Tieliikenneonnettomuudet
Kuukausi
Oulu–Kemi-väli on yksi pahimpia hirvikolarialueita – katso tietoisku hirvikolareista

Ou­lu–­Ke­mi-vä­li on yksi pa­him­pia hir­vi­ko­la­ri­aluei­ta – katso tie­to­is­ku hir­vi­ko­la­reis­ta

06.10.2020 07:49 0

Poh­jan­tiel­lä sattui viiden hen­ki­lö­au­ton ket­ju­ko­la­ri – ei vakavia louk­kaan­tu­mi­sia

29.09.2020 19:38 7
Pohjantien liikenne seisoi usean kilometrin matkalta tiistai-illan onnettomuuden vuoksi
Lukijalta

Poh­jan­tien lii­ken­ne seisoi usean ki­lo­met­rin mat­kal­ta tiis­tai-il­lan on­net­to­muu­den vuoksi

29.09.2020 19:30 0

Yksi henkilö kul­je­tet­tiin sai­raa­laan on­net­to­muus­pai­kal­ta Kuh­mos­sa

27.09.2020 14:11 0
Työkone ajautui kannatinpalkkiin Raahessa – kuljettaja jäi puristuksiin

Työkone ajautui kan­na­tin­palk­kiin Raa­hes­sa – kul­jet­ta­ja jäi pu­ris­tuk­siin

24.09.2020 08:36
Henkilöauto suistui syvään ojaan Oulussa – kaksi henkilöä vietiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to suistui syvään ojaan Oulussa – kaksi hen­ki­löä vietiin jat­ko­hoi­toon

19.09.2020 17:06 3
Vanhemmat
Traktorimönkijä törmäsi edellä ajaneeseen autoon Tuirassa, kaksi henkilöä loukkaantui

Trak­to­ri­mön­ki­jä törmäsi edellä aja­nee­seen autoon Tui­ras­sa, kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui

14.09.2020 06:40 0
Yhdistelmäajoneuvo osui siltaan Pohjantiellä – yksi kaista oli suljettuna yli tunnin ajan

Yh­dis­tel­mä­ajo­neu­vo osui siltaan Poh­jan­tiel­lä – yksi kaista oli sul­jet­tu­na yli tunnin ajan

02.09.2020 15:57 0
Kuorma- ja henkilöauto kolaroivat Ylivieskassa – poliisi tutkii onnettomuuden syytä

Kuorma- ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Yli­vies­kas­sa – poliisi tutkii on­net­to­muu­den syytä

20.08.2020 10:09 0
Henkilöauto ajoi ulos lähellä Tornion rajanylityspaikkaa myöhään keskiviikkona – kolme henkilöä kuljetettiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos lähellä Tornion ra­jan­yli­tys­paik­kaa myöhään kes­ki­viik­ko­na – kolme hen­ki­löä kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

20.08.2020 06:26 0
Henkilöauto ajautui ojaan ja törmäsi puuhun Tervolassa – henkilöt pääsivät omin avuin ulos ajokelvottomaksi romuttuneesta autosta

Hen­ki­lö­au­to ajautui ojaan ja törmäsi puuhun Ter­vo­las­sa – hen­ki­löt pää­si­vät omin avuin ulos ajo­kel­vot­to­mak­si ro­mut­tu­nees­ta autosta

18.07.2020 18:08 0
Henkilöauto kolaroi kaiteeseen Pohjantiellä Oulussa – liikenne sujuu nyt normaalisti

Hen­ki­lö­au­to kolaroi kai­tee­seen Poh­jan­tiel­lä Oulussa – lii­ken­ne sujuu nyt nor­maa­lis­ti

10.07.2020 13:39 2
Rovaniemen teollisuusalueella kylkikolari, toinen henkilöauto pyörähti katolleen – Kolme kävi tarkastuttamassa vointinsa

Ro­va­nie­men teol­li­suus­alueel­la kyl­ki­ko­la­ri, toinen hen­ki­lö­au­to pyö­räh­ti ka­tol­leen – Kolme kävi tar­kas­tut­ta­mas­sa voin­tin­sa

06.07.2020 13:53 0

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi toi­siin­sa Po­siol­la

24.06.2020 16:08 0
Tilaajille
Puutavaralastissa ollut rekka ja traktori törmäsivät Sodankylässä

Puu­ta­va­ra­las­tis­sa ollut rekka ja trak­to­ri tör­mä­si­vät So­dan­ky­läs­sä

24.06.2020 16:07 0
Tilaajille
Henkilöauto kolaroi Simossa kaiteeseen, Rovaniemellä valopylvääseen

Hen­ki­lö­au­to kolaroi Simossa kai­tee­seen, Ro­va­nie­mel­lä va­lo­pyl­vää­seen

23.06.2020 22:08 0
Tilaajille
Auto syttyi tuleen moottoritien rampissa Nelostiellä – ei henkilövahinkoja

Auto syttyi tuleen moot­to­ri­tien ram­pis­sa Ne­los­tiel­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.06.2020 14:21 0
Ulosajo Ylikiimingintiellä – nuori kuski kuoli, kyydissä matkustanut vietiin sairaalaan

Ulosajo Yli­kii­min­gin­tiel­lä – nuori kuski kuoli, kyy­dis­sä mat­kus­ta­nut vietiin sai­raa­laan

20.06.2020 08:10
Peräkärryn rengas syttyi tuleen Hyrynsalmella – palokunta sattui sopivasti paikalle

Pe­rä­kär­ryn rengas syttyi tuleen Hy­ryn­sal­mel­la – pa­lo­kun­ta sattui so­pi­vas­ti pai­kal­le

15.06.2020 17:20 0
Ulosajo Nelostiellä Simon liittymässä – ei henkilövahinkoja

Ulosajo Ne­los­tiel­lä Simon liit­ty­mäs­sä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

13.06.2020 16:51