Qstock: Jä­te­as­tiat pur­sui­li­vat, vaikka alueel­la oli jä­te­huol­toa hel­pot­ta­vat äly­jä­te­as­tiat

Tokion olympialaiset: Tam­mi­kuus­sa Kaa­po-po­jan syn­nyt­tä­nyt Kris­tii­na Mäki juoksi To­kios­sa vä­li­eriin

Kirjastot

Lasten ja nuorten lu­ke­mis­ta vauh­di­te­taan pe­lil­li­syy­del­lä ja so­me­haas­teil­la – Lue asian­tun­ti­jan vinkit, kuinka lasta voi in­nos­taa kir­jo­jen pariin

16.06.2021 13:00
Tilaajille

Kir­jas­tot siir­ty­vät Oulussa ke­sä­ai­kaan – pää­kir­jas­to on ke­sä­sun­nun­tai­sin sul­jet­tu

19.05.2021 17:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmiset tar­vit­se­vat ta­ri­noi­ta – lapsia pitäisi jo ihan pie­nes­tä asti käyttää kir­jas­tois­sa, roh­kais­ta käymään kirjoja läpi ja va­lit­se­maan mie­lei­siään ta­ri­noi­ta

04.03.2021 11:00 1
Tilaajille

Kir­jas­to­jen ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Ou­lus­sa, mutta ra­jat­tu­ja asioin­ti­aluei­ta laa­jen­ne­taan – viiden kir­jas­ton ovet pysyvät kiinni

08.02.2021 12:23 1

Jou­lu­lu­ke­mis­ta voi hakea kir­jas­tos­ta pi­ka-asioin­nin turvin – Oulun kir­jas­tois­ta kirjoja ehtii saada jou­luk­si, jos niissä ei ole va­rauk­sia

17.12.2020 07:05 1
Tilaajille

Tar­ken­nuk­sia Oulun ko­ro­naoh­jei­siin: Kir­jas­tois­sa mah­dol­li­suus pi­ka-asioin­tiin, si­sä­lii­kun­ta­pai­kat säp­piin, yli­op­pi­las­juh­lat peruttu

30.11.2020 15:57

Maa­kun­nan ete­lä­puo­len kir­jas­to yh­dis­ty­vät Jo­ki-kir­jas­tok­si, mukana 14 kunnan kir­jas­tot

09.10.2020 10:30

Kou­lu­jen alku avaa lisää kir­jas­to­ja, Oulun pää­kir­jas­to laa­jen­taa au­ki­olo­ai­ko­jaan

06.08.2020 19:58

Oma­toi­mi­käyt­tö alkaa ensi maa­nan­tai­na osassa Oulun kir­jas­to­ja

30.06.2020 11:43

Korona sai kir­jas­to­jen asiak­kaat verk­ko­me­dian pariin – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa teks­ti­muo­tois­ten e-kir­jo­jen lai­naa­mi­nen yli kak­sin­ker­tais­tui en­sim­mäi­sen sul­ku­kuu­kau­den aikana

06.06.2020 21:30

Kooste: Näin Suomi avautuu maa­nan­tai­na – ra­vin­to­laan, kir­jas­toon ja ui­ma­hal­liin pääsee taas

31.05.2020 14:05 1

Kir­jas­to­jen ovet au­kea­vat Oulussa ensi maa­nan­tai­na – kaikki pal­ve­lut eivät tule vielä käyt­töön, asia­kas­mää­rää ra­joi­te­taan tar­vit­taes­sa

27.05.2020 10:53 1