Liikunta: Mu­hos­lai­nen Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Varusmiehet
Oululainen Anssi Valkama haki Suomen pohjoisimpaan varuskuntaan, koska se oli rankin paikka mihin pääsi – Seurasimme alokkaiden päivää Ivalossa

Ou­lu­lai­nen Anssi Valkama haki Suomen poh­joi­sim­paan va­rus­kun­taan, koska se oli rankin paikka mihin pääsi – Seu­ra­sim­me alok­kai­den päivää Iva­los­sa

03.02.2024 06:00 45
Tilaajille
Nuorten kunto hälyttävän huono - arjen pienetkin teot ratkaisevaa liikunnassa
Pääkirjoitus

Nuorten kunto hä­lyt­tä­vän huono - arjen pie­net­kin teot rat­kai­se­vaa lii­kun­nas­sa

15.12.2023 17:00 14
Tilaajille
Porin prikaatin varusmies kuoli Puolustusvoimien maastoauton suistuttua ojaan – kolme varusmiestä loukkaantui

Porin pri­kaa­tin va­rus­mies kuoli Puo­lus­tus­voi­mien maas­toau­ton suis­tut­tua ojaan – kolme va­rus­mies­tä louk­kaan­tui

25.10.2023 15:38
Kutsunnat alkavat huomenna – vuorossa ovat vuonna 2005 syntyneet miehet

Kut­sun­nat alkavat huo­men­na – vuo­ros­sa ovat vuonna 2005 syn­ty­neet miehet

14.08.2023 14:04
Onnettomuus Kainuun prikaatin ampumaradalla – varusmies sai ampumavamman päähänsä

On­net­to­muus Kainuun pri­kaa­tin am­pu­ma­ra­dal­la – va­rus­mies sai am­pu­ma­vam­man pää­hän­sä

03.11.2022 13:21 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­rus­mie­het saamaan oppia ra­ja­val­von­nas­ta

22.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tämän päivän epä­var­mas­sa ti­lan­tees­sa meidän ei pitäisi olla

18.03.2022 05:15 2
Tilaajille
Puolustusvoimat avaa uusia ovia asepalvelukseen, mikä on muuttuneessa maailmassa perusteltua
Pääkirjoitus

Puo­lus­tus­voi­mat avaa uusia ovia ase­pal­ve­luk­seen, mikä on muut­tu­nees­sa maail­mas­sa pe­rus­tel­tua

24.10.2021 20:00 5
Tilaajille
Varusmiespalvelus kutsuu taas nuoria – Pois kannattaa jättää turha roina ja suhtautua palvelukseen avoimin mielin

Va­rus­mies­pal­ve­lus kutsuu taas nuoria – Pois kan­nat­taa jättää turha roina ja suh­tau­tua pal­ve­luk­seen avoimin mielin

01.07.2021 06:00 2
Tilaajille
"Olen voinut näyttää, että minustakin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta oululaista kertoo, millaista on olla naisena miesvaltaisissa tehtävissä

"Olen voinut näyt­tää, että mi­nus­ta­kin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta ou­lu­lais­ta kertoo, mil­lais­ta on olla naisena mies­val­tai­sis­sa teh­tä­vis­sä

28.06.2021 06:00 12
Tilaajille
Kiimingin kolaritilanteessa ansioituneille varusmiehille annettiin ansiomitalit

Kii­min­gin ko­la­ri­ti­lan­tees­sa an­sioi­tu­neil­le va­rus­mie­hil­le an­net­tiin an­sio­mi­ta­lit

08.12.2020 13:54 3
Puolustusvoimat torjuu koronaa pakkiruualla – "Onhan tässä omat haasteensa, mutta yleisesti maastoruokailu on ihan hyvin järjestetty"

Puo­lus­tus­voi­mat torjuu koronaa pak­ki­ruual­la – "Onhan tässä omat haas­teen­sa, mutta ylei­ses­ti maas­to­ruo­kai­lu on ihan hyvin jär­jes­tet­ty"

29.09.2020 07:01 6
Tilaajille
Varusmiesten kunto laskee ja kilot lisääntyvät – 25 vuotta sitten varusmies juoksi Cooperissa 200 metriä enemmän ja painoi seitsemän kiloa vähemmän

Va­rus­mies­ten kunto laskee ja kilot li­sään­ty­vät – 25 vuotta sitten va­rus­mies juoksi Coo­pe­ris­sa 200 metriä enemmän ja painoi seit­se­män kiloa vä­hem­män

26.09.2020 19:00 1
Tilaajille
Vapaaehtoiset reserviläiset keräävät tällä viikolla rahaa veteraaneille Oulussa

Va­paa­eh­toi­set re­ser­vi­läi­set ke­rää­vät tällä vii­kol­la rahaa ve­te­raa­neil­le Oulussa

26.08.2020 10:58 1
Poikkeusajan varusmiehet poikkeuksellisen tyytyväisiä palvelukseensa – palautekyselyistä kaikkien aikojen korkein tulos

Poik­keu­sa­jan va­rus­mie­het poik­keuk­sel­li­sen tyy­ty­väi­siä pal­ve­luk­seen­sa – pa­lau­te­ky­se­lyis­tä kaik­kien aikojen korkein tulos

03.07.2020 15:06