Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kirjastot
Pekurin kirjastoon avataan uusi äänieristetty neuvottelukuutio

Pekurin kir­jas­toon avataan uusi ää­nie­ris­tet­ty neu­vot­te­lu­kuu­tio

14.12.2023 15:25 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­jas­to on avoinna kai­kil­le – lu­ku­tai­to auttaa hah­mot­ta­maan ym­pä­röi­vää maailma

02.11.2023 05:30 1
Oulun kirjastot joutuvat ostamaan kirjoja jopa kymmenien eurojen ylihintaan – Kalevan selvitys paljastaa, miten valtiontuki uppoaa kalliisiin kirjoihin

Oulun kir­jas­tot jou­tu­vat os­ta­maan kirjoja jopa kym­me­nien eurojen yli­hin­taan – Kalevan sel­vi­tys pal­jas­taa, miten val­tion­tu­ki uppoaa kal­lii­siin kir­joi­hin

17.09.2023 18:00 34
Tilaajille
Ilkivallan tekijät rusikoivat Pateniemen kirjaston omatoimipalvelut kiinni – korjattavat laitteet maksavat tuhansia euroja

Il­ki­val­lan tekijät ru­si­koi­vat Pa­te­nie­men kir­jas­ton oma­toi­mi­pal­ve­lut kiinni – ­kor­jat­ta­vat lait­teet mak­sa­vat tu­han­sia euroja

07.09.2023 14:06 37
Tilaajille
Oulun pääkirjaston rantarakenteet uusitaan – parkkipaikka poistuu käytöstä remontin ajaksi

Oulun pää­kir­jas­ton ran­ta­ra­ken­teet uu­si­taan – park­ki­paik­ka poistuu käy­tös­tä re­mon­tin ajaksi

10.07.2023 11:04 13
Pekurin kirjastossa viihdytään hyvin ahtaista tiloista huolimatta – asiakkaat ovat toivoneet kirjastopalveluja keskustaan myös remontin jälkeen

Pekurin kir­jas­tos­sa viih­dy­tään hyvin ah­tais­ta ti­lois­ta huo­li­mat­ta – asiak­kaat ovat toi­vo­neet kir­jas­to­pal­ve­lu­ja kes­kus­taan myös re­mon­tin jälkeen

14.04.2023 08:00 7
Tilaajille
Oulun kaupunki ja DNA pilotoivat 5G-yhteyksien käyttöä kirjastoautoissa – kokeilu on jatkoa aiemmalle opetuskäyttöön sijoittuneelle pilotille

Oulun kau­pun­ki ja DNA pi­lo­toi­vat 5G-yh­teyk­sien käyttöä kir­jas­toau­tois­sa – kokeilu on jatkoa aiem­mal­le ope­tus­käyt­töön si­joit­tu­neel­le pi­lo­til­le

05.04.2023 12:14 1
Puolivälinkangas jää väliaikaisesti ilman kirjastoa Oulussa – muuttaa 2025 monitoimitaloon

Puo­li­vä­lin­kan­gas jää vä­liai­kai­ses­ti ilman kir­jas­toa Oulussa – muuttaa 2025 mo­ni­toi­mi­ta­loon

09.03.2023 14:48 2
Oulun pääkirjasto on ollut kiinni viisi kuukautta, mutta remontin ryskettä ei kuulu – kysyimme, ollaanko aikataulussa heti myöhässä

Oulun pää­kir­jas­to on ollut kiinni viisi kuu­kaut­ta, mutta re­mon­tin rys­ket­tä ei kuulu – ky­syim­me, ol­laan­ko ai­ka­tau­lus­sa heti myö­häs­sä

10.02.2023 14:25 15
Tilaajille

Oulun oma­toi­mi­kir­jas­tois­sa lai­no­jen erä­päi­vät ja va­raus­ten vii­mei­set nou­to­päi­vät voivat ajoit­tua jat­kos­sa myös vii­kon­lo­puil­le ja ar­ki­py­hil­le

29.12.2022 13:22
Lapin kirjastoautot vievät lukemista vaikka viimeiseen taloon asti – kuvareportaasissa matkataan Inarin Lismasta Kittilän Pokan kautta Tornion Martimoon

