Virkarikokset
Kaksi poliisin tutkinnanjohtajana toiminutta sai Oulun käräjäoikeudelta varoitukset - asiakirjapyyntöihin ei vastattu julkisuuslain vaatimalla tavalla

Kaksi po­lii­sin tut­kin­nan­joh­ta­ja­na toi­mi­nut­ta sai Oulun kä­rä­jä­oi­keu­del­ta va­roi­tuk­set - asia­kir­ja­pyyn­töi­hin ei vas­tat­tu jul­ki­suus­lain vaa­ti­mal­la tavalla

24.09.2021 17:02
Tilaajille
Oulussa ryhdyttiin puimaan syytteitä poliisirikoksista - "Tämä on savustettava ulos"

Oulussa ryh­dyt­tiin puimaan syyt­tei­tä po­lii­si­ri­kok­sis­ta - "Tämä on sa­vus­tet­ta­va ulos"

17.08.2021 17:07 3
Tilaajille
Näkökulma: Riittääkö hallituskumppaneiden luottamus Pekka Haavistoon, jos tämä saa perustuslakivaliokunnan moitteet?

Nä­kö­kul­ma: Riit­tää­kö hal­li­tus­kump­pa­nei­den luot­ta­mus Pekka Haa­vis­toon, jos tämä saa pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan moit­teet?

08.12.2020 16:58 28