Kirjastot
Maakunnan eteläpuolen kirjasto yhdistyvät Joki-kirjastoksi, mukana 14 kunnan kirjastot

Maa­kun­nan ete­lä­puo­len kir­jas­to yh­dis­ty­vät Jo­ki-kir­jas­tok­si, mukana 14 kunnan kir­jas­tot

09.10.2020 10:30 0
Koulujen alku avaa lisää kirjastoja, Oulun pääkirjasto laajentaa aukioloaikojaan

Kou­lu­jen alku avaa lisää kir­jas­to­ja, Oulun pää­kir­jas­to laa­jen­taa au­ki­olo­ai­ko­jaan

06.08.2020 19:58 0
Omatoimikäyttö alkaa ensi maanantaina osassa Oulun kirjastoja

Oma­toi­mi­käyt­tö alkaa ensi maa­nan­tai­na osassa Oulun kir­jas­to­ja

30.06.2020 11:43 0
Korona sai kirjastojen asiakkaat verkkomedian pariin – Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tekstimuotoisten e-kirjojen lainaaminen yli kaksinkertaistui ensimmäisen sulkukuukauden aikana

Korona sai kir­jas­to­jen asiak­kaat verk­ko­me­dian pariin – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa teks­ti­muo­tois­ten e-kir­jo­jen lai­naa­mi­nen yli kak­sin­ker­tais­tui en­sim­mäi­sen sul­ku­kuu­kau­den aikana

06.06.2020 21:28 0
Kooste: Näin Suomi avautuu maanantaina – ravintolaan, kirjastoon ja uimahalliin pääsee taas

Kooste: Näin Suomi avautuu maa­nan­tai­na – ra­vin­to­laan, kir­jas­toon ja ui­ma­hal­liin pääsee taas

31.05.2020 14:05 1
Kirjastojen ovet aukeavat Oulussa ensi maanantaina – kaikki palvelut eivät tule vielä käyttöön, asiakasmäärää rajoitetaan tarvittaessa

Kir­jas­to­jen ovet au­kea­vat Oulussa ensi maa­nan­tai­na – kaikki pal­ve­lut eivät tule vielä käyt­töön, asia­kas­mää­rää ra­joi­te­taan tar­vit­taes­sa

27.05.2020 10:53 1