Mielipiteet: Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Sote-uudistus: Onko Oulussa val­mis­ta, kun 18 500 ihmistä vaihtaa ker­ral­la työ­paik­kaa?

PSOAS
Opiskelija-asunnot menevät Oulussa sitä mukaa kuin niitä vapautuu – Sivakalla 2000-luvun kirein asuntotilanne: Jonossa tuhansia hakemuksia

Opis­ke­li­ja-asun­not menevät Oulussa sitä mukaa kuin niitä va­pau­tuu – Si­va­kal­la 2000-lu­vun kirein asun­to­ti­lan­ne: Jonossa tu­han­sia ha­ke­muk­sia

15.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto sinetöi Välkkylän tornitalohankkeen asemakaavamuutoksen – 16-kerroksisen tornitalon rakennustyöt on tarkoitus aloittaa pian

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to sinetöi Välk­ky­län tor­ni­ta­lo­hank­keen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen – 16-ker­rok­si­sen tor­ni­ta­lon ra­ken­nus­työt on tar­koi­tus aloit­taa pian

20.06.2022 20:36 15
Tilaajille
PSOASin tornitalohanke Välkkylässä etenee – 16-kerroksinen ja 55 metrin korkeuteen kohoava kohde rakenteille jo tänä vuonna

PSOASin tor­ni­ta­lo­han­ke Välk­ky­läs­sä etenee – 16-ker­rok­si­nen ja 55 metrin kor­keu­teen kohoava kohde ra­ken­teil­le jo tänä vuonna

15.03.2022 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­ri­ho­tel­li opis­ke­li­ja-asun­noik­si

16.02.2022 04:00 5
Tilaajille
"Täällä on ollut mahdollista elää melkein normaalia elämää" – kevään vaihto-opiskelijat ovat nauttineet olostaan Oulussa koronasta huolimatta

"Täällä on ollut mah­dol­lis­ta elää melkein nor­maa­lia elämää" – kevään vaih­to-opis­ke­li­jat ovat naut­ti­neet olos­taan Oulussa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

19.05.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu ta­kai­sin tieteen kau­pun­gik­si – jos yli­opis­to haluaa Rak­si­lan kam­puk­sen niin saakoon sen, mutta vasta sitten, kun PSOAS on myös si­tou­tu­nut asiaan

21.04.2021 06:30 4
Tilaajille
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS ja teknologiayhtiö Digita yhteistyöhön – PSOASin kiinteistöjä hyödynnetään mobiilitukiasemien sijaintipaikkoina

Poh­jois-Suo­men opis­ke­li­ja-asun­to­sää­tiö PSOAS ja tek­no­lo­gia­yh­tiö Digita yh­teis­työ­hön – PSOASin kiin­teis­tö­jä hyö­dyn­ne­tään mo­bii­li­tu­ki­ase­mien si­jain­ti­paik­koi­na

31.03.2021 09:25
Oulussa opiskelukämppiä voi jatkossa löytyä vaikka keskustan tornitalosta – opiskelijat haluavat asua kampuksen lähellä ja keskustassa

Oulussa opis­ke­lu­kämp­piä voi jat­kos­sa löytyä vaikka kes­kus­tan tor­ni­ta­los­ta – opis­ke­li­jat ha­lua­vat asua kam­puk­sen lähellä ja kes­kus­tas­sa

27.12.2020 07:05 21
Tilaajille
PSOAS kunnostaa entisten asukkaiden hylkäämiä pyöriä yhteiskäyttöpyöriksi – pyörät tulevat käyttöön toukokuussa

PSOAS kun­nos­taa en­tis­ten asuk­kai­den hyl­kää­miä pyöriä yh­teis­käyt­tö­pyö­rik­si – pyörät tulevat käyt­töön tou­ko­kuus­sa

13.05.2020 14:51