Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Palohälytykset
Kompressori kärytti yrityksen tiloissa Iissä, palokunta kävi varmistamassa tilanteen

Komp­res­so­ri kärytti yri­tyk­sen ti­lois­sa Iissä, pa­lo­kun­ta kävi var­mis­ta­mas­sa ti­lan­teen

15.03.2022 13:32
Komponentin kärähdys aiheutti palohälytyksen maalaamossa Limingassa

Kom­po­nen­tin kä­räh­dys ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen maa­laa­mos­sa Li­min­gas­sa

11.01.2022 12:16
Vesihöyry aiheutti palohälytyksen omakotitaloon Posiolla

Ve­si­höy­ry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­loon Po­siol­la

05.01.2022 06:29
Useita yksiköitä hälytettiin sunnuntai-iltana Oulun Valkeaan – hälytyksen aiheutti painepesuri

Useita yk­si­köi­tä hä­ly­tet­tiin sun­nun­tai-il­ta­na Oulun Val­keaan – hä­ly­tyk­sen ai­heut­ti pai­ne­pe­su­ri

14.11.2021 21:52

Kä­räh­tä­nyt säh­kö­kom­po­nent­ti päästi savut Nuot­ta­saa­ren teh­da­sa­lueel­la, pe­las­tus­lai­tos kävi var­mis­ta­mas­sa ti­lan­teen

25.10.2021 09:51

Ker­ros­ta­lon käy­tä­väs­sä leijui savua ja pa­la­neen käryä Tui­ras­sa – Pa­lo­kun­ta tutki paikat, ai­heut­ta­ja jäi mys­tee­rik­si

01.10.2021 21:37
Suuri nuotio aiheutti palohälytyksen Simossa

Suuri nuotio ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Simossa

10.09.2021 22:39
Metsokankaan koululle palohälytys – syynä oli todennäköisesti mopoista tullut kuminkäry

Met­so­kan­kaan kou­lul­le pa­lo­hä­ly­tys – syynä oli to­den­nä­köi­ses­ti mo­pois­ta tullut ku­min­kä­ry

20.08.2021 18:41 3
Savunmuodostus aiheutti palohälytyksen lämpökeskuksessa Reisjärvellä

Sa­vun­muo­dos­tus ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen läm­pö­kes­kuk­ses­sa Reis­jär­vel­lä

13.08.2021 20:02
Liesituulettimen vika aiheutti savua rivitalossa Ylivieskassa

Lie­si­tuu­let­ti­men vika ai­heut­ti savua ri­vi­ta­los­sa Yli­vies­kas­sa

19.07.2021 21:30 1
Savun käry aiheutti palohälytyksen Oulun Heinäpäässä

Savun käry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Oulun Hei­nä­pääs­sä

11.06.2021 19:33
Koulurakennuksessa olleessa mikrossa kärähti Kuhmossa – kolme altistui savulle

Kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa ol­lees­sa mik­ros­sa kärähti Kuh­mos­sa – kolme al­tis­tui savulle

07.04.2021 10:39
Ruoka kärysi uunissa Toivoniemessä Oulussa – pelastuslaitos pääsi asuntoon ikkunan kautta

Ruoka kärysi uunissa Toi­vo­nie­mes­sä Oulussa – pe­las­tus­lai­tos pääsi asun­toon ikkunan kautta

03.03.2021 15:18
Pelastuslaitos hälytettiin Muhoksen Pyhäkosken voimalaitokselle sisätiloissa havaitun savun vuoksi – paikalta löytyi pieni palo

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Mu­hok­sen Py­hä­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­le si­sä­ti­lois­sa ha­vai­tun savun vuoksi – pai­kal­ta löytyi pieni palo

12.01.2021 15:07
Liedellä kärynnyt ruoka aiheutti savua porraskäytävään Linnanmaalla – asunnon asukas vietiin tarkistettavaksi sairaalaan

Lie­del­lä kä­ryn­nyt ruoka ai­heut­ti savua por­ras­käy­tä­vään Lin­nan­maal­la – asunnon asukas vietiin tar­kis­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

26.12.2020 09:33
Sähkökiukaan vika aiheutti palohälytyksen Kempeleessä

Säh­kö­kiu­kaan vika ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kem­pe­lees­sä

24.12.2020 11:40
Sähkökeskuksessa syntyi käryä Raahen uimahallilla – pelastuslaitos varautui suureen rakennuspaloon

Säh­kö­kes­kuk­ses­sa syntyi käryä Raahen ui­ma­hal­lil­la – pe­las­tus­lai­tos va­rau­tui suureen ra­ken­nus­pa­loon

17.12.2020 07:29
Nuottasaaren tehdasalueella tehdyt tulityöt sytyttivät palonalun eristeissä, ripeä alkusammutus esti isommat vahingot

Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­la tehdyt tu­li­työt sy­tyt­ti­vät pa­lon­alun eris­teis­sä, ripeä al­ku­sam­mu­tus esti isommat va­hin­got

14.12.2020 18:36
Ilmanvaihtokoneen vika aiheutti tulipalon Rovaniemen kaupungintalolla

Il­man­vaih­to­ko­neen vika ai­heut­ti tu­li­pa­lon Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lol­la

11.12.2020 10:43
Kauppakeskus Zeppelinin katolla tehtiin tulitöitä – tietokatkos ja asiakkaan näkemät liekit johtivat suureen palohälytykseen, paikalle kiirehti 14 pelastusyksikköä

Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nin katolla tehtiin tu­li­töi­tä – tie­to­kat­kos ja asiak­kaan näkemät liekit joh­ti­vat suureen pa­lo­hä­ly­tyk­seen, pai­kal­le kii­reh­ti 14 pe­las­tus­yk­sik­köä

18.11.2020 18:27