PSOAS

"Täällä on ollut mah­dol­lis­ta elää melkein nor­maa­lia elämää" – kevään vaih­to-opis­ke­li­jat ovat naut­ti­neet olos­taan Oulussa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

19.05.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oulu ta­kai­sin tieteen kau­pun­gik­si – jos yli­opis­to haluaa Rak­si­lan kam­puk­sen niin saakoon sen, mutta vasta sitten, kun PSOAS on myös si­tou­tu­nut asiaan

21.04.2021 06:30 4
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men opis­ke­li­ja-asun­to­sää­tiö PSOAS ja tek­no­lo­gia­yh­tiö Digita yh­teis­työ­hön – PSOASin kiin­teis­tö­jä hyö­dyn­ne­tään mo­bii­li­tu­ki­ase­mien si­jain­ti­paik­koi­na

31.03.2021 09:25

Oulussa opis­ke­lu­kämp­piä voi jat­kos­sa löytyä vaikka kes­kus­tan tor­ni­ta­los­ta – opis­ke­li­jat ha­lua­vat asua kam­puk­sen lähellä ja kes­kus­tas­sa

27.12.2020 07:05 21
Tilaajille

PSOAS kun­nos­taa en­tis­ten asuk­kai­den hyl­kää­miä pyöriä yh­teis­käyt­tö­pyö­rik­si – pyörät tulevat käyt­töön tou­ko­kuus­sa

13.05.2020 14:51