Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ko­koo­mus syytti hal­li­tus­ta soten leh­män­kau­pois­ta: Sdp:n toi­vees­ta pal­ve­lui­ta kes­ki­te­tään jul­ki­sel­le, kes­kus­ta saa maa­kun­nat ja maa­kun­ta­ve­ron

Perussuomalaisten mielestä hallitus on antamassa EU:n elvytyspakettiin miljardikaupalla rahaa, jota tarvittaisiin Suomen sote-palvelujen korjaamiseen.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Anna-Kaisa Ikosen mielestä sote-uudistukseen sisältyy merkittäviä riskejä.
Kokoomuksen varapuheenjohtajan Anna-Kaisa Ikosen mielestä sote-uudistukseen sisältyy merkittäviä riskejä.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Anna-Kaisa Ikosen mielestä hallituksen esittämällä maakuntamallilla ei ratkaista sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmia, vaan niitä lisätään.

Ikonen sanoi sote-uudistuksen lähetekeskustelussa eduskunnassa, ettei ihmisten hoitoon pääsy parane. Kustannussäästöjen sijaan sote-menojen kasvu kiihtyy.

– Nyt käsissämme on puhdas hallinnonuudistus. Tämä lakipaketti ei tuo yhtään uutta hoitajaa, sosiaalityöntekijää tai lääkäriä, Ikonen sanoi.

Hän muistutti, että valtiovarainministeriön arvion mukaan hallituksen malli maksaa ensimmäiset 15 vuotta kumulatiivisesti enemmän, kuin jos ei tehtäisi mitään.

Ikonen epäilikin, että uudistuksen taustalla ovat ideologiset syyt.

– Lehmänkaupassa sdp:n toiveesta palveluita keskitetään julkiselle ja keskusta saa maakuntahallinnon ja maakuntaveron. Kokoomus ei tätä hyväksy, Ikonen sanoi.

Kokoomus on esittänyt, että sote-palveluiden kehittämistä jatketaan kuntapohjaisesti. Ikonen syyttikin hallitusta kaupunkien toimintamahdollisuuksien tuhoamisesta, kun niiden tulorahoitusta ja investointikykyä heikennetään.

Lähipalvelut huolena

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Arja Juvonen korosti, ettei sote-vastuun siirtämistä maakunnille saa käyttää tekosyynä lähipalveluiden alasajoon.

Perussuomalaisten mielestä erityisesti vanhustenhoidon tulee säilyä kuntien alueella ja niiden järjestämisvastuulla.

Perussuomalaisten Arja Juvosen mielestä sote-vastuun siirtämistä maakunnille ei saa käyttää tekosyynä lähipalveluiden alasajoon.
Perussuomalaisten Arja Juvosen mielestä sote-vastuun siirtämistä maakunnille ei saa käyttää tekosyynä lähipalveluiden alasajoon.

Palvelujen rahoitusta Juvonen piti uudistuksen keskeisenä ongelmana.

– Hyvä hallitus, te olette antamassa EU:n elvytyspakettiin miljardikaupalla rahaa, joka tarvittaisiin sote-palvelujen korjaamiseen. Suomalaisten sote-rahat annetaan muille maille, hän arvosteli.

Juvonen oli huolissaan myös henkilöstön asemasta.

– Mikään uudistus ei voi onnistua, vaikka taustalla pyörisi millainen hallintohimmeli, jos varsinaisen työn tekevä henkilöstö puuttuu.

Juvonen muistutti, että sdp:n puheenjohtajana toiminut Antti Rinne lupasi vielä eduskuntavaalituloksen varmistuttua, että jos sdp on hallituksessa, sotea tehdään yhdessä muiden puolueiden kanssa parlamentaarisesti. Nyt niin ei tapahtunut.

– Kaikki keskeiset päätökset tehtiin ilman yhteistä valmistelua, poliittisten valintojen pohjalta asiantuntijoita kuulematta ja vaikutusarvioita laatimatta.

Maakuntaveronkin hallitus päätti toteuttaa viimeistään 2026, minkä vuoksi asiaa valmistelevalle komitealle jäi Juvosen mukaan pelkkä kumileimasimen rooli.

Osa hyvinvointialueista liian pieniä

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajan Päivi Räsäsen mielestä uudistus olisi pitänyt valmistella sosiaali- ja terveyspalvelujen eikä poliittisen tarkoituksenmukaisuuden pohjalta.

Räsäsen mielestä osa hyvinvointialueista on pienempiä kuin keskisuuret kaupungit eivätkä ne pysty toteuttamaan palvelujen integraatiota.

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen arvosteli maakuntaveroa. Mitä useampi verottaja, sitä enemmän veroja, hän sanoi.
Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen arvosteli maakuntaveroa. Mitä useampi verottaja, sitä enemmän veroja, hän sanoi.

Maakuntaveron sijaan kristillisdemokraatit kannattavat sote-palvelujen rahoitusta valtion talousarviosta.

– Keskeiset huolet uudistuksessa ovat raskas maakuntamalli, puutteellinen integraatio, riittämätön rahoitus, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntarjoajien asema sekä viime kauden tavoin tiukka aikataulu, Räsänen kiteytti.

14.12. korjattu näppäilyvirhe vuosiluvussa: Maakuntaveron kerrottiin virheellisesti toteutuvan 201. Oikea vuosiluku on 2026.

Sote-uudistus

Aikataulu

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta annettiin eduskunnan käsittelyyn 8. joulukuuta 2020.

Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksesta, eli sote-lakipaketista.

Eduskunta käsittelee sote-uudistusta kevätkauden 2021 ajan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tavoitteena on tehdä mietintö sote-uudistuksesta kesäkuuhun 2021 mennessä.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäisi väliaikainen valmistelutoimielin heti esityksessä ehdotetun lainsäädännön tultua voimaan.

Lait tulisivat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023.

Aluevaalit ajoittuisivat alkuvuoteen 2022, jonka jälkeen aluevaltuustot aloittaisivat toimintansa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueita on 21 kappaletta ja lisäksi Helsinki ja HUS. Hyvinvointialueiden perustamista koskevat lait tulisivat voimaan 1.7.2021.

Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät sote-palvelujen ja pelastustoimen kustannukset ovat 19,9 mrd. euroa.