Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Suojatiet
Uskotko hallitsevasi liikenteen väistämissäännöt? Kalevan visalla testaat, miten pärjäisit Oulun hankalimmissa risteyksissä

Uskotko hal­lit­se­va­si lii­ken­teen väis­tä­mis­sään­nöt? Kalevan visalla tes­taat, miten pär­jäi­sit Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

24.09.2023 06:00 82
Tilaajille
Oulussa pyöräillään jalkakäytävillä, eikä osata väistämissääntöjä – liikenneinsinöörin mukaan kävelyn ja pyöräilyn yhdistäminen oli "katastrofaalinen virhe"

Oulussa pyö­räil­lään jal­ka­käy­tä­vil­lä, eikä osata väis­tä­mis­sään­tö­jä – lii­ken­ne­in­si­nöö­rin mukaan kävelyn ja pyö­räi­lyn yh­dis­tä­mi­nen oli "ka­tast­ro­faa­li­nen virhe"

10.09.2023 17:00 204
Tilaajille
Oulun poliisi valvoi pyöräilijöitä ja sähköpotkulautailijoita liikenteessä – kirjasi 56 liikennevirhemaksua jalkakäytävällä pyöräilleille

Oulun poliisi valvoi pyö­räi­li­jöi­tä ja säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­ta lii­ken­tees­sä – kirjasi 56 lii­ken­ne­vir­he­mak­sua jal­ka­käy­tä­väl­lä pyö­räil­leil­le

30.08.2023 09:34 54
Poliisi valvoo tehostetusti suojatieliikennettä ensi viikolla – liikenteessä loukkaantuneet usein jalankulkijoita tai pyöräilijöitä

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti suo­ja­tie­lii­ken­net­tä ensi vii­kol­la – lii­ken­tees­sä louk­kaan­tu­neet usein ja­lan­kul­ki­joi­ta tai pyö­räi­li­jöi­tä

19.05.2023 11:55 12
Antaumuksellista kiihdytystä seuraa usein kova jarrutus, suu vaahdossa raivoavat oululaiskuskit ovat hellyttävä näky
Kolumni

An­tau­muk­sel­lis­ta kiih­dy­tys­tä seuraa usein kova jar­ru­tus, suu vaah­dos­sa rai­voa­vat ou­lu­lais­kus­kit ovat hel­lyt­tä­vä näky

10.05.2023 06:00 96
Tilaajille
Poliisipartio törmäsi autolla jalankulkijaan suojatiellä, jonka vaarallisuus todettiin Oulussa aikoja sitten – poistoa esitettiin vuonna 2018, mutta päätökset ovat yhä tekemättä

Po­lii­si­par­tio törmäsi autolla ja­lan­kul­ki­jaan suo­ja­tiel­lä, jonka vaa­ral­li­suus to­det­tiin Oulussa aikoja sitten – poistoa esi­tet­tiin vuonna 2018, mutta pää­tök­set ovat yhä te­ke­mät­tä

03.02.2023 18:30 91
Tilaajille
Liikenneturva tutkasi: Suojatielle ajetaan liian lujaa jopa koulujen lähellä – "Tämän pistokokeen reputti liian moni kuljettaja"

Lii­ken­ne­tur­va tut­ka­si: Suo­ja­tiel­le ajetaan liian lujaa jopa kou­lu­jen lähellä – "Tämän pis­to­ko­keen reputti liian moni kul­jet­ta­ja"

14.09.2022 07:00 11
Tilaajille
Muistatko väistämissäännöt suojatiellä? Lähes puolella ihmisistä väärä käsitys kulkujärjestyksestä

Muis­tat­ko väis­tä­mis­sään­nöt suo­ja­tiel­lä? Lähes puo­lel­la ih­mi­sis­tä väärä käsitys kul­ku­jär­jes­tyk­ses­tä

02.08.2022 11:08 86
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­toi­li­joi­den asen­teet – huonoa lii­ken­ne­ku­ria ja piit­taa­mat­to­muut­ta muiden tur­val­li­suu­des­ta

22.06.2022 05:00 2
Tilaajille
Pyöräilijä törmäsi Torniossa suojatiellä olleeseen kuorma-autoon – Poliisi: "Pyöräilijällä on väistämisvelvollisuus"

Pyö­räi­li­jä törmäsi Tor­nios­sa suo­ja­tiel­lä ol­lee­seen kuor­ma-au­toon – Po­lii­si: "Pyö­räi­li­jäl­lä on väis­tä­mis­vel­vol­li­suus"

23.08.2021 17:20 3
Tilaajille
Poliisi valvoo jälleen suojateiden turvallisuutta – tieliikenteessä kuolleista jalankulkijoista joka viides uhri menehtyy suojatiellä

Poliisi valvoo jälleen suo­ja­tei­den tur­val­li­suut­ta – tie­lii­ken­tees­sä kuol­leis­ta ja­lan­kul­ki­jois­ta joka viides uhri me­neh­tyy suo­ja­tiel­lä

13.04.2021 10:21 1
Poliisi valvoo tehostetusti tarkkaamattomuutta ja suojatiesääntöjen noudattamista – "Suojatie ei valitettavasti vieläkään ole nimensä veroinen"

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti tark­kaa­mat­to­muut­ta ja suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – "Suo­ja­tie ei va­li­tet­ta­vas­ti vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 10:35 1