Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Oulussa seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pro­sent­ti 10,3 – in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät Ou­lun­sa­los­sa, lais­kim­min uur­nil­la käytiin Tuiran seu­ra­kun­nas­sa

Seurakuntavaalien äänestysprosentiksi tuli Oulussa 10,3, kertoo Oulun seurakuntayhtymä tiedotteessa. Äänestämässä kävi 12 052 henkilöä.

Valtakunnallisesti vaalien äänestysprosentti oli hieman tätä korkeampi, 12,7.

Edellisissä seurakuntavaaleissa vuonna 2018  äänestysprosentti oli Oulussa 12,2 ja koko maassa 14,4.

Sunnuntain vaaleissa Oulun innokkaimmat äänestäjät löytyivät Oulunsalosta, jossa uurnilla kävi 19,2 prosenttia äänioikeutetuista sekä Kiimingistä, jossa äänestysprosentti on 15,4. Laiskimmin äänestämään lähdettiin Tuiran seurakunnassa, jossa äänestysprosentti jäi 7,7:ään.

Äänestysaktiivisuus laski niin Oulussa kuin valtakunnallisesti.
Äänestysaktiivisuus laski niin Oulussa kuin valtakunnallisesti.
Kuva: Jussi Väätäinen

Seurakuntalaiset antoivat vaaleissa kaksi ääntä. Toisella lipukkeella äänestettiin oman seurakuntaneuvoston kokoonpanosta. Toisella valittiin Oulun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.

Eniten ääniä yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa sai Kristillisten perusarvojen puolesta –valitsijayhdistys, joka sai 35 prosenttia äänistä. Toiseksi eniten ääniä sai ESLI (24,4 prosenttia) ja kolmanneksi eniten Katse (21,5 prosenttia).

Ääniharavoiksi kirkkovaltuustoon valituista nousivat Mikko Kälkäjä (Kristillisten perusarvojen puolesta) Kiimingin seurakunnasta 455 äänellä, Eero Hyytinen (Kristillisten perusarvojen puolesta) Karjasillan seurakunnasta 239 äänellä ja Hannaleena Enbuska (ESLI) Karjasillan seurakunnasta 229 äänellä.

Yhteisen kirkkovaltuuston 51 luottamushenkilöstä uusia on 32.

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä elin. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.

Oulun seitsemän seurakunnan seurakuntaneuvostoihin valittiin yhteensä 102 henkilöä. Seurakuntaneuvosto päättää oman seurakunnan toiminnasta ja valitsee oman seurakunnan työntekijät.

Katso lista kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon valituista.