Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­leen sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sosiaalihuolto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työn­te­ki­jäl­lä on vir­ka­vas­tuu päättää asiak­kaan os­to­pal­ve­luis­ta

29.11.2023 05:30
Kun ikäihminen aiheuttaa ongelmia taloyhtiössä, pitääkö tehdä huoli-ilmoitus vai häätöuhkaus? – Kokeneella oululaisella isännöitsijällä on päättäväinen ratkaisu

Kun ikäih­mi­nen ai­heut­taa on­gel­mia ta­loyh­tiös­sä, pitääkö tehdä huo­li-il­moi­tus vai hää­töuh­kaus? – Ko­ke­neel­la ou­lu­lai­sel­la isän­nöit­si­jäl­lä on päät­tä­väi­nen rat­kai­su

15.10.2023 18:30 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työn vai­ku­tuk­sis­ta tar­vi­taan tut­ki­mus­ta  – vaikka so­siaa­li­huol­toa ke­hi­te­tään jat­ku­vas­ti, käy­tet­tä­vis­sä ei ole luo­tet­ta­vaa tietoa siitä, onko tehty työ vai­kut­ta­vaa

14.01.2023 05:14
Tilaajille
Kokoomus syytti hallitusta soten lehmänkaupoista: Sdp:n toiveesta palveluita keskitetään julkiselle, keskusta saa maakunnat ja maakuntaveron

Ko­koo­mus syytti hal­li­tus­ta soten leh­män­kau­pois­ta: Sdp:n toi­vees­ta pal­ve­lui­ta kes­ki­te­tään jul­ki­sel­le, kes­kus­ta saa maa­kun­nat ja maa­kun­ta­ve­ron

14.12.2020 17:59 5
Aki Lindén kiteytti sdp:n tavoitteen:" Terveyskeskuksissa on saatava yhtä hyvää hoitoa ja jopa parempaa kuin työterveyshuollossa "

Aki Lindén ki­teyt­ti sdp:n ta­voit­teen:" Ter­veys­kes­kuk­sis­sa on saatava yhtä hyvää hoitoa ja jopa pa­rem­paa kuin työ­ter­veys­huol­los­sa "

14.12.2020 15:53 17
Kaupalla ja merenkululla rikastuneet perheet käynnistivät Oulun sosiaalihuollon
Kolumni

Kau­pal­la ja me­ren­ku­lul­la ri­kas­tu­neet perheet käyn­nis­ti­vät Oulun so­siaa­li­huol­lon

12.11.2020 12:00 10
Tilaajille