Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Aki Lindén ki­teyt­ti sdp:n ta­voit­teen:" Ter­veys­kes­kuk­sis­sa on saatava yhtä hyvää hoitoa ja jopa pa­rem­paa kuin työ­ter­veys­huol­los­sa "

Eduskunta kävi tänään hallituksen 1600 -sivun pituisen sote-lakipaketin kimppuun. Päähallituspuolue sdp:n kansanedustaja Aki Lindén pyysi oppositiota mukaan uudistustyöhön, joka turvaa ihmisen arjen.

Sote-uudistuksen esittelivät eduskunnalle tänään uudistuksesta vastuussa olevat ministerit, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, kuntaministeri Sirpa Paatero ja sisäministeri Maria Ohisalo.
Sote-uudistuksen esittelivät eduskunnalle tänään uudistuksesta vastuussa olevat ministerit, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, kuntaministeri Sirpa Paatero ja sisäministeri Maria Ohisalo.

Sote-esityksen lähetekeskustelua alkoi tänään eduskunnan kello 14 alkaneessa täysistunnossa. Sote-paketin esitteli eduskunnalle perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.)

Esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät 22 järjestäjän vastuulle. Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille aiotaan siirtää kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät.

Uudenmaan erillisratkaisun perusteella Uudellamaalla olisi neljä hyvinvointialuetta. Helsingin kaupungille jäisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaisi HUS-yhtymä.

Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto. Vaalit järjestetään alkuvuodesta 2022.

Sote-uudistuksen punainen lanka

– Meidän sosialidemokraattien tavoitteena on tehdä terveyskeskuspalveluista, vanhustenhuollon palveluista ja kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista yhtä hyviä kuin keskussairaalat ja parhaat sosiaalipalvelumme nyt ovat. Se on koko sote-uudistuksen ”punainen lanka”, sdp:n ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Aki Lindén sanoi.

Aki Lindénin mukaan moni kysyy mitä hänelle tapahtuu sitten kun ei enää ole työterveyshuollon piirissä.

– Me tavoittelemme kaikille suomalaisille terveyskeskuksissa yhtä hyvää hoitoa kuin työterveyshuolto. Itse asiassa vielä parempaa, koska haluamme, että soveltuvat erikoispalvelut jalkautetaan lähelle asiakkaita tai potilaita. Useat kokeilut ovat osoittaneet, että lähetteet erikoissairaanhoitoon ovat vähentyneet, kun potilas hoidetaan jo perustasolla erikoisosaajien tuella.tede

Sdp:n kansanedustaja Aki Lindén esitteli eduskunnassa sote-uudistuksen punaista lankaa. Tavoitteena on muun muassa tehdä terveyskeskuksista yhtä hyviä kuin työterveyshuolto. Aki Lindénin puhetta ministeriaitiossa kuuntelevat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja kuntaministeri Sirpa Paatero.
Sdp:n kansanedustaja Aki Lindén esitteli eduskunnassa sote-uudistuksen punaista lankaa. Tavoitteena on muun muassa tehdä terveyskeskuksista yhtä hyviä kuin työterveyshuolto. Aki Lindénin puhetta ministeriaitiossa kuuntelevat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja kuntaministeri Sirpa Paatero.

Aki Lindén sanoi, että lääkärille pääsy, hammaslääkärille pääsy tai vanhustenhuollon palveluiden laatu, vammaisten palveluiden laajuus, päihdehuollon saatavuus tai lastensuojelun toimivuus riippuvat nyt siitä, missä kunnassa ihminen asuu.

– Olen ollut mukana kymmenissä keskusteluissa, joissa pienen kunnan päättäjille on jouduttu yksityiskohtaisesti kertomaan, että syy äkillisesti kohonneeseen sairaanhoitopiirin laskutukseen on ollut nuoren mopoilijapojan neliraajahalvaus, pienen keskosen syntyminen tai perheenäidin leukemian puhkeaminen. Missään muussa maailman valtiossa ei erikoissairaanhoidon rahoitus ole kuntakohtaista, kuten Suomessa.

Aki Lindén painotti, että kuntakohtainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä tuli tiensä päähän jo vuosia sitten.

Lindén sanoi, että sote-uudistuksessa yksityiset palveluiden tuottajat ja laajan kolmannen sektorin tuottajat ovat keskeisessä asemassa, mutta rahoitus on julkinen.

– Lähtötilanteessa vuonna 2023 hyvinvointialueet saavat saman rahoituksen kuin kunnat ovat vastaavilla alueilla käyttäneet. Siitä eteenpäin rahoitus kasvaa joka vuosi väestön ikääntymisen takia siten, että reaalisesti vuonna 2029 on käytössä seitsemän prosenttia eli 1,5 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2023. Sen lisäksi valtio vastaa sataprosenttisesti uusien lakisääteisten toimintojen rahoituksesta ja inflatorisesta kustannustason muutoksesta.

Rahat loppuvat ilman uudistusta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Markus Lohi korosti keskustan ryhmäpuheenvuorossa, että tarve uudistukselle on näinä vuosina vain kasvanut.

– Jos emme nyt pysty tätä uudistusta tekemään, meiltä loppuvat rahat ja ihmisten ja alueiden välinen eriarvoisuus kasvaa. Siksi nyt on toimittava.

Lohen mukaan kyse on myös päätöksenteon uskottavuudesta.

– Saamme kansanedustajina yhä useammin viestejä ikääntyneiden hoivan ongelmista, lastensuojelun kuormituksesta, sairauksien pahenemisesta hoitojonossa odotellessa, ammattilaisten rekrytoinnin vaikeuksista ja hoitajien ja lääkärien kiireestä. On kestämätöntä, jos luottamus julkiseen terveydenhuoltoon rapautuu ja sairausvakuutusten ottaminen nähdään ainoana ratkaisuna palveluiden turvaamiseksi itselleen ja lapsilleen.

Lohi totesi, että uudistusta tehdään nyt vaiheittain, mikä on viisasta. Maakuntien tehtäviksi tulee ensin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen.

– Keskusta on sitoutunut vahvasti maakuntien monialaisuuden edistämiseen uudistuksen toisessa vaiheessa.

Lohi muistutti, että keskusta pyrki edistämään sote-uudistusta myös ollessaan oppositiossa.

– Jokainen puolue tietysti päättää itse, miten toimii. Tasa-arvoisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuitenkin yhteinen tehtävämme.

Sote-uudistus

Aikataulu

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta annettiin eduskunnan käsittelyyn 8. joulukuuta 2020.

Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta, eli 1600 sivun sote-lakipaketista.

Eduskunta käsittelee sote-uudistusta kevätkauden 2021 ajan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tavoitteena on tehdä mietintö sote-uudistuksesta kesäkuuhun 2021 mennessä.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäisi väliaikainen valmistelutoimielin heti esityksessä ehdotetun lainsäädännön tultua voimaan.

Lait tulisivat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023.

Aluevaalit ajoittuisivat alkuvuoteen 2022, jonka jälkeen aluevaltuustot aloittaisivat toimintansa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueita on 21 kappaletta ja lisäksi Helsinki ja HUS. Hyvinvointialueiden perustamista koskevat lait tulisivat voimaan 1.7.2021.

Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät sote-palvelujen ja pelastustoimen kustannukset ovat 19,9 mrd. euroa.