Autopalot
Kadun varteen pysäköity henkilöauto syttyi palamaan Oulun Toppilassa

Kadun varteen py­sä­köi­ty hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Oulun Top­pi­las­sa

19.09.2021 15:31 12
Tilaajille
Henkilöauto paloi Kemissä Karjalahdenkadulla – syttymissyy ei tiedossa

Hen­ki­lö­au­to paloi Kemissä Kar­ja­lah­den­ka­dul­la – syt­ty­mis­syy ei tie­dos­sa

16.08.2021 23:07
Tila-auto paloi ilmiliekeissä koulun pihalla Kuusamossa – palo ja sammutus tallentuivat videolle ja kuviin

Ti­la-au­to paloi il­mi­lie­keis­sä koulun pihalla Kuu­sa­mos­sa – palo ja sam­mu­tus tal­len­tui­vat vi­deol­le ja kuviin

13.08.2021 13:49 3
Tilaajille
Katoksessa ollut auto syttyi palamaan Kuivasrannalla

Ka­tok­ses­sa ollut auto syttyi pa­la­maan Kui­vas­ran­nal­la

13.05.2021 14:51
Palokunta saa Oulussakin pakkasilla "webastohälytyksiä", kun autojen polttoainelämmittimet savuttavat – "Soitto hätäkeskukseen on ihan oikein, pojat käyvät kyllä tarkistamassa"

Pa­lo­kun­ta saa Ou­lus­sa­kin pak­ka­sil­la "we­bas­to­hä­ly­tyk­siä", kun autojen polt­to­ai­ne­läm­mit­ti­met sa­vut­ta­vat – "Soitto hä­tä­kes­kuk­seen on ihan oikein, pojat käyvät kyllä tar­kis­ta­mas­sa"

15.02.2021 11:25 2
Tilaajille
Retkeilyauto paloi parkkipaikalla Kajaanissa

Ret­kei­ly­au­to paloi park­ki­pai­kal­la Ka­jaa­nis­sa

12.02.2021 14:05
Henkilöauto roihusi tulessa pressutallissa Haapajärvellä

Hen­ki­lö­au­to roihusi tulessa pres­su­tal­lis­sa Haa­pa­jär­vel­lä

03.02.2021 06:27 1
Pakettiauto paloi Pattijoella

Pa­ket­ti­au­to paloi Pat­ti­joel­la

16.12.2020 13:54
Tilaajille

Pa­la­maan syt­ty­nyt auto tup­rut­ti sankat savut Kuu­sa­mon­tiel­lä

09.12.2020 13:48
Liekit löivät auton konepellin alla hotellin pihassa Levillä, syyksi epäillään teknistä vikaa

Liekit löivät auton ko­ne­pel­lin alla ho­tel­lin pihassa Le­vil­lä, syyksi epäil­lään tek­nis­tä vikaa

11.11.2020 21:42
Kaksi autoa roihusi luhtitalon pihalla Kaakkurissa – tuli oli leviämässä huoltorakennukseen ja kolmanteen autoon

Kaksi autoa roihusi luh­ti­ta­lon pihalla Kaak­ku­ris­sa – tuli oli le­viä­mäs­sä huol­to­ra­ken­nuk­seen ja kol­man­teen autoon

04.11.2020 05:52
Auto tuhoutui tulipalossa Pohjantien rampilla – Ritaharjun liittymä oli suljettuna noin puoli tuntia

Auto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Poh­jan­tien ram­pil­la – Ri­ta­har­jun liit­ty­mä oli sul­jet­tu­na noin puoli tuntia

09.05.2020 18:11 27