Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Seurakuntavaalit 2022
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen seu­ra­kun­ta ja he­rä­tys­liik­keet ovat olleet ra­ken­ta­mas­sa ai­neel­li­ses­ti ja hen­ki­ses­ti vau­ras­ta Suomea

23.11.2022 05:30 6
Tilaajille
Kymmenissä seurakunnissa sopuvaalit – kun ihmiset eivät äänestä, demokratia ei toteudu

Kym­me­nis­sä seu­ra­kun­nis­sa so­pu­vaa­lit – kun ihmiset eivät ää­nes­tä, de­mo­kra­tia ei toteudu

21.11.2022 19:22 7
Tilaajille
Rauhanyhdistys vahvisti asemaansa Oulun seurakuntavaaleissa – Kirkkohäitä myös samaa sukupuolta oleville pareille ajava valitsijayhdistys Verso sai kaksi paikkaa

Rau­han­yh­dis­tys vah­vis­ti ase­maan­sa Oulun seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – Kirk­ko­häi­tä myös samaa su­ku­puol­ta ole­vil­le pa­reil­le ajava va­lit­si­ja­yh­dis­tys Verso sai kaksi paikkaa

21.11.2022 18:30 31
Tilaajille
Oulussa seurakuntavaalien äänestysprosentti 10,3 – innokkaimmat äänestäjät Oulunsalossa, laiskimmin uurnilla käytiin Tuiran seurakunnassa

Oulussa seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pro­sent­ti 10,3 – in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät Ou­lun­sa­los­sa, lais­kim­min uur­nil­la käytiin Tuiran seu­ra­kun­nas­sa

21.11.2022 08:15 7
Seurakuntavaalit Oulussa: Katso lista kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin valituista

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit Ou­lus­sa: Katso lista kirk­ko­val­tuus­toon ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­toi­hin va­li­tuis­ta

21.11.2022 08:01 50
Seurakuntavaalien äänestyspäivä alkoi Karjasillalla vilkkaasti – Nuori äänestäjä: "Jos annetaan mahdollisuus vaikuttaa, niin miksei sitä hyödyntäisi"

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­päi­vä alkoi Kar­ja­sil­lal­la vilk­kaas­ti – Nuori ää­nes­tä­jä: "Jos an­ne­taan mah­dol­li­suus vai­kut­taa, niin miksei sitä hyö­dyn­täi­si"

20.11.2022 18:48 3
Tilaajille
Sunnuntain seurakuntavaalit ovat käytännössä kahdet vaalit – äänestäjä on edelleen hämmennyksissään valitsijayhdistysten epämääräisyydestä

Sun­nun­tain seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat käy­tän­nös­sä kahdet vaalit – ää­nes­tä­jä on edel­leen häm­men­nyk­sis­sään va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten epä­mää­räi­syy­des­tä

19.11.2022 06:00 25
Tilaajille
Jos haluaa vaikuttaa seurakuntien ja kirkon linjanvetoihin, hetki lyö tulevana sunnuntaina
Pääkirjoitus

Jos haluaa vai­kut­taa seu­ra­kun­tien ja kirkon lin­jan­ve­toi­hin, hetki lyö tu­le­va­na sun­nun­tai­na

15.11.2022 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sen ää­nes­tys­pai­kan tulisi olla es­tee­tön

15.11.2022 05:15 1
Tilaajille
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu vielä lauantaina – Oulussa ääniä annettu kolmena ensimmäisenä päivänä edellisvaaleja vähemmän

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys jatkuu vielä lauan­tai­na – Oulussa ääniä annettu kolmena en­sim­mäi­se­nä päivänä edel­lis­vaa­le­ja vä­hem­män

11.11.2022 19:28 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei jätetä kirkkoa pienen joukon käsiin vaan huo­leh­di­taan, että jo­kai­nen on ter­ve­tul­lut

11.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on syntiä?

08.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kort­ti­pe­li syntiä?

06.10.2022 05:00 5
Tilaajille