Rusko
Ruskoon suunnitteilla uusi Alkon myymälä – tarkoitus avata helmikuussa, odottaa vielä aluehallintoviraston lupaa

Ruskoon suun­nit­teil­la uusi Alkon myymälä – tar­koi­tus avata hel­mi­kuus­sa, odottaa vielä alue­hal­lin­to­vi­ras­ton lupaa

23.12.2020 14:02 17
Tilaajille
Ruskon K-Citymarket tyhjennettiin palohälytyksen vuoksi – hälytys johtui laitteiston testauksesta

Ruskon K-Ci­ty­mar­ket tyh­jen­net­tiin pa­lo­hä­ly­tyk­sen vuoksi – hälytys johtui lait­teis­ton tes­tauk­ses­ta

27.11.2020 18:08 3
Ruskoon suunnitellaan parempia bussiyhteyksiä – uusi työmatkalinja voisi kulkea Ritaharjusta Ruskon kautta Kivikkokankaalle

Ruskoon suun­ni­tel­laan pa­rem­pia bus­si­yh­teyk­siä – uusi työ­mat­ka­lin­ja voisi kulkea Ri­ta­har­jus­ta Ruskon kautta Ki­vik­ko­kan­kaal­le

27.10.2020 10:37 11
Nokia hakee uutta tonttia Oulusta – Yhtiön mukaan uuden toimitilan rakentaminen Ruskoon tai Linnanmaalle on yksi vaihtoehto

Nokia hakee uutta tonttia Oulusta – Yhtiön mukaan uuden toi­mi­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen Ruskoon tai Lin­nan­maal­le on yksi vaih­to­eh­to

03.09.2020 14:37 69
Tilaajille
Korona kasvatti Keskon ja S-Ryhmän kauppakassipalveluiden suosiota räjähdysmäisesti – Ruskon Citymarketissa palvelu ruuhkautui jopa kahdeksi viikoksi

Korona kas­vat­ti Keskon ja S-Ryh­män kaup­pa­kas­si­pal­ve­lui­den suo­sio­ta rä­jäh­dys­mäi­ses­ti – Ruskon Ci­ty­mar­ke­tis­sa palvelu ruuh­kau­tui jopa kah­dek­si vii­kok­si

05.07.2020 17:00
Tilaajille
Noin 500 neliön teollisuushallissa syttyi tulipalo Ruskossa – ei henkilövahinkoja

Noin 500 neliön teol­li­suus­hal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo Rus­kos­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

12.06.2020 21:24
Oulun kaupungin ateriatuotantoa keskitetään Oulun Tuotantokeittiö Oy:lle - 63 kaupungin henkilökunnan jäsentä siirtyy Oulun Tuotantokeittiö Oy:n palvelukseen

Oulun kau­pun­gin ate­ria­tuo­tan­toa kes­ki­te­tään Oulun Tuo­tan­to­keit­tiö Oy:lle - 63 kau­pun­gin hen­ki­lö­kun­nan jäsentä siirtyy Oulun Tuo­tan­to­keit­tiö Oy:n pal­ve­luk­seen

29.05.2020 11:58 2