Palohälytykset

Suuri nuotio ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Simossa

10.09.2021 22:39

Met­so­kan­kaan kou­lul­le pa­lo­hä­ly­tys – syynä oli to­den­nä­köi­ses­ti mo­pois­ta tullut ku­min­kä­ry

20.08.2021 18:41 3

Sa­vun­muo­dos­tus ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen läm­pö­kes­kuk­ses­sa Reis­jär­vel­lä

13.08.2021 20:02

Lie­si­tuu­let­ti­men vika ai­heut­ti savua ri­vi­ta­los­sa Yli­vies­kas­sa

19.07.2021 21:30 1

Savun käry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Oulun Hei­nä­pääs­sä

11.06.2021 19:33

Kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa ol­lees­sa mik­ros­sa kärähti Kuh­mos­sa – kolme al­tis­tui savulle

07.04.2021 10:39

Ruoka kärysi uunissa Toi­vo­nie­mes­sä Oulussa – pe­las­tus­lai­tos pääsi asun­toon ikkunan kautta

03.03.2021 15:18

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Mu­hok­sen Py­hä­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­le si­sä­ti­lois­sa ha­vai­tun savun vuoksi – pai­kal­ta löytyi pieni palo

12.01.2021 15:07

Lie­del­lä kä­ryn­nyt ruoka ai­heut­ti savua por­ras­käy­tä­vään Lin­nan­maal­la – asunnon asukas vietiin tar­kis­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

26.12.2020 09:33

Säh­kö­kiu­kaan vika ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kem­pe­lees­sä

24.12.2020 11:40

Säh­kö­kes­kuk­ses­sa syntyi käryä Raahen ui­ma­hal­lil­la – pe­las­tus­lai­tos va­rau­tui suureen ra­ken­nus­pa­loon

17.12.2020 07:29

Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­la tehdyt tu­li­työt sy­tyt­ti­vät pa­lon­alun eris­teis­sä, ripeä al­ku­sam­mu­tus esti isommat va­hin­got

14.12.2020 18:36

Il­man­vaih­to­ko­neen vika ai­heut­ti tu­li­pa­lon Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lol­la

11.12.2020 10:43

Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nin katolla tehtiin tu­li­töi­tä – tie­to­kat­kos ja asiak­kaan näkemät liekit joh­ti­vat suureen pa­lo­hä­ly­tyk­seen, pai­kal­le kii­reh­ti 14 pe­las­tus­yk­sik­köä

18.11.2020 18:27

Typ­pi­tiel­le an­net­tiin hälytys suu­res­ta ra­ken­nus­pa­los­ta, syyksi pal­jas­tui pa­la­neen käry

16.11.2020 11:51

Lie­si­tuu­le­tin syttyi pa­la­maan Kai­jon­har­jus­sa

09.10.2020 21:04

Laa­ni­lan teh­das­alueen liekki ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen – kyse oli nor­maa­lis­ta toi­min­nas­ta

01.10.2020 11:45 2