus kertoo liiankin hyvin suomalaisista
Kolumni

Pes­si­mis­ti ei pety – uskomus kertoo liian­kin hyvin suo­ma­lai­sis­ta

15.01.2023 14:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­nel­li­sel­la­kin kan­sa­kun­nal­la olisi kor­jat­ta­vaa

22.11.2022 05:30
Tilaajille
Digitaalinen dystopia: "Jotkut ihmiset ovat erityisen alttiita teknologian vaikutuksille, kuten suomalaiset –  meistä koneet ottivat vaivattomasti vallan"
Kolumni

Di­gi­taa­li­nen dys­to­pia: "Jotkut ihmiset ovat eri­tyi­sen alt­tii­ta tek­no­lo­gian vai­ku­tuk­sil­le, kuten suo­ma­lai­set – meistä koneet ottivat vai­vat­to­mas­ti vallan"

25.09.2022 09:00 4
Tilaajille
Vähän alle puolet EVA:n haastattelemista suomalaisista uskoo Puolustusvoimien pystyvän pysäyttämään Venäjän mahdollisen hyökkäyksen ilman ulkopuolista apua

Vähän alle puolet EVA:n haas­tat­te­le­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta uskoo Puo­lus­tus­voi­mien pys­ty­vän py­säyt­tä­mään Venäjän mah­dol­li­sen hyök­käyk­sen ilman ul­ko­puo­lis­ta apua

12.05.2022 06:00 8
Tilaajille
Marskin patsashanke avasi kansalaisten kukkaroita – Nivalassa joka viides oli mukana jo ensimmäisenä keräyspäivänä

Marskin pat­sas­han­ke avasi kan­sa­lais­ten kuk­ka­roi­ta – ­Ni­va­las­sa joka viides oli mukana jo en­sim­mäi­se­nä ke­räys­päi­vä­nä

24.01.2022 10:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Samaa mieltä ja eri mieltä

29.12.2021 04:30
Tilaajille
Politiikan pikavoittoja pitkäjänteisyyden sijaan
Kolumni

Po­li­tii­kan pi­ka­voit­to­ja pit­kä­jän­tei­syy­den sijaan

23.11.2021 16:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ur­hei­lu­hen­keä on se, että kansa seisoo yhdessä ur­hei­li­jan rin­nal­la myös epä­on­nis­tu­mi­sien läpi

16.11.2021 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Takki ei käänny -takuu

14.11.2021 03:00
Tilaajille
Nakki oli street foodia jo sata vuotta sitten – oululainen ruokahistorioitsija Ritva Kylli kertoo, miten makkarasta tuli suomalaisille pyhä

Nakki oli street foodia jo sata vuotta sitten – ou­lu­lai­nen ruo­ka­his­to­rioit­si­ja Ritva Kylli kertoo, miten mak­ka­ras­ta tuli suo­ma­lai­sil­le pyhä

20.09.2021 17:00 4
Tilaajille
Essee: Suomalaisilla ei ole tunteita, väitti ruotsalainen – kotibunkkerissa kuunneltu Finlandia-hymni nostatti silti voimakkaan tunteellisuuden puuskan

Essee: Suo­ma­lai­sil­la ei ole tun­tei­ta, väitti ruot­sa­lai­nen – ko­ti­bunk­ke­ris­sa kuun­nel­tu Fin­lan­dia-hym­ni nos­tat­ti silti voi­mak­kaan tun­teel­li­suu­den puuskan

20.12.2020 09:00 5
Tilaajille
Suomalaisten vauraus on asunto-omistuksissa, ruotsalaiset sijoittavat pörssiin – "Toiveeni on, että suomalaisten varallisuus olisi vähän paremmin hajautettua"

Suo­ma­lais­ten vauraus on asun­to-omis­tuk­sis­sa, ruot­sa­lai­set si­joit­ta­vat pörs­siin – "Toi­vee­ni on, että suo­ma­lais­ten va­ral­li­suus olisi vähän pa­rem­min ha­jau­tet­tua"

22.08.2020 08:00
Tilaajille