Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työn­te­ki­jäl­lä on vir­ka­vas­tuu päättää asiak­kaan os­to­pal­ve­luis­ta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella lapsiperhesosiaalityössä ja lastensuojelussa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden päätösvaltaa asiakkaan palvelujen hankintaan on typistetty. Myös osalla muista hyvinvointialueista on käytössään delegointisääntö, jonka varjolla asiakkaiden ostopalveluita koskevaa päätösvaltaa siirretään sosiaalityöntekijöiltä ja muilta viranomaisilta asiakasohjausryhmille.

Delegointisääntö sanelee, kuinka toimivaltaa siirretään organisaatiossa. Se määrittelee esimerkiksi sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluvat päätökset ja velvoitteet. Joidenkin hyvinvointialueiden delegointisääntö sanoo nyt, että sosiaalityöntekijä ei välttämättä voi itse hankkia palveluita, joita arvioi asiakkaan tarvitsevan.

Sen sijaan päätös hankittavista palveluista on siirretty vastuuyksikköpäällikkötasolle. Ostopalveluista, kuten perhetyöstä, perhekuntoutuksesta tai tukiperheestä päätetään silloin asiakasohjausryhmässä, joka arvioi sosiaalityöntekijän ehdotuksen – kokonaan asiakasta tapaamatta.

Kyseiseen ”näkymättömään päätöksentekoon” liittyy eettinen dilemma. Sosiaalityöntekijällä on sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaan aina virkavastuu myöntää tarpeen mukaisia tukitoimia asiakkaalle. Päätöksen hyväksyjänä ja allekirjoittajana tulee olla todellinen päätöksentekijä.

"Kun päätös hankinnasta siirtyy asiakasohjausryhmälle, virkavastuussa olevan sosiaalityöntekijän rooli muuttuu päätöksentekijästä ostopalvelupäätöksen esittelijäksi."

Kun päätös hankinnasta siirtyy asiakasohjausryhmälle, virkavastuussa olevan sosiaalityöntekijän rooli muuttuu päätöksentekijästä ostopalvelupäätöksen esittelijäksi. Menetelmä on viivästyttänyt lasten, nuorten ja perheiden tuen saantia lapsiperhesosiaalityössä ja heikentänyt siten palvelun laatua.

Hyvinvointialue on vastuussa sosiaalihuollon päätöksenteon lainmukaisuudesta. Epäillyt lainvastaiset ja asiakasturvallisuutta vaarantavat menettelyt tulee ensikädessä käsitellä hyvinvointialueen omavalvonnalla. Tämä tarkoittaa käytännössä viranomaisen laatimaa epäkohtailmoitusta työnantajalle. Mikäli hyvinvointialueen omavalvonta ei tartu epäkohtaan, asiasta tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastolle, jonka toimialueella hyvinvointialue sijaitsee.

Ei kahlita sosiaalityöntekijöiden käsiä ylimääräisellä byrokratialla. Kun viranomaisten autonomiaa kunnioitetaan ja asiantuntemusta hyödynnetään, voimme varmistaa, että sosiaalihuollon palvelut ovat sekä oikea-aikaisia että tehokkaita.

Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry