Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Hailuodon lauttaliikenne
Hailuodon lauttaliikenne oli poikki alhaisen meriveden korkeuden takia

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne oli poikki al­hai­sen me­ri­ve­den kor­keu­den takia

13.12.2022 14:56 13
Meriveden ennustetaan olevan matalalla tiistaiaamusta alkaen, voi vaikuttaa Hailuodon lauttaliikenteeseen

Me­ri­ve­den en­nus­te­taan olevan ma­ta­lal­la tiis­tai­aa­mus­ta alkaen, voi vai­kut­taa Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­tee­seen

12.12.2022 20:32
Neljä retkikohdetta Hailuodosta: Otimme bussin Perämeren suurimpaan saareen, ja päädyimme paikkaan, jossa historiaa löytyy joka puolelta

Neljä ret­ki­koh­det­ta Hai­luo­dos­ta: Otimme bussin Pe­rä­me­ren suu­rim­paan saa­reen, ja pää­dyim­me paik­kaan, jossa his­to­riaa löytyy joka puo­lel­ta

03.12.2022 13:30 7
Tilaajille
Hailuotoon suunniteltavat sillat ja pengertie toteutumassa ilman minkäänlaista valaistusta: "Tämmöisiä riskejä meillä on joka paikassa"

Hai­luo­toon suun­ni­tel­ta­vat sillat ja pen­ger­tie to­teu­tu­mas­sa ilman min­kään­lais­ta va­lais­tus­ta: "Täm­möi­siä riskejä meillä on joka pai­kas­sa"

29.11.2022 13:56 192
Tilaajille
Hailuodon lauttalaituria huolletaan, lautta ei liiku ensi yönä kello 22 jälkeen

Hai­luo­don laut­ta­lai­tu­ria huol­le­taan, lautta ei liiku ensi yönä kello 22 jälkeen

08.11.2022 12:36
Vesilupaa odotetaan yhä – Hailuodon kiinteää yhteyttä rakennettaessa rekat kulkevat Hailuodontiellä vartin välein vuoden päivät

Ve­si­lu­paa odo­te­taan yhä – Hai­luo­don kiin­teää yh­teyt­tä ra­ken­net­taes­sa rekat kul­ke­vat Hai­luo­don­tiel­lä vartin välein vuoden päivät

21.09.2022 12:35 43
Tilaajille
Hailuodon isompi lautta on jälleen pois käytöstä

Hai­luo­don isompi lautta on jälleen pois käy­tös­tä

03.06.2022 13:19 8
Saaristolauttojen etuajo-oikeuslupien käsittely viivästynyt kuukausilla – koskee myös Hailuodon lauttaa

Saa­ris­to­laut­to­jen etu­ajo-oi­keus­lu­pien kä­sit­te­ly vii­väs­ty­nyt kuu­kau­sil­la – ­kos­kee myös Hai­luo­don lauttaa

31.05.2022 15:38 9
Hailuodon liikenteeseen saadaan isompi lautta käyttöön – kesäkuukausina lauttavuoroja talvea enemmän

Hai­luo­don lii­ken­tee­seen saadaan isompi lautta käyt­töön – ke­sä­kuu­kau­si­na laut­ta­vuo­ro­ja talvea enemmän

23.05.2022 07:11 1
Hailuodon lauttaliikenteessä oli viivästymisiä joulupäivän aamuna

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­tees­sä oli vii­väs­ty­mi­siä jou­lu­päi­vän aamuna

25.12.2021 09:54
Hailuodon kunnanjohtajan ero ja siihen johtaneet tapahtuvat kuohuttavat saarella – "Myrkyllinen puhe on levinnyt somessa ja valtuustoon saakka", sanoo asukas

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan ero ja siihen joh­ta­neet ta­pah­tu­vat kuo­hut­ta­vat saa­rel­la – "Myr­kyl­li­nen puhe on le­vin­nyt somessa ja val­tuus­toon saak­ka", sanoo asukas

05.11.2021 06:00 15
Tilaajille

Hai­luo­toon lii­ken­nöi pie­nem­pi lautta

17.10.2021 22:07
Liikenne Hailuotoon on palautumassa normaaliksi

Lii­ken­ne Hai­luo­toon on pa­lau­tu­mas­sa nor­maa­lik­si

28.07.2021 14:04 5
Kuvauskopteri näyttää, millainen oli Hailuodon kilometrin mittainen lauttajono tiistaina – "Väki jonottaa lomailutuulella"

Ku­vaus­kop­te­ri näyt­tää, mil­lai­nen oli Hai­luo­don ki­lo­met­rin mit­tai­nen laut­ta­jo­no tiis­tai­na – "Väki jo­not­taa lo­mai­lu­tuu­lel­la"

27.07.2021 22:40 18
Tilaajille
Hailuodon lauttajono venyi yli kilometrin mittaiseksi Oulunsalossa

Hai­luo­don laut­ta­jo­no venyi yli ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa

27.07.2021 18:53 27
Hailuodon lautan jono venähti kilometrin mittaiseksi Oulunsalossa – viikonloppuna ruuhkaa luvassa Bättre Folk -festivaalin vuoksi

Hai­luo­don lautan jono venähti ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa – vii­kon­lop­pu­na ruuhkaa luvassa Bättre Folk -fes­ti­vaa­lin vuoksi

14.07.2021 12:51 28
Hailuodon lauttaliikenteen häiriöihin kaivataan ratkaisuja – "Osa voi alkaa harkitsemaan Hailuotoon lähtöä enemmän tai jättää jopa tulematta sen takia"

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­teen häi­riöi­hin kai­va­taan rat­kai­su­ja – "Osa voi alkaa har­kit­se­maan Hai­luo­toon lähtöä enemmän tai jättää jopa tu­le­mat­ta sen takia"

02.07.2021 22:15 18
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenne palaa normaaliksi – molemmat lautat liikennöivät taas tiistaina

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne palaa nor­maa­lik­si – mo­lem­mat lautat lii­ken­nöi­vät taas tiis­tai­na

28.06.2021 20:44 5
Toinen Hailuodon lautoista on edelleen pois pelistä, eikä arviota vian korjaantumisen aikataululle ole – liikenteen ruuhkautuminen helpottanut

Toinen Hai­luo­don lau­tois­ta on edel­leen pois pe­lis­tä, eikä arviota vian kor­jaan­tu­mi­sen ai­ka­tau­lul­le ole – lii­ken­teen ruuh­kau­tu­mi­nen hel­pot­ta­nut

28.06.2021 14:19 5
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenteessä tilapäisiä muutoksia, lisälautta jälleen poissa käytöstä – paluuliikenne saaresta hidastuu

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­tees­sä ti­la­päi­siä muu­tok­sia, li­sä­laut­ta jälleen poissa käy­tös­tä – pa­luu­lii­ken­ne saa­res­ta hi­das­tuu

27.06.2021 17:35 4