Käräjäoikeus: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty mies van­git­tiin Oulussa

Energiantuotanto: Ener­gia­jä­tit suun­nit­te­le­vat pump­pu­voi­ma­loi­ta tois­ten­sa naa­pu­riin Ke­mi­jär­vel­lä

Luitko jo tämän: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ha­ke­vat­ko he Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Autopalot
Rekan rengas syttyi tuleen ajon aikana Haukiputaalla

Rekan rengas syttyi tuleen ajon aikana Hau­ki­pu­taal­la

31.01.2024 20:46 1
Pakettiauto paloi omakotitalon pihassa Haapajärvellä

Pa­ket­tiau­to paloi oma­ko­ti­ta­lon pihassa Haa­pa­jär­vel­lä

15.01.2024 11:00
Joukko ihmisiä pahoinpiteli kaksi miestä Keminmaassa – saivat sairaalahoitoa vaativia vammoja

Joukko ihmisiä pa­hoin­pi­te­li kaksi miestä Ke­min­maas­sa – ­sai­vat sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via vammoja

16.09.2023 11:59 6
Pakettiauto savusi Oulun Tulliväylällä – tie suljettiin väliaikaisesti liikenteeltä

Pa­ket­tiau­to savusi Oulun Tul­li­väy­läl­lä – tie sul­jet­tiin vä­liai­kai­ses­ti lii­ken­teel­tä

21.07.2023 18:46 2
Sähköautojen tulipaloriski painottuu maakunnassa Oulun alueelle – Sammutusmenetelmissä on vielä kehitettävää: "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­köau­to­jen tu­li­pa­lo­ris­ki pai­not­tuu maa­kun­nas­sa Oulun alueel­le – Sam­mu­tus­me­ne­tel­mis­sä on vielä ke­hi­tet­tä­vää: "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

31.05.2023 07:00 13
Tilaajille
Henkilöauto paloi Kempeleen Sarkkirannassa

Hen­ki­löau­to paloi Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nas­sa

19.05.2023 22:25
Auto tuhoutui tulipalossa Oulun Ojakadulla

Auto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Oulun Oja­ka­dul­la

29.03.2023 16:02
Henkilöauto syttyi tuleen Pohjantiellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Hen­ki­löau­to syttyi tuleen Poh­jan­tiel­lä – ­ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.08.2022 11:26 4
Mönkijä paloi turvetuotantoalueen reunalla Utajärvellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Mönkijä paloi tur­ve­tuo­tan­toa­lueen reu­nal­la Uta­jär­vel­lä – ­ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

01.06.2022 20:16
Auto syttyi palamaan parkkipaikalla Kiimingissä

Auto syttyi pa­la­maan park­ki­pai­kal­la Kii­min­gis­sä

28.05.2022 13:21
Kadun varteen pysäköity henkilöauto syttyi palamaan Oulun Toppilassa

Kadun varteen py­sä­köi­ty hen­ki­löau­to syttyi pa­la­maan Oulun Top­pi­las­sa

19.09.2021 15:31 12
Tilaajille
Henkilöauto paloi Kemissä Karjalahdenkadulla – syttymissyy ei tiedossa

Hen­ki­löau­to paloi Kemissä Kar­ja­lah­den­ka­dul­la – syt­ty­mis­syy ei tie­dos­sa

16.08.2021 23:07
Tila-auto paloi ilmiliekeissä koulun pihalla Kuusamossa – palo ja sammutus tallentuivat videolle ja kuviin

Ti­la-au­to paloi il­mi­lie­keis­sä koulun pihalla Kuu­sa­mos­sa – palo ja sam­mu­tus tal­len­tui­vat vi­deol­le ja kuviin

13.08.2021 13:49 3
Tilaajille
Katoksessa ollut auto syttyi palamaan Kuivasrannalla

Ka­tok­ses­sa ollut auto syttyi pa­la­maan Kui­vas­ran­nal­la

13.05.2021 14:51
Palokunta saa Oulussakin pakkasilla "webastohälytyksiä", kun autojen polttoainelämmittimet savuttavat – "Soitto hätäkeskukseen on ihan oikein, pojat käyvät kyllä tarkistamassa"

Pa­lo­kun­ta saa Ou­lus­sa­kin pak­ka­sil­la "we­bas­to­hä­ly­tyk­siä", kun autojen polt­toai­ne­läm­mit­ti­met sa­vut­ta­vat – "Soitto hä­tä­kes­kuk­seen on ihan oikein, pojat käyvät kyllä tar­kis­ta­mas­sa"

15.02.2021 11:25 2
Tilaajille
Retkeilyauto paloi parkkipaikalla Kajaanissa

Ret­kei­lyau­to paloi park­ki­pai­kal­la Ka­jaa­nis­sa

12.02.2021 14:05
Henkilöauto roihusi tulessa pressutallissa Haapajärvellä

Hen­ki­löau­to roihusi tulessa pres­su­tal­lis­sa Haa­pa­jär­vel­lä

03.02.2021 06:27 1
Pakettiauto paloi Pattijoella

Pa­ket­tiau­to paloi Pat­ti­joel­la

16.12.2020 13:54
Tilaajille

Pa­la­maan syt­ty­nyt auto tup­rut­ti sankat savut Kuu­sa­mon­tiel­lä

09.12.2020 13:48
Liekit löivät auton konepellin alla hotellin pihassa Levillä, syyksi epäillään teknistä vikaa

Liekit löivät auton ko­ne­pel­lin alla ho­tel­lin pihassa Le­vil­lä, syyksi epäil­lään tek­nis­tä vikaa

11.11.2020 21:42