Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Tieliikenneonnettomuudet
Traktorin pitää näkyä liikenteessä – maanteillä tapahtuvissa traktorikolareissa aiheuttaja on lähes aina traktori

Trak­to­rin pitää näkyä lii­ken­tees­sä – maan­teil­lä ta­pah­tu­vis­sa trak­to­ri­ko­la­reis­sa ai­heut­ta­ja on lähes aina trak­to­ri

24.03.2023 14:04 1
Tilaajille
Aamun työmatkaliikenteessä kolaroitiin Oulussa – onnettomuudet Pohjantiellä ja Kuusamontiellä

Aamun työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä ko­la­roi­tiin Oulussa – on­net­to­muu­det Poh­jan­tiel­lä ja Kuu­sa­mon­tiel­lä

14.03.2023 09:33 24
Henkilöauto suistui ojaan Kasitiellä Limingan ja Siikajoen välillä – kyydissä oli kolme ihmistä

Hen­ki­lö­au­to suistui ojaan Ka­si­tiel­lä Li­min­gan ja Sii­ka­joen välillä – kyy­dis­sä oli kolme ihmistä

07.01.2023 20:57 3
Raskaan ajoneuvon nostotyö sulki toisen kaistan Pyhännän ja Kajaanin välillä

Raskaan ajo­neu­von nos­to­työ sulki toisen kaistan Py­hän­nän ja Ka­jaa­nin välillä

27.12.2022 21:41
Vihannissa sattui liikenneonnettomuus tiellä 86 – rekka ajautui ojaan

Vi­han­nis­sa sattui lii­ken­ne­on­net­to­muus tiellä 86 – rekka ajautui ojaan

27.12.2022 18:39
Henkilöauto suistui ulos tieltä Raahessa, autossa olleet vietiin tarkastukseen

Hen­ki­lö­au­to suistui ulos tieltä Raa­hes­sa, autossa olleet vietiin tar­kas­tuk­seen

11.12.2022 15:31

Useita autoja kolaroi ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – Il­ma­tie­teen laitos va­roit­taa huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä Oulun seu­dul­la

09.12.2022 16:43 5
Selvitimme, missä hirvikolarit sattuvat ja löysimme 9 erityisen vaarallista paikkaa – suurin osa niistä sijaitsee 100 kilometrin säteellä Oulusta

Sel­vi­tim­me, missä hir­vi­ko­la­rit sat­tu­vat ja löy­sim­me 9 eri­tyi­sen vaa­ral­lis­ta paikkaa – suurin osa niistä si­jait­see 100 ki­lo­met­rin sä­teel­lä Oulusta

23.10.2022 07:00 18
Tilaajille
Kaksi loukkaantui ulosajossa Kalajoella – uhria jouduttiin irrottamaan pitkään

Kaksi louk­kaan­tui ulos­ajos­sa Ka­la­joel­la – uhria jou­dut­tiin ir­rot­ta­maan pitkään

01.10.2022 12:50 3

Pa­ket­ti­au­to törmäsi peuraan Ni­va­las­sa

27.08.2022 14:15 1
Henkilöauto ajoi kaivurin perään Kärsämäellä – auton kuljettaja jouduttiin irrottamaan ajoneuvosta

Hen­ki­lö­au­to ajoi kai­vu­rin perään Kär­sä­mäel­lä – auton kul­jet­ta­ja jou­dut­tiin ir­rot­ta­maan ajo­neu­vos­ta

25.08.2022 06:25 1
Kaksi nuorta kuoli kolarissa Turussa – toinen uhreista matkusti peräkontissa

Kaksi nuorta kuoli ko­la­ris­sa Turussa – toinen uh­reis­ta mat­kus­ti pe­rä­kon­tis­sa

04.06.2022 10:30
Auto suistui katolleen Tuirassa, kukaan ei loukkaantunut

Auto suistui ka­tol­leen Tui­ras­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

28.05.2022 19:15 12

Mai­to­au­to kaatui ojaan Haa­pa­jär­vel­lä, rai­vaus- ja tor­jun­ta­työt kes­ti­vät useita tunteja

08.04.2022 22:48
Yksi ihminen kuoli kuorma-auton ja maastoauton törmäyksessä Koitelinkoskentiellä Kiimingissä – tie oli pitkään suljettuna onnettomuuden vuoksi

Yksi ihminen kuoli kuor­ma-au­ton ja maas­to­au­ton tör­mäyk­ses­sä Koi­te­lin­kos­ken­tiel­lä Kii­min­gis­sä – tie oli pitkään sul­jet­tu­na on­net­to­muu­den vuoksi

21.02.2022 20:15 1
Auto suistui työmaa-aidan läpi monttuun Oulussa – poliisi tutkii tapausta, katso video

Auto suistui työ­maa-ai­dan läpi mont­tuun Oulussa – poliisi tutkii ta­paus­ta, katso video

28.12.2021 12:47 8
Tilaajille
Kahden auton kolari Pudasjärvellä – ohitusta tehneen auton kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

Kahden auton kolari Pu­das­jär­vel­lä – ohi­tus­ta tehneen auton kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta

27.12.2021 06:36
Kaksi autoa kolaroi Nelostien ja Arpelantien risteyksessä Tervolassa

Kaksi autoa kolaroi Ne­los­tien ja Ar­pe­lan­tien ris­teyk­ses­sä Ter­vo­las­sa

23.12.2021 21:06
Tilaajille
Neljän auton peräänajokolari Nivalassa – ei vakavasti loukkaantuneita

Neljän auton pe­rään­ajo­ko­la­ri Ni­va­las­sa – ei va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­nei­ta

23.12.2021 17:46 1
Henkilöauto suistui tieltä ojaan Haapavedellä – matkustajat selvisivät vähin vammoin

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ojaan Haa­pa­ve­del­lä – mat­kus­ta­jat sel­vi­si­vät vähin vammoin

20.12.2021 15:51 1