Tieliikenneonnettomuudet
Viimeisin tunti
Henkilöauto ja pakettiauto kolaroivat Limingassa kasitiellä, toinen kuljettaja päivystykseen tarkastettavaksi

Hen­ki­lö­au­to ja pa­ket­ti­au­to ko­la­roi­vat Li­min­gas­sa ka­si­tiel­lä, toinen kul­jet­ta­ja päi­vys­tyk­seen tar­kas­tet­ta­vak­si

11:00
Vanhemmat
Henkilöauto ja pakettiauto kolaroivat risteyksessä Kempeleessä – pakettiauto vaurioitui hinauskuntoon

Hen­ki­lö­au­to ja pa­ket­ti­au­to ko­la­roi­vat ris­teyk­ses­sä Kem­pe­lees­sä – pa­ket­ti­au­to vau­rioi­tui hi­naus­kun­toon

26.03.2021 10:20
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kajaanissa – onnettomuus tapahtui risteysalueella

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Ka­jaa­nis­sa – on­net­to­muus ta­pah­tui ris­teys­alueel­la

22.03.2021 15:58
Kaksi ihmistä kuoli Ouluntien liikenneonnettomuudessa Kuusamossa – kolarissa oli osallisena kuorma-auto, linja-auto ja henkilöauto

Kaksi ihmistä kuoli Ou­lun­tien lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Kuu­sa­mos­sa – ko­la­ris­sa oli osal­li­se­na kuor­ma-au­to, lin­ja-au­to ja hen­ki­lö­au­to

15.02.2021 17:09
Tilaajille
Lukija: Tien päällä Oulussa yllättävän liukasta – poliisilla useita pieniä liikennetehtäviä

Lukija: Tien päällä Oulussa yl­lät­tä­vän liu­kas­ta – po­lii­sil­la useita pieniä lii­ken­ne­teh­tä­viä

02.02.2021 15:51 11
Yksi henkilöauto kolaroi kahdesti muutaman minuutin sisällä Oulussa – Poliisi: "Kuljettaja ei pystynyt kertomaan syytä toiminnalleen"

Yksi hen­ki­lö­au­to kolaroi kah­des­ti muu­ta­man mi­nuu­tin sisällä Oulussa – Po­lii­si: "Kul­jet­ta­ja ei pys­ty­nyt ker­to­maan syytä toi­min­nal­leen"

04.01.2021 13:15 10
Henkilöauto törmäsi hirveen Nelostiellä – auto poistui paikalta, hirvi jäi tielle kuolemaan

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Ne­los­tiel­lä – auto poistui pai­kal­ta, hirvi jäi tielle kuo­le­maan

02.01.2021 17:26 18
Kaksi autoa rajussa nokkakolarissa Muoniossa: seitsemän ihmistä osallisena, yksi loukkaantui vakavasti – "Tilanne oli hyvin vaarallinen", kertoo silminnäkijä

Kaksi autoa rajussa nok­ka­ko­la­ris­sa Muo­nios­sa: seit­se­män ihmistä osal­li­se­na, yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti – "Ti­lan­ne oli hyvin vaa­ral­li­nen", kertoo sil­min­nä­ki­jä

02.01.2021 20:21
Kahden henkilöauton nokkakolari Nelostiellä – yksi ajokaista suljettiin liikenteeltä

Kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri Ne­los­tiel­lä – yksi ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

01.01.2021 19:30 5
Henkilöauto suistui tieltä ja kaatui katolleen ojaan Hailuodontiellä – autossa matkustaneet ihmiset ja koirat selvisivät säikähdyksellä

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja kaatui ka­tol­leen ojaan Hai­luo­don­tiel­lä – autossa mat­kus­ta­neet ihmiset ja koirat sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä

31.12.2020 13:25 2
Raskas ajoneuvo rikkoutui tielle Pudasjärvellä – yksi kaista suljettiin liikenteeltä raivaustöiden ajaksi

Raskas ajo­neu­vo rik­kou­tui tielle Pu­das­jär­vel­lä – yksi kaista sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä rai­vaus­töi­den ajaksi

30.12.2020 06:32 1
Rekka ja henkilöauto kolaroivat Pyhäjärvellä – henkilöauto lensi törmäyksen voimasta pois tieltä ja kuljettaja vietiin sairaalaan

Rekka ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Py­hä­jär­vel­lä – hen­ki­lö­au­to lensi tör­mäyk­sen voi­mas­ta pois tieltä ja kul­jet­ta­ja vietiin sai­raa­laan

28.12.2020 14:02
Kolme loukkaantui risteysalueella sattuneessa onnettomuudessa Limingassa

Kolme louk­kaan­tui ris­teys­alueel­la sat­tu­nees­sa on­net­to­muu­des­sa Li­min­gas­sa

14.12.2020 15:42

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Ro­va­nie­men Hir­vaal­la, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

05.12.2020 13:47
Oulu–Kemi-väli on yksi pahimpia hirvikolarialueita – katso tietoisku hirvikolareista

Ou­lu–­Ke­mi-vä­li on yksi pa­him­pia hir­vi­ko­la­ri­aluei­ta – katso tie­to­is­ku hir­vi­ko­la­reis­ta

06.10.2020 07:49

Poh­jan­tiel­lä sattui viiden hen­ki­lö­au­ton ket­ju­ko­la­ri – ei vakavia louk­kaan­tu­mi­sia

29.09.2020 19:38 7
Pohjantien liikenne seisoi usean kilometrin matkalta tiistai-illan onnettomuuden vuoksi
Lukijalta

Poh­jan­tien lii­ken­ne seisoi usean ki­lo­met­rin mat­kal­ta tiis­tai-il­lan on­net­to­muu­den vuoksi

29.09.2020 19:30

Yksi henkilö kul­je­tet­tiin sai­raa­laan on­net­to­muus­pai­kal­ta Kuh­mos­sa

27.09.2020 14:11
Työkone ajautui kannatinpalkkiin Raahessa – kuljettaja jäi puristuksiin

Työkone ajautui kan­na­tin­palk­kiin Raa­hes­sa – kul­jet­ta­ja jäi pu­ris­tuk­siin

24.09.2020 08:42
Henkilöauto suistui syvään ojaan Oulussa – kaksi henkilöä vietiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to suistui syvään ojaan Oulussa – kaksi hen­ki­löä vietiin jat­ko­hoi­toon

19.09.2020 17:15 3