Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to sinetöi Välk­ky­län tor­ni­ta­lo­hank­keen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen – 16-ker­rok­si­sen tor­ni­ta­lon ra­ken­nus­työt on tar­koi­tus aloit­taa pian

Välkkylän tornitalon rakentaminen on määrä aloittaa jo kuluvan kesän aikana.
Välkkylän tornitalon rakentaminen on määrä aloittaa jo kuluvan kesän aikana.

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan Välkkylän opiskelija-asuntoalueelle asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden 16-kerroksisen tornitalon rakentamisen alueelle. Opiskelija-asuntorakennukselle on osoitettu 7100 neliömetriä rakennusoikeutta.

Helmikuussa hyväksytyn asemakaavamääräyksen mukaan rakennus saa olla enimmillään 55 metriä korkea. Tontin kaakkoisreunaan varataan tila uudelle kaksikerroksiselle pysäköintilaitokselle ja tontille sijoitetaan myös uusi kaksikerroksinen yhteistilarakennus, kylätalo, jonka rakennusoikeus on 200 kerrosalaneliömetriä. Tontin kerrosalasta 15 prosenttia voidaan käyttää liike- ja toimistotiloja varten.