Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Hailuodon lauttaliikenne

Lii­ken­ne Hai­luo­toon on pa­lau­tu­mas­sa nor­maa­lik­si

28.07.2021 14:04 5

Ku­vaus­kop­te­ri näyt­tää, mil­lai­nen oli Hai­luo­don ki­lo­met­rin mit­tai­nen laut­ta­jo­no tiis­tai­na – "Väki jo­not­taa lo­mai­lu­tuu­lel­la"

27.07.2021 22:40 17
Tilaajille

Hai­luo­don laut­ta­jo­no venyi yli ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa

27.07.2021 18:53 27

Hai­luo­don lautan jono venähti ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa – vii­kon­lop­pu­na ruuhkaa luvassa Bättre Folk -fes­ti­vaa­lin vuoksi

14.07.2021 12:51 28

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­teen häi­riöi­hin kai­va­taan rat­kai­su­ja – "Osa voi alkaa har­kit­se­maan Hai­luo­toon lähtöä enemmän tai jättää jopa tu­le­mat­ta sen takia"

02.07.2021 22:15 18
Tilaajille

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne palaa nor­maa­lik­si – mo­lem­mat lautat lii­ken­nöi­vät taas tiis­tai­na

28.06.2021 20:44 5

Toinen Hai­luo­don lau­tois­ta on edel­leen pois pe­lis­tä, eikä arviota vian kor­jaan­tu­mi­sen ai­ka­tau­lul­le ole – lii­ken­teen ruuh­kau­tu­mi­nen hel­pot­ta­nut

28.06.2021 14:19 5
Tilaajille

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­tees­sä ti­la­päi­siä muu­tok­sia, li­sä­laut­ta jälleen poissa käy­tös­tä – pa­luu­lii­ken­ne saa­res­ta hi­das­tuu

27.06.2021 17:35 4

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne lii­ken­nöi edel­leen vain yhdellä lau­tal­la – toisen lautan vikaa kor­ja­taan

26.06.2021 09:38 11

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne ruuh­kau­tui pahasti – toinen lautta pois käy­tös­tä tek­ni­sen vian vuoksi

25.06.2021 20:31 45

Me­ri­sil­ta otti kos­ke­tuk­sen aal­lon­mur­ta­jaan – su­kel­ta­ja tar­kis­ti aluk­sen, joka pääsee ta­kai­sin lii­ken­tee­seen

05.06.2021 09:44 5

Hai­luo­toon saadaan vä­li­ai­kai­nen va­ra­laut­ta – jos Me­ri­sil­taan tulee vika, kul­je­tuk­set hoitaa Falco

18.05.2021 10:28 3
Tilaajille

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­teen tak­kua­mi­nen osui huonoon saumaan – "Aina, kun kesä tulee, on sama juttu, eihän tämä ole mistään ko­toi­sin"

17.05.2021 11:20 25
Tilaajille

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne um­pi­sol­mus­sa yli vuo­ro­kau­den, au­to­let­ka kasvoi hur­jak­si – ai­ka­tau­luun pääs­tään kiinni maa­nan­tai­na

17.05.2021 08:52 47

Laut­ta­lii­ken­ne Hai­luo­toon kes­key­tyi illalla tek­ni­sen vian vuoksi

15.05.2021 21:53 5

Finn­fer­ries: Lä­hes­ty­vä myrsky ei tois­tai­sek­si anna aihetta muu­tok­sil­le Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­tee­seen

16.09.2020 16:07

Hai­luo­don Me­ri­sil­ta-laut­ta poissa käy­tös­sä tek­ni­sen vian vuoksi – vika saadaan kor­jat­tua näillä näkymin lauan­tai­hin men­nes­sä

12.06.2020 08:44 10

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne oli poikki tunteja tek­ni­sen vian vuoksi, lautta lii­ken­nöi jälleen nor­maa­lis­ti

30.01.2020 06:47 43