Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ruuhkat
Kuusamontiellä oli kaksi ajokaistaa suljettuina, nyt tilanne ohi – tiessä sortuma päällysteen alla

Kuu­sa­mon­tiel­lä oli kaksi ajo­kais­taa sul­jet­tui­na, nyt tilanne ohi – tiessä sortuma pääl­lys­teen alla

17.07.2023 18:11 22
Keikkatyöläiset kärsivät Pohteen tietohallinnon ruuhkasta – Kiireelle ei heti näy loppua, sillä alueiden perintönä tuli noin 1000 erilaista tietojärjestelmää

Keik­ka­työ­läi­set kär­si­vät Pohteen tie­to­hal­lin­non ruuh­kas­ta – Kii­reel­le ei heti näy loppua, sillä aluei­den pe­rin­tö­nä tuli noin 1000 eri­lais­ta tie­to­jär­jes­tel­mää

21.05.2023 18:00 17
Tilaajille
Harkinta ruuhkamaksujen käyttöönotosta siirtyy seuraaville hallituksille – valtiovarainministeriö suunnittelee veroa, jonka perisi valtio

Har­kin­ta ruuh­ka­mak­su­jen käyt­töön­otos­ta siirtyy seu­raa­vil­le hal­li­tuk­sil­le – val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö suun­nit­te­lee veroa, jonka perisi valtio

28.06.2022 07:56 32
Hailuodon lautan jono venähti kilometrin mittaiseksi Oulunsalossa – viikonloppuna ruuhkaa luvassa Bättre Folk -festivaalin vuoksi

Hai­luo­don lautan jono venähti ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa – vii­kon­lop­pu­na ruuhkaa luvassa Bättre Folk -fes­ti­vaa­lin vuoksi

14.07.2021 12:51 28
Juhannuksen menoliikenne sujunut Oulun seudulla mallikkaasti – "Kuusamontiellä on perinteisesti vilkkainta"

Ju­han­nuk­sen me­no­lii­ken­ne sujunut Oulun seu­dul­la mal­lik­kaas­ti – "Kuu­sa­mon­tiel­lä on pe­rin­tei­ses­ti vilk­kain­ta"

24.06.2021 18:59 8
Kun tiellä vyöryy vastaan 7 metriä leveä ja 43 tonnia painava teräslohko, kannattaa väistää oikein: "Monen on vaikea ymmärtää, miksi autot vilkuttavat edessä"

Kun tiellä vyöryy vastaan 7 metriä leveä ja 43 tonnia painava te­räs­loh­ko, kan­nat­taa väistää oikein: "Monen on vaikea ym­mär­tää, miksi autot vil­kut­ta­vat edessä"

12.09.2020 07:00
Tilaajille
Maistraatti ja väestörekisterikeskus yhdistyivät, ja asiointi ruuhkautui – Asiakirjoja joutuu edelleen odottamaan liian pitkään

Maist­raat­ti ja väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus yh­dis­tyi­vät, ja asioin­ti ruuh­kau­tui – Asia­kir­jo­ja joutuu edel­leen odot­ta­maan liian pitkään

28.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Tietyöt ruuhkauttivat liikennettä hieman Nelostiellä

Tietyöt ruuh­kaut­ti­vat lii­ken­net­tä hieman Ne­los­tiel­lä

25.06.2020 22:19 1

Kuu­sa­mon­tien lii­ken­ne jälleen nor­maa­lia – jonot Kuu­sa­moon olivat pa­him­mil­laan peräti viiden ki­lo­met­rin pi­tui­sia

18.06.2020 19:15 3