Kaleva kysyi: Voiko luonto olla hyvä si­joi­tus­koh­de?

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Hailuodon lauttaliikenne
Vesilupaa odotetaan yhä – Hailuodon kiinteää yhteyttä rakennettaessa rekat kulkevat Hailuodontiellä vartin välein vuoden päivät

Ve­si­lu­paa odo­te­taan yhä – Hai­luo­don kiin­teää yh­teyt­tä ra­ken­net­taes­sa rekat kul­ke­vat Hai­luo­don­tiel­lä vartin välein vuoden päivät

21.09.2022 12:35 43
Tilaajille
Hailuodon isompi lautta on jälleen pois käytöstä

Hai­luo­don isompi lautta on jälleen pois käy­tös­tä

03.06.2022 13:19 8
Saaristolauttojen etuajo-oikeuslupien käsittely viivästynyt kuukausilla – koskee myös Hailuodon lauttaa

Saa­ris­to­laut­to­jen etu­ajo-oi­keus­lu­pien kä­sit­te­ly vii­väs­ty­nyt kuu­kau­sil­la – ­kos­kee myös Hai­luo­don lauttaa

31.05.2022 15:38 9
Hailuodon liikenteeseen saadaan isompi lautta käyttöön – kesäkuukausina lauttavuoroja talvea enemmän

Hai­luo­don lii­ken­tee­seen saadaan isompi lautta käyt­töön – ke­sä­kuu­kau­si­na laut­ta­vuo­ro­ja talvea enemmän

23.05.2022 07:11 1
Hailuodon lauttaliikenteessä oli viivästymisiä joulupäivän aamuna

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­tees­sä oli vii­väs­ty­mi­siä jou­lu­päi­vän aamuna

25.12.2021 09:54
Hailuodon kunnanjohtajan ero ja siihen johtaneet tapahtuvat kuohuttavat saarella – "Myrkyllinen puhe on levinnyt somessa ja valtuustoon saakka", sanoo asukas

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan ero ja siihen joh­ta­neet ta­pah­tu­vat kuo­hut­ta­vat saa­rel­la – "Myr­kyl­li­nen puhe on le­vin­nyt somessa ja val­tuus­toon saak­ka", sanoo asukas

05.11.2021 06:00 15
Tilaajille

Hai­luo­toon lii­ken­nöi pie­nem­pi lautta

17.10.2021 22:07
Liikenne Hailuotoon on palautumassa normaaliksi

Lii­ken­ne Hai­luo­toon on pa­lau­tu­mas­sa nor­maa­lik­si

28.07.2021 14:04 5
Kuvauskopteri näyttää, millainen oli Hailuodon kilometrin mittainen lauttajono tiistaina – "Väki jonottaa lomailutuulella"

Ku­vaus­kop­te­ri näyt­tää, mil­lai­nen oli Hai­luo­don ki­lo­met­rin mit­tai­nen laut­ta­jo­no tiis­tai­na – "Väki jo­not­taa lo­mai­lu­tuu­lel­la"

27.07.2021 22:40 18
Tilaajille
Hailuodon lauttajono venyi yli kilometrin mittaiseksi Oulunsalossa

Hai­luo­don laut­ta­jo­no venyi yli ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa

27.07.2021 18:53 27
Hailuodon lautan jono venähti kilometrin mittaiseksi Oulunsalossa – viikonloppuna ruuhkaa luvassa Bättre Folk -festivaalin vuoksi

Hai­luo­don lautan jono venähti ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa – vii­kon­lop­pu­na ruuhkaa luvassa Bättre Folk -fes­ti­vaa­lin vuoksi

14.07.2021 12:51 28
Hailuodon lauttaliikenteen häiriöihin kaivataan ratkaisuja – "Osa voi alkaa harkitsemaan Hailuotoon lähtöä enemmän tai jättää jopa tulematta sen takia"

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­teen häi­riöi­hin kai­va­taan rat­kai­su­ja – "Osa voi alkaa har­kit­se­maan Hai­luo­toon lähtöä enemmän tai jättää jopa tu­le­mat­ta sen takia"

02.07.2021 22:15 18
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenne palaa normaaliksi – molemmat lautat liikennöivät taas tiistaina

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne palaa nor­maa­lik­si – mo­lem­mat lautat lii­ken­nöi­vät taas tiis­tai­na

28.06.2021 20:44 5
Toinen Hailuodon lautoista on edelleen pois pelistä, eikä arviota vian korjaantumisen aikataululle ole – liikenteen ruuhkautuminen helpottanut

Toinen Hai­luo­don lau­tois­ta on edel­leen pois pe­lis­tä, eikä arviota vian kor­jaan­tu­mi­sen ai­ka­tau­lul­le ole – lii­ken­teen ruuh­kau­tu­mi­nen hel­pot­ta­nut

28.06.2021 14:19 5
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenteessä tilapäisiä muutoksia, lisälautta jälleen poissa käytöstä – paluuliikenne saaresta hidastuu

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­tees­sä ti­la­päi­siä muu­tok­sia, li­sä­laut­ta jälleen poissa käy­tös­tä – pa­luu­lii­ken­ne saa­res­ta hi­das­tuu

27.06.2021 17:35 4
Hailuodon lauttaliikenne liikennöi edelleen vain yhdellä lautalla – toisen lautan vikaa korjataan

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne lii­ken­nöi edel­leen vain yhdellä lau­tal­la – toisen lautan vikaa kor­ja­taan

26.06.2021 09:38 11
Hailuodon lauttaliikenne ruuhkautui pahasti – toinen lautta pois käytöstä teknisen vian vuoksi

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne ruuh­kau­tui pahasti – toinen lautta pois käy­tös­tä tek­ni­sen vian vuoksi

25.06.2021 20:31 45
Merisilta otti kosketuksen aallonmurtajaan – sukeltaja tarkisti aluksen, joka pääsee takaisin liikenteeseen

Me­ri­sil­ta otti kos­ke­tuk­sen aal­lon­mur­ta­jaan – su­kel­ta­ja tar­kis­ti aluk­sen, joka pääsee ta­kai­sin lii­ken­tee­seen

05.06.2021 09:44 5
Hailuotoon saadaan väliaikainen varalautta – jos Merisiltaan tulee vika, kuljetukset hoitaa Falco

Hai­luo­toon saadaan vä­li­ai­kai­nen va­ra­laut­ta – jos Me­ri­sil­taan tulee vika, kul­je­tuk­set hoitaa Falco

18.05.2021 10:28 3
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenteen takkuaminen osui huonoon saumaan – "Aina, kun kesä tulee, on sama juttu, eihän tämä ole mistään kotoisin"

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­teen tak­kua­mi­nen osui huonoon saumaan – "Aina, kun kesä tulee, on sama juttu, eihän tämä ole mistään ko­toi­sin"

17.05.2021 11:20 25
Tilaajille