Palohälytykset
Kauppakeskus Zeppelinin katolla tehtiin tulitöitä – tietokatkos ja asiakkaan näkemät liekit johtivat suureen palohälytykseen, paikalle kiirehti 14 pelastusyksikköä

Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nin katolla tehtiin tu­li­töi­tä – tie­to­kat­kos ja asiak­kaan näkemät liekit joh­ti­vat suureen pa­lo­hä­ly­tyk­seen, pai­kal­le kii­reh­ti 14 pe­las­tus­yk­sik­köä

18.11.2020 18:26 0
Typpitielle annettiin hälytys suuresta rakennuspalosta, syyksi paljastui palaneen käry

Typ­pi­tiel­le an­net­tiin hälytys suu­res­ta ra­ken­nus­pa­los­ta, syyksi pal­jas­tui pa­la­neen käry

16.11.2020 11:51 0
Liesituuletin syttyi palamaan Kaijonharjussa

Lie­si­tuu­le­tin syttyi pa­la­maan Kai­jon­har­jus­sa

09.10.2020 21:04 0
Laanilan tehdasalueen liekki aiheutti palohälytyksen – kyse oli normaalista toiminnasta

Laa­ni­lan teh­das­alueen liekki ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen – kyse oli nor­maa­lis­ta toi­min­nas­ta

01.10.2020 11:45 2