Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Siikajoki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei sääs­tö­jä hin­nal­la millä hyvänsä

09.11.2023 06:00 10
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

06.11.2023 13:36 1
Rakennus-Avantin kohde Ruukissa viivästyy osin yrityssaneerauksen vuoksi – yritystä on haettu myös konkurssiin

Ra­ken­nus-Avan­tin kohde Ruu­kis­sa vii­väs­tyy osin yri­tys­sa­nee­rauk­sen vuoksi – yri­tys­tä on haettu myös kon­kurs­siin

03.11.2023 17:30 2
Tilaajille
Pohteen digitaalinen sotekeskus laajenee Raahen seudulle – Pohde lupailee nopeaa palvelua myös iltaisin ja viikonloppuisin

Pohteen di­gi­taa­li­nen so­te­kes­kus laa­je­nee Raahen seu­dul­le – Pohde lu­pai­lee nopeaa pal­ve­lua myös il­tai­sin ja vii­kon­lop­puisin

25.10.2023 11:29 7
Yhtäkkiä edessä oli täysin pimeä peräkärry – Kirsi Kivioja joutui Kasitiellä vakavaan liikenneonnettomuuteen, mutta heti leikkauksen jälkeen hän päätti kuntoutua

Yht­äk­kiä edessä oli täysin pimeä pe­rä­kär­ry – Kirsi Kivioja joutui Ka­si­tiel­lä va­ka­vaan lii­ken­neon­net­to­muu­teen, mutta heti leik­kauk­sen jälkeen hän päätti kun­tou­tua

21.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Pelastuslaitoksella noin 40 tulvatehtävää Pattijoella viikonlopun aikana – vedenpinta on laskenut merkittävästi, mutta sunnuntain tilanne yhä epävarma

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la noin 40 tul­va­teh­tä­vää Pat­ti­joel­la vii­kon­lo­pun aikana – ­ve­den­pin­ta on las­ke­nut mer­kit­tä­väs­ti, mutta sun­nun­tain tilanne yhä epä­var­ma

14.10.2023 21:04
Eteläisen Pohjois-Pohjanmaan tulvatilanteessa helpottamisen merkkejä, pienempiä teitä yhä poikki eri puolilla

Ete­läi­sen Poh­jois-Poh­jan­maan tul­va­ti­lan­tees­sa hel­pot­ta­mi­sen merk­ke­jä, pie­nem­piä teitä yhä poikki eri puo­lil­la

13.10.2023 14:52
Kahdeksan lammasta hakeutui sateen suojaan ja jäi jumiin Siikajoella

Kah­dek­san lam­mas­ta ha­keu­tui sateen suojaan ja jäi jumiin Sii­ka­joel­la

12.10.2023 18:33
Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan ja nyt rakennusala on ahdingossa – luottamus yritykseen on silti vahva

Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan ja nyt ra­ken­nus­ala on ah­din­gos­sa – luot­ta­mus yri­tyk­seen on silti vahva

18.09.2023 18:00 11
Tilaajille
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Tutkija kertoo lajin leviävän hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Tutkija kertoo lajin le­viä­vän hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

13.09.2023 13:19 3
Tilaajille
Autoilija kaahasi lähes kahtasataa Siikajoella

Au­toi­li­ja kaahasi lähes kah­ta­sa­taa Sii­ka­joel­la

02.09.2023 17:00 9
Kaleva kysyi: Oletko huolissasi Suomessa esiintyvästä rasismista?

Kaleva kysyi: Oletko huo­lis­sa­si Suo­mes­sa esiin­ty­väs­tä ra­sis­mis­ta?

02.09.2023 06:00
Tilaajille
Ruukin tutkimusaseman salmonella  on todennäköisesti lähtöisin linnuista - puhdistustoimet meneillään

Ruukin tut­ki­mus­ase­man sal­mo­nel­la on to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin lin­nuis­ta - puh­dis­tus­toi­met me­neil­lään

02.08.2023 11:16
Tilaajille
Käpytikkojen hurja suurvaellus näkyy myös Oulussa – Kalajoella laskettiin yli 13 000 tikkaa aamun aikana

Kä­py­tik­ko­jen hurja suur­vael­lus näkyy myös Oulussa – Ka­la­joel­la las­ket­tiin yli 13 000 tikkaa aamun aikana

01.08.2023 15:43 12
Tilaajille
Kai Hyttinen kiristi Siikajoki-rallin voittoon viimeisillä hetkillä: "Kyllä piti melko paljon varoa vetisiä uria"

Kai Hyt­ti­nen kiristi Sii­ka­jo­ki-ral­lin voit­toon vii­mei­sil­lä het­kil­lä: "Kyllä piti melko paljon varoa vetisiä uria"

22.07.2023 20:39 1
Tilaajille
Näytteistä tuli varmistus: Luonnonvarakeskuksen Ruukin koetoimintapaikan naudoilla on salmonellaa

Näyt­teis­tä tuli var­mis­tus: Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen Ruukin koe­toi­min­ta­pai­kan nau­doil­la on sal­mo­nel­laa

14.07.2023 11:06
Ruukissa on paljastunut salmonellaepäily Luonnonvarakeskuksen lihanaudoilla – vahvistus tulee lähipäivinä

Ruu­kis­sa on pal­jas­tu­nut sal­mo­nel­la­epäi­ly Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen li­ha­nau­doil­la – vah­vis­tus tulee lä­hi­päi­vi­nä

13.07.2023 13:36 2
Ruukin vastaanottokeskus suljetaan tänä vuonna – Kuusamossa vastaanottokeskuksen yksityisasuntoihin sijoitettu osa jatkaa

Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kus sul­je­taan tänä vuonna – Kuu­sa­mos­sa vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen yk­si­tyis­asun­toi­hin si­joi­tet­tu osa jatkaa

06.07.2023 14:13
Tilaajille
Paluu ravintolan keittiöön autokierroksen jälkeen – Juha Äijälän kokkiura alkoi nykyiseltä Tervatuvalta, nyt hän on ravintolan yrittäjä

Paluu ra­vin­to­lan keit­tiöön au­to­kier­rok­sen jälkeen – Juha Äijälän kok­ki­ura alkoi ny­kyi­sel­tä Ter­va­tu­val­ta, nyt hän on ra­vin­to­lan yrit­tä­jä

28.06.2023 13:42
Tilaajille
Siikajoella piharakennus paloi ja navettarakennus kärsi vahinkoja, palokunta sai estettyä leviämisen omakotitaloon

Sii­ka­joel­la pi­ha­ra­ken­nus paloi ja na­vet­ta­ra­ken­nus kärsi va­hin­ko­ja, pa­lo­kun­ta sai es­tet­tyä le­viä­mi­sen oma­ko­ti­ta­loon

26.05.2023 08:02