Suojatiet
Poliisi valvoo jälleen suojateiden turvallisuutta – tieliikenteessä kuolleista jalankulkijoista joka viides uhri menehtyy suojatiellä

Poliisi valvoo jälleen suo­ja­tei­den tur­val­li­suut­ta – tie­lii­ken­tees­sä kuol­leis­ta ja­lan­kul­ki­jois­ta joka viides uhri me­neh­tyy suo­ja­tiel­lä

13.04.2021 10:21 1
Poliisi valvoo tehostetusti tarkkaamattomuutta ja suojatiesääntöjen noudattamista – "Suojatie ei valitettavasti vieläkään ole nimensä veroinen"

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti tark­kaa­mat­to­muut­ta ja suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – "Suo­ja­tie ei va­li­tet­ta­vas­ti vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 10:35 1