Sosiaali- ja terveysministeriö
Viimeisin 12 tuntia
Ministeriö jakoi 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten työllistämiseen ja työkyvyn parantamiseen – Oulun kaupunki sai yli miljoonan

Mi­nis­te­riö jakoi 17 mil­joo­naa euroa osa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mi­seen ja työ­ky­vyn pa­ran­ta­mi­seen – Oulun kau­pun­ki sai yli mil­joo­nan

13:58 1
Kuukausi
THL: Uusien koronatartuntojen kasvu tasaantunut, mutta tilanteen kehitystä ei voida ennustaa

THL: Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen kasvu ta­saan­tu­nut, mutta ti­lan­teen ke­hi­tys­tä ei voida en­nus­taa

22.10.2020 11:39 0
Tiukimmat rajoitukset yökerhoihin, anniskelubaareihin ja pubeihin – ruokaravintoloihin kevyemmät rajoitukset

Tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set yö­ker­hoi­hin, an­nis­ke­lu­baa­rei­hin ja pu­bei­hin – ruo­ka­ra­vin­to­loi­hin ke­vyem­mät ra­joi­tuk­set

20.10.2020 13:50 4
THL ja STM: Koronatartuntojen määrä kasvanut Suomessa merkittävästi, sairaalahoidossa olevien määrä yli kaksinkertainen syyskuun loppuun verrattuna

THL ja STM: Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kas­va­nut Suo­mes­sa mer­kit­tä­väs­ti, sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien määrä yli kak­sin­ker­tai­nen syys­kuun loppuun ver­rat­tu­na

15.10.2020 11:23 0
Ministeri Kiuru puolusti hallituksen kiisteltyä maskilinjausta: Keväällä asiantuntijatieto ei puoltanut laajaa maskisuositusta

Mi­nis­te­ri Kiuru puo­lus­ti hal­li­tuk­sen kiis­tel­tyä mas­ki­lin­jaus­ta: Ke­vääl­lä asian­tun­ti­ja­tie­to ei puol­ta­nut laajaa mas­ki­suo­si­tus­ta

14.10.2020 14:20 0
STM:n kansliapäällikkö Varhila: Ministeriön maskiselvitykseen ei liittynyt poliittista ohjausta

STM:n kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Mi­nis­te­riön mas­ki­sel­vi­tyk­seen ei liit­ty­nyt po­liit­tis­ta oh­jaus­ta

14.10.2020 10:36 5
IS: THL halusi keväällä tiedottaa maskien käytöstä, sosiaali- ja terveysministeriö torppasi aikeet

IS: THL halusi ke­vääl­lä tie­dot­taa maskien käy­tös­tä, so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö torp­pa­si aikeet

12.10.2020 21:56 16
Yle: STM haluaa tiukemmat ravintolarajoitukset jo ensi viikonlopuksi – Kiuru: "Ensi viikolla voi olla jo liian myöhäistä"

Yle: STM haluaa tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jo ensi vii­kon­lo­puk­si – Kiuru: "Ensi vii­kol­la voi olla jo liian myö­häis­tä"

06.10.2020 20:08 3
Matkustusrajoituksiin esitetään muutoksia – Suomeen voisi ehkä päästä viikoksi ilman karanteenia, jos otattaa koronatestin rajalla

Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin esi­te­tään muu­tok­sia – Suomeen voisi ehkä päästä vii­kok­si ilman ka­ran­tee­nia, jos otattaa ko­ro­na­tes­tin rajalla

06.10.2020 12:44 2
Koronaepidemian kiihtyminen näyttää jatkuvan Suomessa eritoten HUSin alueella – osassa Suomea epidemiatilanne yhä rauhallinen

Ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mi­nen näyttää jat­ku­van Suo­mes­sa eri­to­ten HUSin alueel­la – osassa Suomea epi­de­mia­ti­lan­ne yhä rau­hal­li­nen

01.10.2020 09:55 1
Vanhemmat
Suomi on koronaepidemian kiihtymisvaiheen rajalla, sairaanhoitopiirejä ehkä jo sen yli – "Nyt on toiminnan hetki"

