Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Palohälytykset
Itsestään hajonnut suihku aiheutti keskisuuren rakennuspalohälytyksen Oulaisissa

It­ses­tään ha­jon­nut suihku ai­heut­ti kes­ki­suu­ren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ou­lai­sis­sa

10.01.2024 11:33
Runsas teatterisavu laukaisi palohälytyksen viulukonsertin alussa Ylivieskassa

Runsas teat­te­ri­sa­vu lau­kai­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen viu­lu­kon­ser­tin alussa Yli­vies­kas­sa

01.12.2023 19:40 2
Leipä kärähti mikrossa – koko koulu tyhjennettiin Nivalassa

Leipä kärähti mik­ros­sa – koko koulu tyh­jen­net­tiin Ni­va­las­sa

01.12.2023 11:04
Liedelle unohtunut paistinpannu aiheutti hälytyksen tulipalosta Karjasillalla

Lie­del­le unoh­tu­nut pais­tin­pan­nu ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen tu­li­pa­los­ta Kar­ja­sil­lal­la

13.11.2023 15:32
Pelastuslaitos hälytettiin Haapajärven terveyskeskukseen – tulipaloa ei löytynyt

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Haa­pa­jär­ven ter­veys­kes­kuk­seen – tu­li­pa­loa ei löy­ty­nyt

11.10.2023 12:19
Piipun päässä loimottava liekki Laanilassa aiheutti palohälytyksen – palomestari muistuttaa mistä on kyse

Piipun päässä loi­mot­ta­va liekki Laa­ni­las­sa ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen – pa­lo­mes­ta­ri muis­tut­taa mistä on kyse

12.09.2023 17:44 11
Ilmankostuttimen höyryä epäiltiin tulipalon savuksi Oulun Toivoniemessä

Il­man­kos­tut­ti­men höyryä epäil­tiin tu­li­pa­lon savuksi Oulun Toi­vo­nie­mes­sä

24.07.2023 23:42 3
Palanut leipä aiheutti palohälytyksen Limingassa

Palanut leipä ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Li­min­gas­sa

15.05.2023 06:52
Häiriö kemikaalitehtaalla tupsautti hiilipölyä ilmaan Oulun Nuottasaaressa, palokunta sai suuren hälytyksen

Häiriö ke­mi­kaa­li­teh­taal­la tup­saut­ti hii­li­pö­lyä ilmaan Oulun Nuot­ta­saa­res­sa, pa­lo­kun­ta sai suuren hä­ly­tyk­sen

18.04.2023 11:22 4
Hakkuriin jumittunut puutavara aiheutti savua sahan hallitilaan Tervolassa

Hak­ku­riin ju­mit­tu­nut puu­ta­va­ra ai­heut­ti savua sahan hal­li­ti­laan Ter­vo­las­sa

30.01.2023 08:27
Tilaajille
Kompressori kärytti yrityksen tiloissa Iissä, palokunta kävi varmistamassa tilanteen

Komp­res­so­ri kärytti yri­tyk­sen ti­lois­sa Iissä, pa­lo­kun­ta kävi var­mis­ta­mas­sa ti­lan­teen

15.03.2022 13:32
Komponentin kärähdys aiheutti palohälytyksen maalaamossa Limingassa

Kom­po­nen­tin kä­räh­dys ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen maa­laa­mos­sa Li­min­gas­sa

11.01.2022 12:16
Vesihöyry aiheutti palohälytyksen omakotitaloon Posiolla

Ve­si­höy­ry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­loon Po­siol­la

05.01.2022 06:29
Useita yksiköitä hälytettiin sunnuntai-iltana Oulun Valkeaan – hälytyksen aiheutti painepesuri

Useita yk­si­köi­tä hä­ly­tet­tiin sun­nun­tai-il­ta­na Oulun Val­keaan – hä­ly­tyk­sen ai­heut­ti pai­ne­pe­su­ri

14.11.2021 21:52

Kä­räh­tä­nyt säh­kö­kom­po­nent­ti päästi savut Nuot­ta­saa­ren teh­da­sa­lueel­la, pe­las­tus­lai­tos kävi var­mis­ta­mas­sa ti­lan­teen

25.10.2021 09:51

Ker­ros­ta­lon käy­tä­väs­sä leijui savua ja pa­la­neen käryä Tui­ras­sa – Pa­lo­kun­ta tutki paikat, ai­heut­ta­ja jäi mys­tee­rik­si

01.10.2021 21:37
Suuri nuotio aiheutti palohälytyksen Simossa

Suuri nuotio ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Simossa

10.09.2021 22:39
Metsokankaan koululle palohälytys – syynä oli todennäköisesti mopoista tullut kuminkäry

Met­so­kan­kaan kou­lul­le pa­lo­hä­ly­tys – syynä oli to­den­nä­köi­ses­ti mo­pois­ta tullut ku­min­kä­ry

20.08.2021 18:41 3
Savunmuodostus aiheutti palohälytyksen lämpökeskuksessa Reisjärvellä

Sa­vun­muo­dos­tus ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen läm­pö­kes­kuk­ses­sa Reis­jär­vel­lä

13.08.2021 20:02
Liesituulettimen vika aiheutti savua rivitalossa Ylivieskassa

Lie­si­tuu­let­ti­men vika ai­heut­ti savua ri­vi­ta­los­sa Yli­vies­kas­sa

19.07.2021 21:30 1