Seurakuntavaalit
Karjasillan ja Oulujoen nuorten ikä jäi pois seurakuntavaalien merkinnöistä – alle 18-vuotiaatkin äänestivät, vaikka siltä ei näyttänytkään järjestelmässä

Kar­ja­sil­lan ja Ou­lu­joen nuorten ikä jäi pois seu­ra­kun­ta­vaa­lien mer­kin­nöis­tä – alle 18-vuo­tiaat­kin ää­nes­ti­vät, vaikka siltä ei näyt­tä­nyt­kään jär­jes­tel­mäs­sä

20.11.2018 18:11 8
16–17-vuotiaiden äänestysinto seurakuntavaaleissa pysyi samana kuin 2014 – ensimmäistä kerta uurnilla 2010 oli kaikkein vilkkain

16–17-vuo­tiai­den ää­nes­tys­in­to seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa pysyi samana kuin 2014 – en­sim­mäis­tä kerta uur­nil­la 2010 oli kaik­kein vilk­kain

19.11.2018 09:14
Oulun seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin kolme alle 20-vuotiasta – katso Oulun seurakunnista luottamushenkilöiksi valitut

Oulun seu­ra­kun­tien yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon va­lit­tiin kolme alle 20-vuo­tias­ta – katso Oulun seu­ra­kun­nis­ta luot­ta­mus­hen­ki­löik­si valitut

18.11.2018 23:30 26
Kirkkoherra lupasi mennä naimisiin, jos äänestysprosentti nousee yli 40:n – koko maan alustava äänestysprosentti on 14,5, Oulussa 12,2

Kirk­ko­her­ra lupasi mennä nai­mi­siin, jos ää­nes­tys­pro­sent­ti nousee yli 40:n – koko maan alus­ta­va ää­nes­tys­pro­sent­ti on 14,5, Oulussa 12,2

18.11.2018 23:01 11
Oulussa jonotettiin uurnille seurakuntavaalipäivänä

Oulussa jo­no­tet­tiin uur­nil­le seu­ra­kun­ta­vaa­li­päi­vä­nä

18.11.2018 22:20 5
Suora vaalilähetys seurakuntavaaleista: Äänestäjät valitsevat 8 000 uutta luottamushenkilöä

Suora vaa­li­lä­he­tys seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta: Ää­nes­tä­jät va­lit­se­vat 8 000 uutta luot­ta­mus­hen­ki­löä

18.11.2018 21:00 8
Sunnuntaina on äänestetty seurakuntavaaleissa, äänestyspaikat menivät kiinni

Sun­nun­tai­na on ää­nes­tet­ty seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa, ää­nes­tys­pai­kat menivät kiinni

18.11.2018 20:02 1
Viime hetken äänestäjäkin ehtii iltakahdeksaan asti vaaliuurnille seurakuntavaaleissa – oman seurakunnan äänestyspaikan voi tarkistaa netin hakukoneesta

Viime hetken ää­nes­tä­jä­kin ehtii il­ta­kah­dek­saan asti vaa­li­uur­nil­le seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – oman seu­ra­kun­nan ää­nes­tys­pai­kan voi tar­kis­taa netin ha­ku­ko­nees­ta

18.11.2018 19:03 1
Tänään äänestetään seurakuntavaaleissa – äänestyspaikat sulkeutuvat kahdeksalta illalla

Tänään ää­nes­te­tään seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – ää­nes­tys­pai­kat sul­keu­tu­vat kah­dek­sal­ta illalla

18.11.2018 10:00 20
Seurakuntien ennakkoäänestys laimeaa isoissa kaupungeissa — pikku paikkakunnat kunnostautuneet uurnilla

Seu­ra­kun­tien en­nak­ko­ää­nes­tys laimeaa isoissa kau­pun­geis­sa — pikku paik­ka­kun­nat kun­nos­tau­tu­neet uur­nil­la

10.11.2018 19:10
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkoi Oulussa viime kertaa vilkkaammin – lentoasemallakin voi äänestää

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi Oulussa viime kertaa vilk­kaam­min – len­to­ase­mal­la­kin voi ää­nes­tää

06.11.2018 18:08 3
Seurakuntavaalit ovat puolueille marginaalivaalit, eivätkä ne kiinnosta edes äänestäjiä – vasemmistoliiton oululaiselle  Hilkka Haagalle kirkon ja puolueen yhteiset arvot ovat politiikkaa tärkeämpi asia

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat puo­lueil­le mar­gi­naa­li­vaa­lit, eivätkä ne kiin­nos­ta edes ää­nes­tä­jiä – va­sem­mis­to­lii­ton ou­lu­lai­sel­le Hilkka Haa­gal­le kirkon ja puo­lueen yh­tei­set arvot ovat po­li­tiik­kaa tär­keäm­pi asia

03.11.2018 08:00
Tilaajille
Tynkkynen IS:lle: Pyyntöjä liittyä tullut muistakin puolueista

Tynk­ky­nen IS:lle: Pyyn­tö­jä liittyä tullut muis­ta­kin puo­lueis­ta

27.10.2015 22:35 28

Lehdet: Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys ai­heut­ti se­kaan­nus­ta - tu­han­sia ääniä hy­lät­tiin

13.11.2014 03:34 7

Piispa Luoma: Yh­teis­työ­tä kirkon sisällä tii­vis­tet­tä­vä

10.11.2014 00:13 3
Juha Hänninen oli tuomiokirkkoseurakunnan ääniharava

Juha Hän­ni­nen oli tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan ää­ni­ha­ra­va

09.11.2014 23:06 27

Tuo­mio­ro­vas­ti­kun­nan ää­nes­tys­tu­los

09.11.2014 22:17 1

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pro­sent­ti laski edel­li­sis­tä vaa­leis­ta

09.11.2014 21:29 21
Seurakuntavaalien tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien tu­lok­sia Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

09.11.2014 21:24 23

Li­min­gan ro­vas­ti­kun­nan ää­nes­tys­tu­los

09.11.2014 20:00