Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Seurakuntavaalit
Oulussa seurakuntavaalien äänestysprosentti 10,3 – innokkaimmat äänestäjät Oulunsalossa, laiskimmin uurnilla käytiin Tuiran seurakunnassa

Oulussa seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti 10,3 – in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät Ou­lun­sa­los­sa, lais­kim­min uur­nil­la käytiin Tuiran seu­ra­kun­nas­sa

21.11.2022 08:15 7
Jos haluaa vaikuttaa seurakuntien ja kirkon linjanvetoihin, hetki lyö tulevana sunnuntaina
Pääkirjoitus

Jos haluaa vai­kut­taa seu­ra­kun­tien ja kirkon lin­jan­ve­toi­hin, hetki lyö tu­le­va­na sun­nun­tai­na

15.11.2022 20:00 2
Tilaajille
Myötätunto on mahtava voima, jota voi osoittaa useilla tavoilla – ”Vie kukkia, vaikka et niitä arvostaisikaan”
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Myö­tä­tun­to on mahtava voima, jota voi osoit­taa useilla ta­voil­la – ”Vie kukkia, vaikka et niitä ar­vos­tai­si­kaan”

08.11.2022 06:00
Yksinäisyys on surun seuralainen – sururyhmä tukee läheisensä menettänyttä
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Yk­si­näi­syys on surun seu­ra­lai­nen – su­ru­ryh­mä tukee lä­hei­sen­sä me­net­tä­nyt­tä

25.10.2022 06:00
Oulunsalolainen Hannele Kurkela lähettää onnentoivotuksia lähes päivittäin – "Juhlia on hurja määrä vuodessa, kun jälkipolvea on jo yli sata"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Hannele Kurkela lä­het­tää on­nen­toi­vo­tuk­sia lähes päi­vit­täin – "Juhlia on hurja määrä vuo­des­sa, kun jäl­ki­pol­vea on jo yli sata"

20.09.2022 19:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lit – val­tuu­tet­tu­jen tulisi olla val­mii­ta edis­tä­mään me-hen­keä

13.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa valta keskittyy aktiivijäsenille – näinä päivinä viimeisteltävät ehdokaslistat ovat sekoitus politiikkaa ja hengellistä oppia

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valta kes­kit­tyy ak­tii­vi­jä­se­nil­le – näinä päivinä vii­meis­tel­tä­vät eh­do­kas­lis­tat ovat se­koi­tus po­li­tiik­kaa ja hen­gel­lis­tä oppia

11.09.2022 18:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko ja seu­ra­kun­nal­li­nen toi­min­ta on oleel­li­nen ja vält­tä­mä­tön osa yh­teis­kun­taa

09.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Oulun seurakuntavaalien videota syytetään puolueellisuudesta, ryhmät esillä epäsuhtaisesti: "En pidä neutraalina"

Oulun seu­ra­kun­ta­vaa­lien videota syy­te­tään puo­lueel­li­suu­des­ta, ryhmät esillä epä­suh­tai­ses­ti: "En pidä neut­raa­li­na"

01.09.2022 18:30 12
Tilaajille
Syksyn seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä – Oulussa ehdokkaiksi toivotaan eri-ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia oululaisia

Syksyn seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu on käyn­nis­sä – Oulussa eh­dok­kaik­si toi­vo­taan eri-ikäi­siä ja eri tavoin ajat­te­le­via ou­lu­lai­sia

22.08.2022 11:14 4
Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa, ehdokasasettelu on jo alkanut

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään mar­ras­kuus­sa, eh­do­ka­sa­set­te­lu on jo alkanut

17.03.2022 13:57
Karjasillan ja Oulujoen nuorten ikä jäi pois seurakuntavaalien merkinnöistä – alle 18-vuotiaatkin äänestivät, vaikka siltä ei näyttänytkään järjestelmässä

Kar­ja­sil­lan ja Ou­lu­joen nuorten ikä jäi pois seu­ra­kun­ta­vaa­lien mer­kin­nöis­tä – alle 18-vuo­tiaat­kin ää­nes­ti­vät, vaikka siltä ei näyt­tä­nyt­kään jär­jes­tel­mäs­sä

20.11.2018 18:11 8
16–17-vuotiaiden äänestysinto seurakuntavaaleissa pysyi samana kuin 2014 – ensimmäistä kerta uurnilla 2010 oli kaikkein vilkkain

16–17-vuo­tiai­den ää­nes­ty­sin­to seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa pysyi samana kuin 2014 – en­sim­mäis­tä kerta uur­nil­la 2010 oli kaik­kein vilk­kain

19.11.2018 09:14
Oulun seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin kolme alle 20-vuotiasta – katso Oulun seurakunnista luottamushenkilöiksi valitut

Oulun seu­ra­kun­tien yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon va­lit­tiin kolme alle 20-vuo­tias­ta – katso Oulun seu­ra­kun­nis­ta luot­ta­mus­hen­ki­löik­si valitut

18.11.2018 23:30 26
Kirkkoherra lupasi mennä naimisiin, jos äänestysprosentti nousee yli 40:n – koko maan alustava äänestysprosentti on 14,5, Oulussa 12,2

Kirk­ko­her­ra lupasi mennä nai­mi­siin, jos ää­nes­tysp­ro­sent­ti nousee yli 40:n – koko maan alus­ta­va ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 14,5, Oulussa 12,2

18.11.2018 23:01 11
Oulussa jonotettiin uurnille seurakuntavaalipäivänä

Oulussa jo­no­tet­tiin uur­nil­le seu­ra­kun­ta­vaa­li­päi­vä­nä

18.11.2018 22:20 5
Suora vaalilähetys seurakuntavaaleista: Äänestäjät valitsevat 8 000 uutta luottamushenkilöä

Suora vaa­li­lä­he­tys seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta: Ää­nes­tä­jät va­lit­se­vat 8 000 uutta luot­ta­mus­hen­ki­löä

18.11.2018 21:00 8
Sunnuntaina on äänestetty seurakuntavaaleissa, äänestyspaikat menivät kiinni

Sun­nun­tai­na on ää­nes­tet­ty seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa, ää­nes­tys­pai­kat menivät kiinni

18.11.2018 20:02 1
Viime hetken äänestäjäkin ehtii iltakahdeksaan asti vaaliuurnille seurakuntavaaleissa – oman seurakunnan äänestyspaikan voi tarkistaa netin hakukoneesta

Viime hetken ää­nes­tä­jä­kin ehtii il­ta­kah­dek­saan asti vaa­liuur­nil­le seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – oman seu­ra­kun­nan ää­nes­tys­pai­kan voi tar­kis­taa netin ha­ku­ko­nees­ta

18.11.2018 19:03 1
Tänään äänestetään seurakuntavaaleissa – äänestyspaikat sulkeutuvat kahdeksalta illalla

Tänään ää­nes­te­tään seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – ää­nes­tys­pai­kat sul­keu­tu­vat kah­dek­sal­ta illalla

18.11.2018 10:00 20