Mainos

Yk­si­näi­syys on surun seu­ra­lai­nen – su­ru­ryh­mä tukee lä­hei­sen­sä me­net­tä­nyt­tä

Läheisen kuolema tuo mukanaan runsaasti tunteita, joista yleisimpiä on yksinäisyys. Tunteidensa kanssa ei tarvitse jäädä yksin, sillä sururyhmässä asioita voi jakaa muiden samaa läpi käyvien kanssa.

Seurakuntavaalit 2022 - Toivottu
Suruun liittyy monenlaisia tunteita, kuten yksinäisyyttä.
Suruun liittyy monenlaisia tunteita, kuten yksinäisyyttä.
Kuva: Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Kumppaninsa menettänyt voi jäädä yksin fyysisesti, mutta myös tunnetasolla. Tällöin surevasta tuntuu, ettei hänellä ole enää ketään, kenen kanssa jakaa asioita.

Sureva voi kokea myös sosiaalista yksinäisyyttä. Hänellä on tunne, ettei kuulu läheisensä menettämisen jälkeen enää mihinkään ryhmään.

Oulun seurakuntien sairaalapastori Kaarina Rauhala on kulkenut lukuisten surevien rinnalla. Hän toteaa jokaisen ihmisen surun olevan omanlaisensa. Tämäkin voi tuoda yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteita.

”Sureva voi kokea, ettei kukaan ymmärrä, miltä hänestä tuntuu ja tuntea itsensä yksinäiseksi silloinkin, kun ympärillä on ihmisiä.”

Lempeyttä ja pientä patistelua

Suru on ihmisen keino sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen, yksinäisyys puolestaan yhteyden puutetta toisiin ihmisiin. Näiden erottaminen toisistaan voi Kaarina Rauhalan mukaan helpottaa yksinäisyyden käsittelyä.

Suru väsyttää ja surevan on tärkeää olla lempeä itselleen.

”Toisten seuraan voi hakeutua, jos siltä tuntuu. Täydellistä eristäytymistä kannattaa välttää, vaikka se voi tuntua houkuttelevalta varsinkin, jos sureva joutuu vakuuttelemaan muille voivansa hyvin.”

Joskus pinnallinenkin yhteys toisiin ihmisiin auttaa.

”Elokuvissa ja kaupassa käydessä ei tarvitse jakaa asioita, mutta on silti läsnä toisille ihmisille. Pappina haluan tuoda esille jumalanpalvelukset, joihin voi tulla vain istumaan. Vapaaehtoistyö ja erilaiset ryhmät ovat hyvä tapa löytää yhteys toisiin ihmisiin.”

”Ihmiset alkavat katsoa eteenpäin”

Sururyhmä kulkee matkaa yhdessä

Oulun seurakunnissa on jo vuosikymmenien ajan järjestetty sururyhmiä. Osa ryhmistä on suunnattu erityisesti lapsensa menettäneille ja heille, joiden läheinen on kuollut itsemurhan seurauksena.

Haukiputaalla työskentelevä diakoniatyöntekijä Minna Similä on nähnyt useita kertoja, kuinka surevan eheytyminen lähtee käyntiin ryhmän toiminnan aikana.

”Kokoontumisten aikana käsittelemme surun herättämiä tunteita, arjesta selviytymistä, keinoja helpottaa omaa oloa, jumalasuhdetta ja muistoja. Viimeisillä kerroilla puheissa vilahtelee spontaanisti jo tulevaisuudensuunnitelmiakin. Ihmiset alkavat katsoa eteenpäin.”

Useimmat sururyhmät kestävät nelisen kuukautta. Haukiputaan seurakunnassa kokoontumisia on marraskuusta toukokuulle saakka.

”Olemme saaneet hyvää palautetta siitä, kuinka kokoontumiset on sidottu vuoden kiertoon. Sururyhmä aloittaa pyhäinpäivän aikaan. Viimeisellä kokoontumiskerralla ollaan jo keväässä ja uuden elämän ihmeessä.”

Surun tuoma yksinäisyyskin voi ajan myötä helpottaa, Kaarina Rauhala muistuttaa.

”Yhteys muihin ihmisiin löytyy uudelleen ja elämään on mahdollista tulla myös uusia, läheisiä ihmissuhteita.”

Seurakuntavaaleissa voit vaikuttaa
  • Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit käydään marraskuussa. Ennakkoäänestys on 8.–12.11. ja vaalipäivä 20.11.
  • Oulussa valitaan luottamushenkilöt Oulun seurakuntayhtymän seitsemän seurakunnan omiin seurakuntaneuvostoihin sekä Oulun seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.
  • Vaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, millaista toimintaa järjestetään, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi ja keitä autetaan.
  • Äänestysoikeus on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä.
  • Lisätietoa seurakuntavaaleista Oulussa.
  • Yksinäisyyden torjuminen on yksi seurakuntavaalien teemoista. Seurakunnat lievittävät yksinäisyyttä tarjoamalla esimerkiksi vertaistukea, erilaisia tilaisuuksia ja keskusteluapua.
Seurakuntavaalit 2022 - Toivottu