Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun hyvinvointipalvelut
Oulun kaupunki myy useita hyvinvointipalvelujen käytössä olevia rakennuksia eQ Yhteiskuntakiinteistöille – kiinteistöjen kauppahinta reilut 165 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­ki myy useita hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen käy­tös­sä olevia ra­ken­nuk­sia eQ Yh­teis­kun­ta­kiin­teis­töil­le – kiin­teis­tö­jen kaup­pa­hin­ta reilut 165 mil­joo­naa euroa

06.06.2022 21:44 17
Tilaajille
Oulun kaupunki ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintiluvat – pysäköintipaikkojen löytäminen on aiheuttanut vaikeuksia työntekijöille

Oulun kau­pun­ki ottaa käyt­töön ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­vat – py­sä­köin­ti­paik­ko­jen löy­tä­mi­nen on ai­heut­ta­nut vai­keuk­sia työn­te­ki­jöil­le

06.06.2022 19:00 21
Tilaajille
Oulun kaupungin lastensuojelu palkkaa lisää väkeä

Oulun kau­pun­gin las­ten­suo­je­lu palkkaa lisää väkeä

29.04.2022 13:22 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun hy­vin­voin­ti­pal­ve­luil­le tur­vat­ta­va riit­tä­vä ra­hoi­tus – on­gel­mal­li­sek­si ti­lan­teen tekee se, että ali­bud­je­toin­ti leikkaa mer­kit­tä­väs­ti tulevan hy­vin­voin­ti­alueen ra­hoi­tus­ta

09.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­vey­den­huol­toa tie­teis­tä­mään

09.10.2021 05:00
Tilaajille
Walk in-koronarokotukset siirtyvät Ouluhallista Limingantulliin ensi viikolla

Walk in-ko­ro­na­ro­ko­tuk­set siir­ty­vät Ou­lu­hal­lis­ta Li­min­gan­tul­liin ensi vii­kol­la

26.08.2021 15:14 3
Oulun kaupunki hakee osallistujia perhehoitajien ennakkovalmennukseen syksyllä

Oulun kau­pun­ki hakee osal­lis­tu­jia per­he­hoi­ta­jien en­nak­ko­val­men­nuk­seen syk­syl­lä

25.08.2021 13:43
Uusien tartuntojen määrä laski Oulussa viime viikolla, joukkoaltistumisia neljässä koulussa – Yli 40-vuotiaista jo reilut 85 prosenttia saanut ykkösrokotteen

Uusien tar­tun­to­jen määrä laski Oulussa viime vii­kol­la, jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia nel­jäs­sä kou­lus­sa – Yli 40-vuo­tiais­ta jo reilut 85 pro­sent­tia saanut yk­kös­ro­kot­teen

24.08.2021 10:56 14
Oulun omahoidon viestitoimintoon muutoksia – Virka-aikana lähetetyt viestit ohjataan chat-palveluun

Oulun oma­hoi­don vies­ti­toi­min­toon muu­tok­sia – Vir­ka-ai­ka­na lä­he­te­tyt viestit oh­ja­taan chat-pal­ve­luun

23.08.2021 12:16
Oulussa on voinut altistua koronalle useilla kuntosaleilla – Katso tuorein listaus altistumispaikoista

Oulussa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useilla kun­to­sa­leil­la – Katso tuorein listaus al­tis­tu­mis­pai­kois­ta

20.08.2021 15:56 32
Oulun kaupungin Pihlajalinnan koronatestipisteissä käyttöön verkkoajanvaraus ensi maanantaista alkaen

Oulun kau­pun­gin Pih­la­ja­lin­nan ko­ro­na­tes­ti­pis­teis­sä käyt­töön verk­ko­ajan­va­raus ensi maa­nan­tais­ta alkaen

20.08.2021 15:17 3
Ulkoistetaanko hyvinvointi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­kois­te­taan­ko hy­vin­voin­ti?

04.06.2021 02:00
Tilaajille