Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ukrainalaiset pakolaiset
Tanja Huttu palkittiin ukrainalaisten pakkosiirtojen julkistamisesta –  Kalevan toimitus kannustaa kansalaisia toimimaan tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta

Tanja Huttu pal­kit­tiin uk­rai­na­lais­ten pak­ko­siir­to­jen jul­kis­ta­mi­ses­ta – Kalevan toi­mi­tus kan­nus­taa kan­sa­lai­sia toi­mi­maan tär­kei­nä pi­tä­mien­sä asioi­den puo­les­ta

09.01.2024 06:00 4
Tilaajille
Ukrainalaisäiti ja vastasyntynyt poika pääsivät Simo Similän kotiin Kelloon – Synnytys käynnistyi samana iltana, kun tuli määräys lähteä Heikinharjusta

Uk­rai­na­lais­äi­ti ja vas­ta­syn­ty­nyt poika pää­si­vät Simo Similän kotiin Kelloon – Syn­ny­tys käyn­nis­tyi samana iltana, kun tuli määräys lähteä Hei­kin­har­jus­ta

28.11.2023 06:00 14
Tilaajille
Historiallisen suuri joukko sotaa paenneita ukrainalaisia voi hakea kotikuntaa Suomesta kertarysäyksellä – Vuosi suojeluntarpeen alusta tuo ruuhkahuipun

His­to­rial­li­sen suuri joukko sotaa paen­nei­ta uk­rai­na­lai­sia voi hakea ko­ti­kun­taa Suo­mes­ta ker­ta­ry­säyk­sel­lä – Vuosi suo­je­lun­tar­peen alusta tuo ruuh­ka­hui­pun

26.02.2023 06:30 4
Tilaajille
Oulussa asuvat ukrainalaiset uskovat ja rukoilevat, että sota loppuisi mahdollisimman pian ja he pääsivät kotiin juhlimaan voittoa

Oulussa asuvat uk­rai­na­lai­set uskovat ja ru­koi­le­vat, että sota lop­pui­si mah­dol­li­sim­man pian ja he pää­si­vät kotiin juh­li­maan voittoa

24.02.2023 06:00 8
Tilaajille
Ukrainalainen Yevhen Voloshyn pakeni pommituksia ja päätyi pieneen lappilaiskuntaan – Pello on onnistunut työllistämään lähes kaikki kuntaan saapuneet pakolaiset

Uk­rai­na­lai­nen Yevhen Vo­los­hyn pakeni pom­mi­tuk­sia ja päätyi pieneen lap­pi­lais­kun­taan – Pello on on­nis­tu­nut työl­lis­tä­mään lähes kaikki kuntaan saa­pu­neet pa­ko­lai­set

12.02.2023 15:35 8
Tilaajille
Ukrainalle apua tanssin ja laulun voimin Oulun Mannerheimin puiston tapahtumassa

Uk­rai­nal­le apua tanssin ja laulun voimin Oulun Man­ner­hei­min puiston ta­pah­tu­mas­sa

16.12.2022 19:17 5
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kestävätkö sote-palvelumme ukrainalaisten tuomat lisäpaineet?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kes­tä­vät­kö sote-pal­ve­lum­me uk­rai­na­lais­ten tuomat li­sä­pai­neet?

27.11.2022 06:00 7
Tilaajille