Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Toimitilat
Finnhemsin Oulunsaloon suunnitteleman uuden lääkärihelikopteritukikohdan kustannusarvio voi olla kuusi miljoonaa euroa – rakennustyöt voivat alkaa vuoden sisällä

Finn­hem­sin Ou­lun­sa­loon suun­nit­te­le­man uuden lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­tu­ki­koh­dan kus­tan­nus­ar­vio voi olla kuusi mil­joo­naa euroa – ra­ken­nus­työt voivat alkaa vuoden sisällä

12.10.2022 15:16
Tilaajille
Technopolista eivät etätyöt haittaa – "Nyt keskustellaan siitä, missä on kaikkein parasta tehdä töitä"

Tech­no­po­lis­ta eivät etätyöt haittaa – "Nyt kes­kus­tel­laan siitä, missä on kaik­kein parasta tehdä töitä"

09.09.2022 18:00 5
Tilaajille
Nokian jäljiltä jää Ruskoon paljon tyhjää tilaa – tilat omistava kiinteistösijoitusyhtiö ei vielä puhu suunnitelmistaan

Nokian jäl­jil­tä jää Ruskoon paljon tyhjää tilaa – tilat omis­ta­va kiin­teis­tö­si­joi­tus­yh­tiö ei vielä puhu suun­ni­tel­mis­taan

24.02.2022 13:45 21
Tilaajille
Harva yritys on toistaiseksi etätyön takia halunnut supistaa tilojaan, sillä moni haluaa tehdä työtä toimistolla: "Ihminen on kuitenkin aika lailla laumaeläin"

Harva yritys on tois­tai­sek­si etätyön takia ha­lun­nut su­pis­taa ti­lo­jaan, sillä moni haluaa tehdä työtä toi­mis­tol­la: "Ih­mi­nen on kui­ten­kin aika lailla lau­mae­läin"

15.04.2021 17:00 4
Tilaajille
Valtion tilojen tarve pienenee koko maassa – jatkossa neliöitä jopa puoli miljoonaa vähemmän

Valtion tilojen tarve pie­ne­nee koko maassa – jat­kos­sa ne­liöi­tä jopa puoli mil­joo­naa vä­hem­män

02.01.2021 14:22
Tilaajille
Etätyöbuumi voi murentaa avokonttoribuumia
Kolumni

Etä­työ­buu­mi voi mu­ren­taa avo­kont­to­ri­buu­mia

05.10.2020 09:29 2
Tilaajille