MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Sote-menot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun hy­vin­voin­ti­pal­ve­luil­le tur­vat­ta­va riit­tä­vä ra­hoi­tus – on­gel­mal­li­sek­si ti­lan­teen tekee se, että ali­bud­je­toin­ti leikkaa mer­kit­tä­väs­ti tulevan hy­vin­voin­ti­alueen ra­hoi­tus­ta

09.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun so­te-pal­ve­luil­le rea­lis­ti­nen bud­jet­ti

07.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sotessa kus­tan­nuk­set eivät ole ny­ky­me­nol­la vä­he­ne­mäs­sä, päin­vas­toin

27.09.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ali­bud­je­toin­nit otet­ta­va va­ka­vas­ti

24.09.2021 05:00 4
Tilaajille
Viisikko jatkaa vääntöä ilmastotoimista – Marin ei näe mitään syytä, miksi tänään ei ratkaisua tulisi, "ellei syy ole siinä, ettei haluta löytää yhteistä sopua"

Vii­sik­ko jatkaa vääntöä il­mas­to­toi­mis­ta – Marin ei näe mitään syytä, miksi tänään ei rat­kai­sua tulisi, "ellei syy ole siinä, ettei haluta löytää yh­teis­tä sopua"

08.09.2021 13:35 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus on poh­joi­sen kan­nal­ta vält­tä­mä­tön – maa­kun­ta­koh­tai­set ra­hoi­tus­las­kel­mat tulevat päi­vit­ty­mään moneen kertaan

12.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­nen sote on erin­omai­nen eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa – kui­ten­kin liian moni sai­ras­tuu ja liian harva kun­tou­tu

26.10.2020 05:45
Tilaajille