Lapin kir­jas­toau­tot vievät lu­ke­mis­ta vaikka vii­mei­seen taloon asti – ­ku­va­re­por­taa­sis­sa mat­ka­taan Inarin Lis­mas­ta Kit­ti­län Pokan kautta Tornion Mar­ti­moon

18.12.2022 10:30 1
Tilaajille
Pikku-Finlandia-palkinnon voittanut oululainen Tuuli Kankaansyrjä on kirjaston suurkuluttaja – "Omistan vain muutamia kirjoja"

Pik­ku-Fin­lan­dia-pal­kin­non voit­ta­nut ou­lu­lai­nen Tuuli Kan­kaan­syr­jä on kir­jas­ton suur­ku­lut­ta­ja – "O­mis­tan vain muu­ta­mia kir­jo­ja"

02.11.2022 17:00 3
Tilaajille
Pyhäinpäivä ja henkilökunnan virkistyspäivä vaikuttavat Oulun kirjastojen aukioloihin marraskuun ensimmäisellä viikolla

Py­häin­päi­vä ja hen­ki­lö­kun­nan vir­kis­tys­päi­vä vai­kut­ta­vat Oulun kir­jas­to­jen au­kio­loi­hin mar­ras­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la

28.10.2022 09:27
Oulun pääkirjasto viettää 40-vuotisjuhlaa – Riikka Pulkkisen kirjailijavierailu juhlassa

Oulun pää­kir­jas­to viettää 40-vuo­tis­juh­laa – Riikka Pulk­ki­sen kir­jai­li­ja­vie­rai­lu juh­las­sa

22.08.2022 14:40
Remonttiin menevä Oulun pääkirjasto auki viimeistä kertaa syyskuun 11. päivänä – remonttivuosien ajaksi pääkirjaston aineisto jaetaan lähikirjastoihin ja varastoon

Re­mont­tiin menevä Oulun pää­kir­jas­to auki vii­meis­tä kertaa syys­kuun 11. päivänä – re­mont­ti­vuo­sien ajaksi pää­kir­jas­ton ai­neis­to jaetaan lä­hi­kir­jas­toi­hin ja va­ras­toon

17.08.2022 14:51 10
OUTI-kirjastoihin kuuluvat kirjastot suljettu ensi tiistaina

OU­TI-kir­jas­toi­hin kuu­lu­vat kir­jas­tot sul­jet­tu ensi tiis­tai­na

01.06.2022 10:28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­jas­toam­mat­ti­lai­set edis­tä­vät sa­nan­va­paut­ta myös krii­siai­ka­na

31.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Tuiran kirjaston asiakaspäätteet rikottiin, uusia laitteita odotettu jo kolme viikkoa – "Tuntuu hölmöltä, että tällaisia rikkeitä tehdään kun joka tapauksessa jää kiinni"

Tuiran kir­jas­ton asia­kas­päät­teet ri­kot­tiin, uusia lait­tei­ta odo­tet­tu jo kolme viikkoa – "Tuntuu höl­möl­tä, että täl­lai­sia rik­kei­tä tehdään kun joka ta­pauk­ses­sa jää kiinni"

19.05.2022 13:29 10
Tilaajille
Antaisitko äänesi Satuseinälle? Oulun pääkirjaston vuorovaikutteinen kosketusseinä rakentuu yhdessä kaupunkilaisten kanssa: musiikkisadun lukijoiksi etsitään nyt Oulun murteen taitajia

An­tai­sit­ko äänesi Sa­tu­sei­näl­le? Oulun pää­kir­jas­ton vuo­ro­vai­kut­tei­nen kos­ke­tus­sei­nä ra­ken­tuu yhdessä kau­pun­ki­lais­ten kanssa: mu­siik­ki­sa­dun lu­ki­joik­si et­si­tään nyt Oulun murteen tai­ta­jia

05.05.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ke­mi­nen on tärkeä taito – tuntuu siltä, että eläisi siinä maail­mas­sa!

29.03.2022 04:00 1
Tilaajille