Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Linja-autot
Professori kommentoi Oubusin y-tunnuksellisia tuuraajia: Työehtosopimusta ei tarvitse soveltaa, jos kuljettajat ovat yrittäjän asemassa

Pro­fes­so­ri kom­men­toi Oubusin y-tun­nuk­sel­li­sia tuu­raa­jia: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

22.02.2024 15:03 46
Tilaajille
Oubus käyttää y-tunnuksellisia tuuraajia, jotka tekevät vuoroja ilman työsopimusta – AKT: "Keikan ajaksi pitäisi tehdä työsopimus"

Oubus käyttää y-tun­nuk­sel­li­sia tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta – AKT: "Keikan ajaksi pitäisi tehdä työ­so­pi­mus"

22.02.2024 06:00 88
Tilaajille
HS: AKT pysäyttää suurten kaupunkien bussiliikenteen torstaina – puheenjohtaja ei vahvista eikä kiistä tietoja

HS: AKT py­säyt­tää suurten kau­pun­kien bus­si­lii­ken­teen tors­tai­na – pu­heen­joh­ta­ja ei vah­vis­ta eikä kiistä tietoja

10.12.2023 16:30 70
Bussilipun hinta Oulun keskustassa voi jopa kaksinkertaistua – Selvitimme, mitä ehdotettu lippu-uudistus käytännössä tarkoittaa

Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua – Sel­vi­tim­me, mitä eh­do­tet­tu lip­pu-uu­dis­tus käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

03.10.2023 05:00 80
Tilaajille
Oulun seudulla kahden bussin matkustajat on evakuoitu viikon sisään – Kysyimme, kuinka yleisiä bussipalot ovat

Oulun seu­dul­la kahden bussin mat­kus­ta­jat on eva­kuoi­tu viikon sisään – Ky­syim­me, kuinka yleisiä bus­si­pa­lot ovat

21.07.2023 12:52 12
Tilaajille
Rokualla otettiin käyttöön uusi linja-autopysäkki – hotellille kulkeminen helpottuu

Ro­kual­la otet­tiin käyt­töön uusi lin­ja-au­to­py­säk­ki – ho­tel­lil­le kul­ke­mi­nen hel­pot­tuu

19.07.2023 13:14 2
Paikallisbussi savutti runsaasti Oulun Torikadulla – matkustajat evakuoitiin ulos

Pai­kal­lis­bus­si savutti run­saas­ti Oulun To­ri­ka­dul­la – mat­kus­ta­jat eva­kuoi­tiin ulos

19.07.2023 08:37 16
Oulun tulipalobussin ovet aukesivat maanantain testissä – Varusmiehet saivat viiltohaavoja särjettyään ilmeisesti väärän ikkunan

Oulun tu­li­pa­lo­bus­sin ovet au­ke­si­vat maa­nan­tain tes­tis­sä – Va­rus­mie­het saivat viil­to­haa­vo­ja sär­jet­tyään il­mei­ses­ti väärän ikkunan

17.07.2023 17:15 30
Tilaajille
Konkurssiin menneen V. Alamäen tilalle löytyi uusi liikennöitsijä Oulun ja Hailuodon väliselle linjalle – Oubus liikennöi väliä vuoden loppuun saakka

Kon­kurs­siin menneen V. Alamäen tilalle löytyi uusi lii­ken­nöit­si­jä Oulun ja Hai­luo­don vä­li­sel­le lin­jal­le – Oubus lii­ken­nöi väliä vuoden loppuun saakka

14.07.2023 10:32 3
Oulun seudun bussiyhtiöille rahtikuljetusten loppu on kova isku ennestään tukalassa tilanteessa – Nyt pitäisi lisäksi investoida sähköbusseihin

Oulun seudun bus­si­yh­tiöil­le rah­ti­kul­je­tus­ten loppu on kova isku en­nes­tään tu­ka­las­sa ti­lan­tees­sa – Nyt pitäisi lisäksi in­ves­toi­da säh­kö­bus­sei­hin