Suomi on ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen ra­jal­la, sai­raan­hoi­to­pii­re­jä ehkä jo sen yli – "Nyt on toi­min­nan hetki"

24.09.2020 11:17 0
STM ja THL: Koronaepidemian kiihtymisestä nähtävissä useita merkkejä – kiihtymisvaiheessa maskisuositus laajenee toisen asteen oppilaitoksiin, korkeakouluihin ja kauppakeskuksiin

STM ja THL: Ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mi­ses­tä näh­tä­vis­sä useita merk­ke­jä – kiih­ty­mis­vai­hees­sa mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee toisen asteen op­pi­lai­tok­siin, kor­kea­kou­lui­hin ja kaup­pa­kes­kuk­siin

24.09.2020 10:17 2
THL ja STM: Koronatapausten määrä kasvanut Suomessa, tauti leviää eritoten nuorten ja työikäisten keskuudessa – suurin osa uusista tartunnoista liittyy jo tiedossa oleviin ketjuihin

THL ja STM: Ko­ro­na­ta­paus­ten määrä kas­va­nut Suo­mes­sa, tauti leviää eri­to­ten nuorten ja työ­ikäis­ten kes­kuu­des­sa – suurin osa uusista tar­tun­nois­ta liittyy jo tie­dos­sa oleviin ket­jui­hin

17.09.2020 09:40 0
Ministerivaliokunta linjasi Suomen lääkärikoptereista – STM ja Finnhems vaikenevat muutoksista täysin

Mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta linjasi Suomen lää­kä­ri­kop­te­reis­ta – STM ja Finn­hems vai­ke­ne­vat muu­tok­sis­ta täysin

09.09.2020 17:24 1
Sosiaali- ja terveysministeriössä mahdollinen korona-altistus: Krista Kiuru ja ministeriön henkilöstöä etätöihin

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­sä mah­dol­li­nen ko­ro­na-al­tis­tus: Krista Kiuru ja mi­nis­te­riön hen­ki­lös­töä etä­töi­hin

07.09.2020 17:20 7
Alkoholin etämyyntikielto ei aiheuta EU-toimenpiteitä, vakuuttaa STM:n hallitusneuvos – meppi Sarvamaa tulkitsee toisin

Al­ko­ho­lin etä­myyn­ti­kiel­to ei aiheuta EU-toi­men­pi­tei­tä, va­kuut­taa STM:n hal­li­tus­neu­vos – meppi Sar­va­maa tul­kit­see toisin

02.09.2020 06:00 7
Mikä on koronaviruksen tautitilanne Suomessa ja kansainvälisesti? Katso tallenne STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudesta

Mikä on ko­ro­na­vi­ruk­sen tau­ti­ti­lan­ne Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­ses­ti? Katso tal­len­ne STM:n ja THL:n tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

27.08.2020 09:34 0
Yleisötapahtumien rajoitukset eivät kiristykään – ohjauskirjeessä oli kohtalokas kirjoitusvirhe

Ylei­sö­ta­pah­tu­mien ra­joi­tuk­set eivät ki­ris­ty­kään – oh­jaus­kir­jees­sä oli koh­ta­lo­kas kir­joi­tus­vir­he

24.08.2020 15:43 12
Kommentti: 50 olikin 500, ja päivän suurin uutinen muuttui pannukakuksi – näppäilyvirhe osui viranomaisten kannalta ikävälle hetkelle

Kom­ment­ti: 50 olikin 500, ja päivän suurin uutinen muuttui pan­nu­ka­kuk­si – näp­päi­ly­vir­he osui vi­ran­omais­ten kan­nal­ta ikä­väl­le het­kel­le

24.08.2020 15:20 5
Tilaajille
THL ja STM tiedottavat suojamaskisuosituksen valmistelusta kello 10, katso suora lähetys

THL ja STM tie­dot­ta­vat suo­ja­mas­ki­suo­si­tuk­sen val­mis­te­lus­ta kello 10, katso suora lähetys

06.08.2020 09:50 0