Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun hy­vin­voin­ti­pal­ve­luil­le tur­vat­ta­va riit­tä­vä ra­hoi­tus – on­gel­mal­li­sek­si ti­lan­teen tekee se, että ali­bud­je­toin­ti leikkaa mer­kit­tä­väs­ti tulevan hy­vin­voin­ti­alueen ra­hoi­tus­ta

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala esitteli kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksensä 5.10.2021. Me Oulun hyvinvointilautakunnan jäsenet olemme hyvin huolissamme esitykseen sisältyvistä kovista menoleikkauksista hyvinvointipalveluihin.

Oulun hyvinvointipalveluissa on kuluneen vuosikymmenen aikana tehty merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ja eri säästötoimia. Näin hyvinvointipalvelujen kustannuskehitystä on saatu taitettua alas kumulatiivisesti yli puoli miljardia euroa. Välttämättömien toimenpiteiden yhteydessä on jo jouduttu nipistämään liikaa ennaltaehkäisevistä ja perustason palveluista. Se on johtanut siihen, että kalliiden erikoistason palveluiden tarve on kasvanut ja kustannuskehitys palautunut kasvu-uralle.