11.07.2023 09:49 22
Tilaajille
Liikennöitsijä V. Alamäki Oy hakeutui konkurssiin – Hailuoto-Oulu väliä hoitaa vielä konkurssipesä

Lii­ken­nöit­si­jä V. Alamäki Oy ha­keu­tui kon­kurs­siin – Hai­luo­to-Ou­lu väliä hoitaa vielä kon­kurs­si­pe­sä

07.07.2023 10:12 58
Tilaajille
Linja-auto suistui ojaan Kaakkurissa, syyksi epäillään kuljettajan sairaskohtausta

Lin­ja-au­to suistui ojaan Kaak­ku­ris­sa, syyksi epäil­lään kul­jet­ta­jan sai­ras­koh­taus­ta

05.07.2023 13:44 8
Katso video: Bussi ajoi törkeästi päin punaisia Kaijonharjussa, muut autot joutuivat pysähtymään – "Kääntö oli rallimainen"

Katso video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa, muut autot jou­tui­vat py­säh­ty­mään – "Kääntö oli ral­li­mai­nen"

27.05.2023 17:30 70
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen palvelutasoksi valittiin sittenkin vaihtoehto kaksi – osa kaupunginhallituksen jäsenistä jätti eriävän mielipiteen

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sok­si va­lit­tiin sit­ten­kin vaih­to­eh­to kaksi – osa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä jätti eriävän mie­li­pi­teen

16.05.2023 06:14 50
Tilaajille
Esitys: Kaupunginhallitus hakee sittenkin miljoonasäästöjä bussilinjoista – Lautakunta päätyi kompromissiin, jossa joukkoliikennettä olisi parannettu jonkin verran

Esitys: Kau­pun­gin­hal­li­tus hakee sit­ten­kin mil­joo­na­sääs­tö­jä bus­si­lin­jois­ta – Lau­ta­kun­ta päätyi komp­ro­mis­siin, jossa jouk­ko­lii­ken­net­tä olisi pa­ran­net­tu jonkin verran

15.05.2023 05:00 106
Tilaajille
Näille Oulun asuinalueille tulee lisää bussivuoroja, reuna-alueiden kehittäminen jää pois – Selvitimme, mitä joukkoliikenteen kompromissi käytännössä tarkoittaa

Näille Oulun asuin­alueil­le tulee lisää bus­si­vuo­ro­ja, reu­na-aluei­den ke­hit­tä­mi­nen jää pois – ­Sel­vi­tim­me, mitä jouk­ko­lii­ken­teen komp­ro­mis­si käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

27.04.2023 06:00 82
Tilaajille
Koskilinjat hakee tontteja kahdelle linja-autovarikkohallille, Holstinmäelle ja Ruskonselkään

Kos­ki­lin­jat hakee tont­te­ja kah­del­le lin­ja-au­to­va­rik­ko­hal­lil­le, Hols­tin­mäel­le ja Rus­kon­sel­kään

19.04.2023 12:06 19
Tilaajille
Uusia linja-autovuoroja kesäkuussa Oulun ja Kuusamon välille – Vuorot palvelevat aikaisia aamuja ja myöhäisiä iltoja

Uusia lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa Oulun ja Kuu­sa­mon välille – Vuorot pal­ve­le­vat ai­kai­sia aamuja ja myö­häi­siä iltoja

24.03.2023 06:00
Tilaajille
VR:n junaliikenne pysähtymässä kokonaan maanantaista alkaen – linja-autoala seuraa tilannetta: "Saisi vähän balsamia haavoille"

VR:n ju­na­lii­ken­ne py­säh­ty­mäs­sä ko­ko­naan maa­nan­tais­ta alkaen – lin­ja-au­to­ala seuraa ti­lan­net­ta: "Saisi vähän bal­sa­mia haa­voil­le"

17.03.2023 13:10 5
Tilaajille